Wspomaganie rozwoju dzieci

zestawienie bibliograficzne za lata 2014 – 2003 materiały dostępne w PCRE Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim


Oprac.
Aneta Bielaszka

Książki:
1. 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją / Gavin Reid, Shannon Green ; przekł. Izabela Zakrzewska.  Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015
2. Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne : dla dzieci 6-9 letnich / Małgorzata Barańska.  Gdańsk : „Harmonia”, 2010
3. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis [oraz] Eldon M. Braun ; przeł. Monika Hartman Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., 2006
4. Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka : wybrane zagadnienia / Maria Piszczek. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2007
5. Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym / Karolina Skarbek, Irmina Wrońska. – Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013
6. Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania / Beata Kulisiewicz. Kraków : „Impuls”, 2009
7. Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją : książka dla nauczyciela / Elżbieta Szymankiewicz. – Wyd. 4 Gdańsk : „Harmonia”, 2014
8. Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją : zeszyt ćwiczeń dla ucznia / Elżbieta Szymankiewicz ; [il. Agata Półtorak]. – Wyd. 4  Gdańsk : „Harmonia”, 2013
9. Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego / Agnieszka Hłobił. Kraków : „Impuls”, 2012
10. Działania twórcze – twórczość wspomagająca rozwój : książka dla nauczyciela / oprac. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska, Maciej Jabłoński. Wyd.5. Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, [2007]
11. Interwencja wczesnodziecięca : 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju / Walter Strassmeier ; przekł. Magdalena Wojdak-Piątkowska.  Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012
12. Ja też to potrafię : program zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Dorota Kołodziejska. Gdańsk : „Harmonia”, 2012
13. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz.  Kraków : „Impuls”, 2006
14. Jak kształtować umiejętności społeczne : gry i zabawy grupowe dla dzieci od lat pięciu do jedenastu / Deborah M. Plummer. Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2010
15. Jak nie tracić głowy w szkole : o zdolności do nauki i zaburzeniach uczenia się / Mel Levine. Poznań : Media Rodzina, cop. 2004
16. Jak wspomagać psychospołeczny rozwój dzieci niepełnosprawnych somatycznie / Władysława Pilecka, Piotr Majewicz, Antoni Zawadzki. Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1999
17. Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / Barbara Zakrzewska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003
18. Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. Kraków : Impuls, 2009
19. Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką niepełnosprawnością / Anna Lechowicz. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005
20. Litery trudne-nietrudne ! / Barbara Zakrzewska Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997
21. Metoda dobrego startu : od piosenki do literki. Cz. 1 / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. – Wyd. 5  Gdańsk : „Harmonia”, 2012
22. Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego / Bożenna Odowska-Szlachcic. Gdańsk : „Harmonia”, 2010
23. Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka / Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
24. Między przedszkolem a szkołą : rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole / Danuta Waloszek.  Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2014
25. Pozwólmy dzieciom uczyć się / Ewa Wiatrak. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2013
26. Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i  czytaniu : materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania  początkowego i wychowania przedszkolnego / Helena Skibińska. Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2001
27. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja
28. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk.- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2012
29. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy i Bernadety Niesporek-Szamburskiej  Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013
30. Program pracy z dziećmi z wadą słuchu lub zagrożonymi wadą słuchu w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (0-6 lat) : poradnik dla nauczycieli i terapeutów / Joanna Szuchnik [i in.] ; Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Warszawa : [b.w.], 2005
31. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. – Wyd. 4  Kraków : „Impuls”, 2006
32. Przedszkolaki : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien / Monika Biała. Warszawa :”Fraszka Edukacyjna”, 2008
33. Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
34. Strategia wspierania strukturalizacji wiedzy dziecka w sytuacjach edukacyjnych / Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba Kraków : „Impuls”, 2007
35. Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. Warszawa : „Difin”, 2014
36. Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka : zeszyt logopedyczny / Dorota Rumieńczyk. – Wyd. 3 Kraków : „Impuls”, 2012
37. Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy z dzieckiem : pomóż swojemu dziecku / Gislind Binder, Richard Michaelis. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003
38. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. – Warszawa : „Difin”, 2013.
39. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury Kraków : „Impuls”, 2006
40. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi / red. Teresa Kaczan, Robert Śmigiel.Kraków : „Impuls”, 2012.
41. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem : poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak. Warszawa : [b.w.], 2005
42. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełnosprawnościami : poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak ; Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa : [b.w.], 2005
43. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz rodziców / pod red. Teresy Serafin ; Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu  Warszawa : [b.w.], 2005
44. Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska.  Warszawa : Difin, 2011
45. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Ireny Stańczak  Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008.
46. Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. Wyd. 2. Kraków : „Impuls”, 2010
47. Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną : poradnik rodziców i terapeutów / Marta Wiśniewska Kraków : „Impuls”, 2008
48. Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży. Kraków : „Impuls”, 2011
49. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym / Danuta Emiluta-Rozya. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1994
50. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
51. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji : praca zbiorowa / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009
52. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000
53. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. – [Wyd. 7] . Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
54. Zajęcia rewalidacyjne : dla szkoły podstawowej, klasy 1-3 / Jolanta Pańczyk. Gliwice : „Helion”, cop. 2014

Artykuły z czasopism:
1. Bez pośpiechu, czyli o uczeniu się na co dzień / Milena Kaczmarczyk, „Życie Szkoły” 2012, nr 8, s. 30-31
2. Funkcjonowanie ośrodków wczesnej interwencji / Sylwia Błaszczyk-Kowalska, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2014, nr 2, s. 51-53
3. Istota wspomagania społecznego : przegląd wybranych stanowisk / Alina Kuczkowska-Krukowska, „Wychowanie na Co Dzień” 2006, nr 6, s. 16-20
4. Jak wspierać sprawność manualną na starcie szkolnym / Katarzyna Nadrowska, „Życie Szkoły” 2011, nr 9, s. 54-62
5. Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole masowej / Urszula Nadolna, „Życie Szkoły” 2010, nr 1, s. 28-30
6. Jak wspomagać rozwój motoryczny dziecka sześcioletniego? / Katarzyna Nadrowska, „Życie Szkoły” 2011, nr 8, s. 38-47
7. Kontakty społeczne a rozwój moralny ucznia pierwszej klasy / Aleksandra Kram, Marta Molińska, „Remedium” 2015, nr 3, s. 5-7
8. Kurs II : wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego : diagnoza i metody. Cz. 2 / Nela Grzegorczyk-Dłuciak, Ewa Kuliga-Musioł, „Psychologia w Szkole” 2009, nr 4, s. 68-75
9. Kurs II : wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego / Nela Grzegorczyk-Dłuciak, Ewa Kuliga-Musioł, „Psychologia w Szkole” 2009, nr 3, s. 46-51
10. Kurs II : wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego. [Cz. 3] / Nela Grzegorczyk-Dłuciak, Ewa Kuliga, „Psychologia w Szkole” 2010, nr 1, s. 55-59
11. Mała Psyche pod ochroną / Alina Czapiga, „Psychologia w Szkole” 2009, nr 1, s. 59-65
12. Mistrz jest blisko swego ucznia / Jarosław Jagieła, „Psychologia w Szkole” 2008, nr 3, s. 13-20
13. Na kim spoczywa odpowiedzialność za pracę domową dziecka? / Aneta Paszkiewicz, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2014, nr 1, s. 33-38
14. O wspomaganiu rozwoju umysłowego pięciolatków / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, „Wychowanie w Przedszkolu” 2002, [nr] 7, s. 391-398
15. Osobisty opiekun ucznia / Adrianna Sarnat-Ciastko, Mariusz Budzyński, „Psychologia w Szkole” 2012, nr 1, s. 131-139
16. Rozwijanie i wspomaganie twórczego rozwoju dzieci w procesie edukacji / Irena Pufal-Struzik, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane” R. 27, nr 3 (2003/2004), s. 23-27
17. Rozwijanie postawy dialogowej dzieci sześcioletnich / Małgorzata Kwaśniewska, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane” R. 33 (55), nr 1 (2009/2010), s. 90-93
18. Stymulująca wartość twórczości plastycznej / Anna Przybylska, „Życie Szkoły” 2010, nr 3, s. 5-14
19. Teoretyczne i praktyczne problemy wychowania opiekuńczego w szkole / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz, „Nowa Szkoła” 2010, nr 2, s. 21-28
20. Tutoring i dziecko / Aleksandra Zając, „Remedium” 2013, nr 12, s. 6-7
21. Tutoring rówieśniczy w edukacji elementarnej / Marta Marchow, „Remedium” 2014, nr 1, s. 1-4
22. Wczesna interwencja w kontekście kompleksowej stymulacji rozwoju dziecka / Mirosław Zalewski, „Wychowanie na Co Dzień” 2011, nr 1/2, s. I-IV
23. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci : nowe zadanie dla oświaty / Joanna Berdzik, Marek Pleśniar, „Dyrektor Szkoły” 2004, nr 4, s. 46-48  ?
24. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka / Justyna Płachetka, „Wychowanie w Przedszkolu” 2014, nr 7, s. [1]-2
25. Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka z zespołem Downa – studium przypadku / Anna Skoczylas „Rewalidacja” 2009, nr 1, s. 40-45  ?
26. Wpływ matek na wyniki dzieci w nauce / Sabina Kurzawa, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, nr 10, s. 42-44
27. Wspieranie twórczego rozwoju / Teresa Grąziewicz-Jóźwik, „Wychowanie w Przedszkolu” 2013, nr 8, s. 20-23
28. Wspieranie zdrowia psychicznego dziecka / Iwona Sikorska, Agnieszka Miklewska, „Wychowanie w Przedszkolu” 2010, nr 5, s. 8-14
29. Wspomaganie motywacji do uczenia się / Stanisław Korczyński, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2013, nr 6, s. 8-18
30. Wspomaganie osobistego rozwoju uczniów poprzez zastosowanie metody Paula Dennisona / Elżbieta Bernaciak, „Wychowanie na Co Dzień” 2004, nr 3, s. 11-13
31. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły / Anna I. Brzezińska, Joanna Matejczuk, Anna Nowotnik, ” Edukacja” 2012, [nr] 1, s. [7]-22
32. Wspomaganie rozwoju dziecka / Izabela Gelleta-Mac, „Wychowanie w Przedszkolu” 2007, nr 8, s. 12-[17]
33. Wspomaganie rozwoju dziecka / Krystyna Lubomirska, „Wychowanie w Przedszkolu” 2008, nr 1, s. 5-9
34. Wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego / Marianna Styczyńska,”Dyrektor Szkoły” 2007, nr 10, s. 46-48 ?
35. Wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu w Anglii / Lilla Cekała, „Wychowanie w Przedszkolu” 2014, nr 2, s. 10-[11]
36. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka / Magdalena Rzytka, Adrianna Siebers, „Wychowanie w Przedszkolu” 2012, nr 10, s. 54-58
37. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka / Małgorzata Gumińska, „Życie Szkoły” 2010, nr 8, s. 18-24
38. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka /Anna Smyk, „Wychowanie w Przedszkolu” 2013, nr 4, s. 40-[41]
39. Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem działań teatralnych / Katarzyna Baszura, Małgorzata Dobrzyńska, „Wychowanie na Co Dzień” 2004, nr 3 s. I-IV
40. Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego trzy- i czterolatków / Marta Bogdanowicz, Dorota Kalka, Marta Łockiewicz, „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 8, s. 14-[19]
41. Wspomaganie rozwoju samodzielności poznawczej / Agnieszka Kozera, „Życie Szkoły” 2005, nr 6, s. 34[354]-37[357]
42. Wspomaganie zdrowia w okresie późnego dzieciństwa przez ekspresję plastyczną / Anna Stawecka Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane R. 34 (56), nr 1 (2010/2011), s. 49-58
43. Współpraca z rodzicami w WWR / Ewa Kuliga, „Psychologia w Szkole” 2010, nr 2, s. 135-140
44. WWR – twór słaby czy optymalny? / Nela Grzegorczyk-Dłuciak, „Psychologia w Szkole” 2010, nr 2, s. 141-150
45. WWR… czy to w ogóle jest możliwe? / Nela Grzegorczyk-Dłuciak, Ewa Kuliga, „Psychologia w Szkole” 2010, nr 2, s. 125-134
46. Zabawy przygotowujące do czytania / Joanna Kmieć, „Wychowanie w Przedszkolu” 2011, nr 1, s. 43-45

0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content