Psychofizyczny rozwój dziecka

Zestawienie tematyczne w wyborze za lata 2012-2003 – artykuły z czasopism dostępne w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim

Oprac. Aneta Bielaszka
08.02.2013 r.
Artykuły:
1.    Adamek I.: Od nauczania do uczenia się – wspieranie rozwoju dziecka / Nowa Szkoła.-2009, nr 4, s. 4-7
2.    Adamek I.: Wspieranie rozwoju dziecka : implikacje teorii Wygotskiego w praktyce / Życie Szkoły.-2007, nr 2, s. 5-10
3.    Adamus M.: Rozwój fizyczny a środowisko życia dziecka / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-2004, nr 9, s. 39-43 Na podstawie badań, których celem było ustalenie, czy rozwój fizyczny wychowanków domów dziecka różni się od poziomu takiego rozwoju dzieci i młodzieży wychowywanych w domach rodzinnych.
4.    Applet K.: O rozwoju kompetencji w świecie współczesnym szczególnie potrzebnej / Polonistyka.-2009, nr 4, s. 53-57 Prześledzenie rozwoju u dziecka umiejętności refleksji od niemowlęctwa do 12 lat.
5.    Applet K.: Osoby znaczące w rozwoju człowieka / Remedium.-2004, nr 12, s. 4-5 Rola rodziców w rozwoju dziecka.
6.    Applet K.: Wiek szkolny / Remedium.-2003, nr 9, s. 4-5
7.    Becelewska D.: Trudności w rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-2009, nr 9, s. 46-51
8.    Bielecka M.J.: Płacz przynosi ulgę, łzy zmywają smutek / Wychowanie w Przedszkolu.-2010, nr 11, s. 48-49 Potrzeba „wypłakania się” jako uporządkowanie emocjonalnego chaosu u dziecka.
9.    Bielska B.: Dobry start dziecka w szkole : zabawy edukacyjne usprawniające rozwój psychoruchowy dzieci 5- i 6-letnich / Wychowanie na Co Dzień.-2010, nr 1/2, s. I-IV
10.    Bieńko M.: Rozwój psychoseksualny dziecka do okresu późnego dzieciństwa / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-2004, nr 9, s. 12-17
11.    Biernacka B.: Teoria rozwoju Piageta w nauczaniu dzieci. Cz. 1 / Remedium.-2003, nr 11, s. 6-7
12.    Biernacka B.: Teoria rozwoju Piageta w nauczaniu dzieci. Cz. 2 / Remedium.-2004, nr 1, s. 6-7 Zróżnicowane tempo rozwoju dzieci.
13.    Blada E.: Znaczenie metody Helen Doron w stymulacji wczesnego rozwoju dziecka / Lider.-2005, nr 1, s. 16-17 http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=62&f=artykul_62.doc
14.    Bonna B.: Rozwój i kształcenie dziecka przedszkolnego / Wychowanie na Co Dzień.-2003, nr 1/2, s. 8-11
15.    Brejnak W.: Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania / Życie Szkoły.-2005, nr 2, s. 14[78]-20[84] Charakterystyczne cechy rozwoju umysłowego dziecka i rozwoju ruchowego. Rozwój emocjonalno-społeczny.
16.    Brzezińska A. I.: Wczesna edukacja a rozwój dziecka / Remedium.-2011, nr 5, s. 1-3
17.    Brzezińska A.: Dlaczego potrzebny jest nam drugi człowiek? / Remedium.-2004, nr 10, s. 4-5 Osoby niezbędne w rozwoju dziecka.
18.    Brzezińska A.: Wczesne dzieciństwo – szanse i zagrożenia rozwoju / Remedium.-2003, nr 4, s. 4-7
19.    Brzezińska A.I., Nowotnik A.: Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w w środowisku przedszkolnym i szkolnym / Edukacja.-2012, [nr] 1, s. [61]-74 Problematyka rozwoju funkcji wykonawczych i ich znaczenia dla funkcjonowania w środowisku przedszkolnym i szkolnym z uwzględnieniem kontekstu poznawczego i społeczno-emocjonalnego.
20.    Brzezińska A.I., Rękosiewicz M.: Jak zmienia się dziecko w wieku przedszkolnym? / Remedium.-2011, nr 5, s. 4-5
21.    Cegłowska M., Szczepaniak A., Wasik A.: Problemy rodziców dziecka w wieku przedszkolnym / Remedium.-2012, nr 5, s. 4-5
22.    Cholewa A., Kulikowska P.: Idę do szkoły! / Remedium.-2012, nr 9, s. 6-7 Rola rodziców w procesie uspołeczniania dziecka.
23.    Cieśla E., Kopik A.: Wpływ cech morfofunkcyjonalnych i wieku biologicznego na społeczny rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną / Edukacja.-2003, nr 2, s. 82-91 Analiza badań nad społecznym rozwojem dziecka.
24.    Cywińska M.: Przyjaźń i konflikty / Życie Szkoły.-2005, nr 1, s. 4[4]-9[9]
25.    Czaja-Chudyba I.: Wspieranie predyspozycji do myślenia krytycznego / Życie Szkoły.-2008, nr 3, s. 10-15
26.    Czapiga A.: Mała Psyche pod ochroną / Psychologia w Szkole.-2009, nr 1, s. 59-65 Wspomaganie psychicznego rozwoju dziecka.
27.    Czapiga A.: Tylko mama i ja / Charaktery.-2005, nr 2, s. 30-31 Rozwój dziecka w rodzinie niepełnej.
28.    Czaplicki Z.: Rozwój motoryczny dzieci i młodzieży w procesie ontogenezy / Lider.-2003, nr 4, s. 28-29 http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=214&f=artykul_214.rtf
29.    Deptuła M., Musiak A.: Rozumienie sytuacji społecznej przez dzieci w klasie I, a ich umiejętność współpracy z rówieśnikami i popularność w grupie / Edukacja.-2011, nr 2, s. 36-44
30.    Dymara B.: Radość zabawy a cechy dziecięcości / Wychowanie na Co Dzień.-2006, nr 9, s. 22-24
31.    Gelleta-Mac I.: Wspomaganie rozwoju dziecka / Wychowanie w Przedszkolu.-2007, nr 8, s. 12-[17] Elementy oceny rozwoju psychoruchowego małego dziecka.
32.    Godlewska A.: Okiełznać dziecięcą frustrację / Życie Szkoły.-2012, nr 10, s. 32-33 Uczucie frustracji w życiu dziecka.
33.    Godlewska A.: Sam sobie poradzę! / Życie Szkoły.-2012, nr 5, s. 36-37
34.    Grzelak M.: Co jest ważne w otoczeniu przedszkolaka? / Remedium.-2010, nr 3, s. 4-5
35.    Hejmanowski Sz.: Wczesne dzieciństwo-drugi i trzeci rok życia dziecka / Remedium.-2003, nr 5, s. 4-5 Rozwój mowy, motoryki, poczucie autonomii.
36.    Jabłońska T.: Role rodzicielskie w odniesieniu do całościowego rozwoju dziecka / Pracownik Socjalny.-2012, nr 12, s. 10-14
37.    Jabłoński S.: Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego / Remedium.-2003, nr 7/8, s. 6-7
38.    Jabłoński S.: Mechanizmy zmian rozwojowych na początku wieku przedszkolnego a proces edukacji dzieci / Edukacja.-2007, nr 1, s. 102-119
39.    Jabłoński S.: Wiek szkolny / Remedium.-2003, nr 10, s. 4-5
40.    Jankowski P.: Funkcje wykonawcze a osiągnięcia dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Edukacja.-2012, [nr] 1, s. [75]-86
41.    Jarmuła A.: Wpływ stresu na rozwój fizyczny dziecka / Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane.-R. 34 (56), nr 1 (2010/2011), s. 44-48
42.    Jósewicz M.: Przedszkolaki i seksualność / Wychowanie w Przedszkolu.-2007, nr 9, s. 20-25
43.    Just M.: Uwaga – wrota świadomości / Życie Szkoły.-2010, nr 11, s. 47-51 Uwaga oraz jej aspekty (selekcja, spostrzeganie, świadomość) pod kątem rozwoju dziecka.
44.    Kaczmarska D., Szymańska M., Wysota K.: Mały buntownik / Wychowanie w Przedszkolu.-2012, nr 7, s. 53-56 Bunt dwulatka.
45.    Kielar-Turska M., Cichorz-Sadowska J.: Dzieciństwo czasem rodzącej się koncepcji siebie / Wychowanie w Przedszkolu.-2012, nr 9, s. 5-10 Rozwój poznawczy i koncepcja siebie.
46.    Kielar-Turska M.: Zagrożenia rozwoju psychicznego w dzieciństwie / Wychowanie w Przedszkolu.-2007, nr 8, s. 5-11
47.    Kielar-Turska M.: Zmiany rozwojowe w okresie dzieciństwa / Wychowanie w Przedszkolu.-2005, nr 3, s. 4[132]-11[139]
48.    Kolasińska J., Kurkowska J.: Rozwój poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym / Remedium.-2012, nr 1, s. 4-5
49.    Komorowska M.: Jakość życia małżeńskiego a rozwój dzieci / Remedium.-2010, nr 7/8, s. 8-9 Wpływ konfliktów i rozwodu rodziców na rozwój dziecka.
50.    Komorowska M.: Pamięć u dzieci szkolnych z perspektywy neurobiologicznej. Cz. 1 / Remedium.-2008, nr 7/8, s. 16-17
51.    Komorowska M.: Przywiązanie dziecka do rodzica a rozwój mózgu / Remedium.-2008, nr 3, s. 8-9
52.    Komorowska M.: Rozwój dzieci wychowywanych przez samotnych rodziców / Remedium.-2011, nr 12, s. 8-9
53.    Komorowska M.: Wpływ diety na funkcjonowanie poznawcze u dzieci / Remedium.-2010, nr 10, s. 6-7 Wpływ odżywiania na funkcjonowanie poznawcze u dzieci.
54.    Komorowska M.: Znaczenie dotyku dla małego dziecka / Remedium.-2010, nr 4, s. 8-9 Dotyk a rozwój emocjonalny dziecka.
55.    Kulesza E. M.: Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym – model teoretyczny oraz weryfikacja narzędzia. Cz. 1 / Szkoła Specjalna.-2011, [nr] 1, s. 15-31 * (skany)
56.    Kulesza E. M.: Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym : dzieci pięcio- i sześcioletnie. Cz. 3 / Szkoła Specjalna.-2011, [nr] 3, s.197-208*
57.    Kulesza E. M.: Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci trzy- i czteroletnie. Cz. 2 / Szkoła Specjalna.-2011, [nr] 2, s. 102-112 *
58.    Kuspit M.: Komunikacja w rozwoju dziecka / Remedium.-2004, nr 3, s. 1-3
59.    Kuszak K.: Dziecko samodzielne w szkole / Życie Szkoły.-2007, nr 1, s. 5-10 Rozwój samodzielności.
60.    Kuszak K.: Formy samodzielności dzieci / Wychowanie w Przedszkolu.-2006, nr 4, s. 9-13 Jak rozwijać samodzielność dziecka.
61.    Kuszak K.: Samodzielność dziecka kształtuje się w rodzinie / Wychowanie na Co Dzień.-2006, nr 9, s. 15-21
62.    Kuszak K.: Samodzielność, ale jaka… / Wychowanie w Przedszkolu.-2006, nr 2, s. 9(73)-14(78)
63.    Kuśpit M.: Kolejność narodzin a rozwój dziecka / Remedium.-2011, nr 7/8, s. 12-14
64.    Kuśpit M.: Poćwiardowska B.: Znaczenie wybranych sposobów oddziaływań wychowawczych dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym / Wychowanie na Co Dzień.-2012, nr 6, s. 15-20
65.    Kuśpit M.: Zaburzenia emocjonalne u dzieci. Cz. 2 / Remedium.-2012, nr 3, s. 6-7 Przyczyny i klasyfikacja.
66.    Kuśpit M.:Mechanizmy obronne u dzieci / Remedium.-2012, nr 7/8, s. 52-53 Mechanizmy obronne i ich znaczenie w kształtowaniu i rozwoju osobowości dzieci.
67.    Latoszewska M.: Faza edypalna – mama to nie tata / Remedium.-2012, nr 11, s. 6-7 Fazy rozwoju dziecka.
68.    Latoszewska M.: Faza separacji-indywiduacji w rozwoju zdrowej tożsamości / Remedium.-2012, nr 10, s. 6-7 Rozwój tożsmaości dzieci.
69.    Lesiak Z.: Warunki do rozwoju dziecka / Edukacja i Dialog.-2006, nr 3, s. 27-30 http://eid.edu.pl/archiwum/2006,104/marzec,217/warunki_do_rozwoju_dziecka,1919.html Rozwój społeczny, emocjonalny i intelektualny dziecka.
70.    Lewandowska K., Szczepaniak A.: Rozwój seksualny w wieku przedszkolnym / Remedium.-2011, nr 10, s. 4-5
71.    Lewnadowska K., Mlejnek D., Rękosiewicz M.: Rozwój społeczny w wieku przedszkolnym / Remedium.-2012, nr 4, s. 4-5
72.    Ligęza M.: Dzieci pytają / Charaktery.-2005, nr 2, s. 29 Poznawcza i interpersonalna funkcja pytań dziecięcych.
73.    Lorenz D., Wieszczeczyńska M.: Rozwój fizyczny w wieku przedszkolnym / Remedium.-2011, nr 9, s. 4-5
74.    Lubomirska K.: Wspomaganie rozwoju dziecka / Wychowanie w Przedszkolu.-2008, nr 1, s. 5-9
75.    Lubowiecka J.: O przywiązaniu i więziach społecznych dziecka / Wychowanie w Przedszkolu.-2006, nr 8, s. 5-13 Rodzaje społecznych więzi dziecka .
76.    Maghen J.: Naturalne prawa wewnętrznego rozwoju dziecka / Bliżej Przedszkola.-2011, nr 9, s. 54-58*
77.    Melzer T.: Dziecko w przedszkolu / Wychowawca.-2009, nr 2, s. 14-15 http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2009/02-2009/04.html
78.    Mikler-Chwastek A.: Samodzielność małych dzieci / Wychowanie w Przedszkolu.-2012, nr 9, s. 62-63
79.    Miller I., Pysz D.: Rozwój zdolności motorycznych dziecka w czterech porach roku / Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.-2004, [nr] 10, dod. s. 8-12 Propozycja innowacji, która ma na celu stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia cech motoryki.
80.    Minczakiewicz E.M.: Wskaźniki rozwoju i ich wykorzystanie w procesie wychowania małego dziecka / Lider.-2004, nr 1, s. 12-15 http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=1257&f=artykul_1257.doc Rozwój psychoruchowy małego dziecka.
81.    Muchacka B.: Etapy edukacyjne jako źródło kryzysu / Psychologia w Szkole.-2007, nr 2, s. 109-116 Kryzysy rozwojowe dziecka.
82.    Niemczyk A.:Dobre intencje nie zawsze wystarczą / Remedium.-2012, nr 6, s. 8-9 Rola rodziców w uspołecznianiu dziecka.
83.    Nitecka-Walerych A.: Rozwój fizyczny i motoryczny / Życie Szkoły.-2004, nr 2, s. 30(94)-33(97)
84.    Nowicka E.: Jak oceniać rozwój psychomotoryczny ucznia klasy pierwszej / Życie Szkoły.-2005, nr 1, s. 32[32]-35[35]
85.    Obuchowska I.: Portret psychologiczny dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 1 / Remedium.-2009, nr 7/8, s. 4-5
86.    Ostaszewski K.: Czynniki chroniące i wspierające rozwój / Remedium.-2008, nr 11, s. 1-3
87.    Ożadowska N., Rękosiewicz M.: Aktywność zabawowa w wieku przedszkolnym / Remedium.-2011, nr 6, s. 4-5 Rola i funkcje zabawy w życiu dziecka.
88.    Połeć B.: Czy dziecko z tego wyrośnie… / Życie Szkoły.-2006, nr 9, s. 24-28
89.    Raecka J.: Przed przedszkolem – drugi i trzeci rok życia / Remedium.-2010, nr 2, s. 4-5
90.    Rawecka J., Nawrocka E.: Otoczenie fizyczne dziecka w pierwszym roku życia / Remedium.-2010, nr 1, s. 4-5 Wpływ otoczenia społecznego dziecka na jego rozwój.
91.    Rawecka J.: Idę do szkoły / Remedium.-2010, nr 4, s. 4-5 Elementy mające znaczenie w osiągnięciu przez dziecko dojrzałości szkolnej.
92.    Raźniak A.: Myślenie dziecka / Życie Szkoły.-2010, nr 6, s. 14-19 Rozwój poznawczy dziecka.
93.    Rojkowska K.: Parasol emocjonalny przedszkolaka / Bliżej Przedszkola.-2011. nr 10, s. 18-[19] *
94.    Rowecka J.: Jak tworzyć przestrzeń sprzyjającą rozwojowi dziecka? Remedium.-2009, nr 10, s. 6-7
95.    Rozwój dziecka czteroletniego Bliżej Przedszkola.-2006, nr 6, s. 35, 37 *
96.    Rozwój dziecka pięcioletniego Bliżej Przedszkola.-2006, nr 6, s. 36 *
97.    Rozwój dziecka sześcioletniego Bliżej Przedszkola.-2006, nr 6, s. 37-38 *
98.    Rozwój dziecka trzyletniego Bliżej Przedszkola.-2006, nr 6, s. 33-34 *
99.    Sawionek J.: Seksualność przedszkolaka – rozwój i ekspresja seksualna / Remedium.-2009, nr 12, s. 6-7
100.    Sawuła A.: Samodzielność i odpowiedzialność. Szanse rozwoju osobowego dziecka od najwcześniejszych lat w rodzinie / Wychowanie na Co Dzień.-2007, nr 6, s. 11-14
101.    Sieradzka-Słyk A.: Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną?Nowa Szkoła.-2007, nr 1, s. 18-19 W tekście pomysły na zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka.
102.    Smykowski B.: Porządek rozwoju funkcji psychicznych a dynamika form działalności dziecka / Edukacja.-2003, nr 1, s. 19-32
103.    Smykowski B.: Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju / Remedium.-2003, nr 7/8, s. 8-9
104.    Srebro E., Wójcik K.: Stymulacja rozwoju psychomotorycznego w kontekście dynamiki rozwojowej w okresie wczesnoszkolnym / Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane.-R. 30 (52), nr 4 (2006/2007), s. 52-56
105.    Streb M.: Zabawy a role związane z płcią u dzieci przedszkolnych / Remedium.-2011, nr 7/8, s. 16-17
106.    Struczyńska J., Wądołowska M.: Różnorodność kontekstów kształtowania się mowy dziecka / Remedium.-2012, nr 3, s. 4-5
107.    Suliga E.: Żywienie a rozwój psychofizyczny i stan zdrowia uczniów klas I-III / Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane.-R. 30 (52), nr 4 (2006/2007), s. 27-34 Wpłw żywienia na rozwój fizyczny i stan zdrowia oraz osiągnięcia w nauce u dzieci we wczesnym wieku szkolnym.
108.    Sytnik-Czetwertyński J.: Rozwój fizyczny poprzez pryzmat duszy / Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane.-R. 34 (56), nr 1 (2010/2011), s. 31-33 Wpływ kultury fizycznej na rozwój emocjonalny dziecka.
109.    Szczepaniak A., Wasik A.: Rozwój emocjonalny w wieku przedszkolnym / Remedium.-2011, nr 12, s. 6-7
110.    Szmidt K.J.: Jak stymulować zdolności „Myślenia pytającego” uczniów? / Życie Szkoły.-2004, nr 7, s. 17(465)-22(470) Znaczenie pytań dla rozwoju umysłowego dzieci.
111.    Szumilas E.M.: Zdrowie i rozwój polskich sześciolatków / Wychowanie w Przedszkolu.-2008, nr 6, s. 5-13 Stan zdrowia dzieci. Rozwój społeczno-emocjonalny.
112.    Trzcińska D., Olszewska E.: Poziom rozwoju fizycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną / Wychowanie Fizyczne i Sport.-2007, z. 4, s. 273-279
113.    Tusznio S.: Prawidłowości i zagrożenia rozwoju emocjonalnego dzieci / Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane.-R. 34 (56), nr 4 (2010/2011), s. 7-17
114.    Uszyńska-Jarmoc J.: Szkoła gubi diamenty / Psychologia w Szkole.-2010, nr 1, s. 61-69 Zakres, tempo i dynamika zmian poziomu wybranych kompetencji poznawczych i społecznych uczniów kl.I-III.
115.    Waloszek D.: Codzienność dziecka jako przestrzeń i czas jego rozwoju / Wychowanie na Co Dzień.-2006, nr 7/8, s. 13-19
116.    Wojciechowska J.: Rodzeństwo jako osoby znaczące / Remedium.-2005, nr 4, s. 4-5 Analiza wzajemnego wpływu rodzeństwa na rozwój osobowości dziecka.
117.    Wojciechowska J.: Wczesne dzieciństwo – zagrożenia rozwoju / Remedium.-2003, nr 6, s. 4-5 Zagrożenia rozwoju dziecka w drugim i trzecim roku życia.
118.    Wojtuń-Sikora B.: Znaczenie tańca i form muzyczno-ruchowych w psychofizycznym rozwoju dzieci i młodzieży / Lider.-2006, nr 4, s. 16-17 http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=1026&f=artykul_1026.doc
119.    Wollenberg-Romaniewicz I.E.: Rodzina środowiskiem kształtującym osobowość dziecka / Wychowanie na Co Dzień.-2008, nr 1/2, s. 14-17 Wpływ warunków środowiskowych i wychowawczych na psychofizyczny i społeczny rozwój dziecka.
120.    Zabłocka M.: Wspieranie rozwoju dzieci nieśmiałych / Remedium.-2006, nr 6, s. 6-7
121.    Zając D.: Wpływ zabawy na rozwój dziecka / Świetlica w Szkole.-2008, [nr] 3, s. 12 Rola zabawy oraz jej wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Rodzaje oraz formy zabaw.
122.    Zbróg Z.: Rozwój motoryczny – symptomy możliwych zaburzeń w przyszłej nauce czytania i pisania / Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane.-R. 34 (56), nr 1 (2010/2011), s. 93-103 Refleksje na temat właściwego rozwoju układu motorycznego dziecka.
123.    Zielińska E.: Pięciolatek w przedszkolu / Bliżej Przedszkola.-2011, nr 9, s. 18-[21]
124.    Zwierzchowska I.: Sześciolatki z niepełnych rodzin / Wychowanie w Przedszkolu.-2004, nr 4, s. 10(202)-15(207) Rodzina a uspołecznienie dzieci.

0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content