Edukacja plastyczna – wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne

Zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim


Oprac. Aneta Bielaszka
29.08.2013 r.

Edukacja plastyczna
Książki:
1.    Czy kolor różowy może być smutny ? : z doświadczeń nauczycieli plastyki w nauczaniu początkowym / pod red. Krystyny Michejdy-Kowalskiej. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987 (syg.25867, 23798)
2.    Dorance Sylvia: Zajęcia twórcze w przedszkolu : przedmioty i obrazy. Warszawa : „Cyklady”, 1997 (syg. 28293)
3.    Dziecko w świecie sztuki : świat sztuki dziecka : praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymara. Kraków : „Impuls”, 1996 (syg. 28849)
4.    Kalbarczyk Anna: Kolorowe szybki czyli Jak małym dzieciom mówić o sztuce. Kraków : „Impuls”,2007 (syg. 33287)
5.    Kapłon Małgorzata: Spotkania z Małym Księciem : wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi. Wyd. 2. Kraków : „Impuls”, 2009 (syg. 33287)
6.    Leżańska Wiesława: Przedszkole jako środowisko wychowania estetycznego. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990 (syg. 24769, 24770)
7.    Natorff Anna, Wasiluk Katarzyna: Wychowanie plastyczne w przedszkolu. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990 (syg. 25363)
8.    Michejda-Kowalska Krystyna: O dziecięcej wyobraźni plastycznej czyli jak inspirować dziecko do twórczości. Wyd. 2 Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987 (syg. 23520)
9.    Trojanowska Anna: Dziecko i plastyka. [Wyd. 2]. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988 (syg. 24003, 24004)
10.    Uszyńska-Jarmoc N.: Twórcza aktywność dziecka : teoria – rzeczywistość-perspektywy rozwoju. Warszawa : „Trans Humana”, 2003.(syg. 29871 )

Czasopisma:
11.    Brzóskniewicz Katarzyna: Miasto Kopernika / Wychowanie w Przedszkolu.-2007, nr 7, s. 37-38.Propozycja wycieczki po rodzinnym mieście na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Toruniu. Inscenizacja bajki o Flisaku i żabach w wykonaniu przedszkolaków. Sporządzenie przez dzieci albumów poświęconych Toruniowi.
12.    Ciba Anna, Górecka Anna: Twórczość plastyczna dzieci w świetlicy szkolnej / Świetlica w Szkole . – 2008, [nr] 3, s. 13. Podkreślenie znaczenia pobudzania oraz rozwijania inwencji twórczej u dzieci poprzez zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej. Propozycje technik plastycznych sprzyjających twórczej aktywności.
13.    Ciekierda Urszula: Konkursy plastyczne dzieci / Wychowanie w Przedszkolu . – 2007, nr 6, s. 50-51. Znaczenie twórczości plastycznej dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
14.    Cieślik-Klauza Joanna: O aktywności muzycznej / Wychowanie w Przedszkolu . – 2006, nr 3, s. 8 (136)-11 (139). Prekursorzy nowej pedagogiki artystycznej. Integracja muzyki z plastyką.
15.    Dziamska Dorota, Tiereszko Janina Krystyna: Sztuka origami w przedszkolu / Wychowanie w Przedszkolu . – 2006, nr 11, s. 10-14*
16.    Florczykiewicz Janina: Arteterapeutyczne aspekty ekspresji plastycznej / Życie Szkoły . – 2009, nr 2, s. 5-8 Rola ekspresji plastycznej u dziecka na poziomie wczesnoszkolnym. Aktywizacja emocji.
17.    Jakubowska Alina: Pisanki podlaskie – księgi niezwykłe / Życie Szkoły . – 2009, nr 4, s. 36-39. Prezentacja technik wykonania podlaskich pisanek, elementów zdobniczych, barw i barwników. Materiał do wykorzystania w edukacji plastycznej dzieci na etapie wczesnoszkolnym.
18.    Kluska Anna: Mandala w pracy z dziećmi / Wychowanie w Przedszkolu . – 2007, nr 5, s. 40-42. Wykorzystanie malowania mandali przez dzieci przedszkolne jako techniki osiągania spokoju wewnętrznego. Warunki w jakich należy malować mandalę. Zastosowanie mandali w pracy nauczyciela.
19.    Koźlak Joanna, Szmytkowska Dorota: Plener małych artystów / Wychowanie w Przedszkolu . – 2007, nr 3, s. 52-54. Przykłady organizowania dla dzieci przedszkolnych plenerów plastycznych. Kontakty dzieci ze znanymi artystami plastykami, eksponowanie dziecięcych prac w różnych miejscach publicznych (MDK, przychodnia, biblioteka).
20.    Lesser Ewa: Edukacja plastyczna : ta sama – nie taka sama / Życie Szkoły . – 2005, nr 10, s. 4[582]-9[587]. Wpływ zajęć plasycznych na rozwój dziecka.
21.    Leśniewska Bożena: Stwarzamy warunki twórczej aktywności / Wychowanie w Przedszkolu . – 2007, nr 3, s. 37-38. Przykłady wykorzystania różnych inspiracji do zabaw plastycznych dla dzieci sześcioletnich.
22.    Magda-Adamowicz Marzenna: Twórcze kształcenie w szkole / Wychowanie na Co Dzień . – 2006, nr 7/8, s. 31-34 Program edukacyjny „Żywioły”. Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym” autorstwa Krzysztofa J. Szmidta i Jolanty Bonar. Założenia, cele programu, metody i środki dydaktyczne. Ćwiczenia.
23.    Małoszowski Robert: Ekspresja plastyczna / Życie Szkoły . – 2008, nr 6, s. 17-19. Znaczenie działalności plastycznej w zakresie zadań dydaktycznych na etapie wczesnoszkolnym, podczas projektowania programu zielonej szkoły. Przykładowe propozycje zadań i realizowanych treści plastycznych.
24.    Martyniuk Wiesława: Origami /Życie Szkoły . – 2010, nr 5, s. 34-38. Historia sztuki origami. Origami jako forma wspierania edukacji szkolnej. Propozycja wykonania „kubeczka” (zabawki zręcznościowej).
25.    Nęcka Monika: Spotkania ze sztuką / Życie Szkoły . – 2008, nr 3, s. 25-33. Prezentacja programu „Spotkania ze sztuką” zaprojektowanego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
26.    Niedbalska Alicja: Motyle w kokonie / Życie Szkoły . – 2011, nr 3, s. 16-18, 20. Formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wyzwalające aktywność twórczą i swobodę w działaniu (m.in. zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, literackie, fotograficzne).
27.    Nowińska Malgorzata, Nowiński Andrzej: Świat w rysunkach dzieci a malarstwo staroegipskie / Wychowanie w Przedszkolu . – 2006, nr 9, s. 5-13. Wybrane przykłady podobieństw w sposobie przedstawiania tego samego motywu w rysunkach dzieci w wieku przedszkolnym i w malarstwie staroegipskim. Twórczość plastyczna dziecka.
28.    Olkusz Jolanta: Tekst literacki w kreatywnym odbiorze sześciolatków / Wychowanie w Przedszkolu . – 2011, nr 5, s. 5-10. Prace plastyczne sześciolatków (ekspresyjny komentarz interpretacyjny) wykonywane na podstawie wysłuchanego utworu literackiego (szczególnie lirycznego) lub muzycznego. Przykład spotkania dziecka z tekstem i przeżywania jego treści.
29.    Otapowicz Dorota: Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym / Edukacja . – 2009, nr 3, s. 104-109. Ekspresja twórcza chłopca z zespołem Aspergera – opis przypadku.
30.    Ozga Hanna: Prace plastyczne dzieci / Wychowanie Techniczne w Szkole . – 2005, nr 4, s. 34, 39-40. Opis technik plastycznych stosowanych w klasach młodszych.
31.    Pietrzak-Szymańska Barbara, Pietrzak Katarzyna: W królewskich ogrodach / Wychowanie w Przedszkolu . – 2007, nr 5, s. 38-39. Współpraca Przedszkola nr 62 w Warszawie z Działem Edukacji Muzeum Pałacu w Wilanowie. Spotkania w muzeum dla dzieci przedszkolnych i poznawanie jego zasobów i zabaw z XVII i XVIII wieku w formie zajęć badawczych, konstrukcyjnych, ruchowych, konkursów, zagadek, zajęć plastycznych.
32.    Piotrowska-Pająk Małgorzata: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym / Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane . – R. 29 (51), nr 4 (2005/2006), s. 26-30. Wychowanie przez sztukę.
33.    Przybylska Anna: Spotkania dziecka i dorosłego : stymulująca wartość twórczości plastycznej / Życie Szkoły . – 2010, nr 3, s. 5-14. Rola domu rodzinnego oraz szkoły w pierwszych latach rozwoju dziecka w kształtowaniu twórczej. Przykładowe scenariusze zajęć na poziomie edukacji wczesnoszkolnej rozwijające aktywność artystyczno-twórczą dzieci.
34.    Rychter Ewa: Inspiracje plastycznej twórczości / Wychowanie w Przedszkolu . – 2006, nr 9, s. 28-30. Inspiracje muzyką, tekstem literackim i wycieczką. Twórczość plastyczna dzieci przedszkolnych.
35.    Sadowska Katarzyna: Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej / Życie Szkoły . – 2013, nr 6, s. 4-7. Profilaktyka i terapia zaburzeń emocjonalnych za pośrednictwem metod arteterapeutycznych. Rodzaje oddziaływań arteterapeutycznych.
36.    Stańko Maja: Aktywność plastyczna jako metoda remediacji poznawczej / Wychowanie w Przedszkolu . – 2006, nr 6, s. 18-22.* Metoda ta jest przykładem wykorzystania działań plastycznych do efektywnego kształtowania rozwoju pojęciowego obrazu świata dziecka.
37.    Stawecka Anna: Stymulowanie rozwoju wyobraźni uczniów klas początkowych przez zajęcia plastyczne / Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane . – R. 30 (52), nr 3 (2006/2007), s. 12-22. Definicje. Wyobraźnia w ujęciu psychologicznym. Pobudzanie wyobraźni dzieci przez zajęcia plastyczne. Wybrane techniki: techniki rysunkowe, malarskie, graficzne, kolaż, fotomontaż, rzeźba.
38.    Strzelec Wanda: Techniki plastyczne / Życie Szkoły . – 2007, nr 7, s. 32-39. Edukacja plastyczna dzieci klas I-III. Techniki rysunkowe. Techniki malarskie. Inne techniki. Modelowanie – formowanie bryły. Przykładowe techniki plastyczne, które mogą być wykorzystane przy realizacji podanych tematów. Przykłady realizacji edukacji plastycznej w klasie III. Temat: Czerwone kwiaty i owoce, Temat: Zimowy krajobraz, Temat: Wakacje w kosmosie.
39.    Sznajder Anna: Na zajęciach plastycznych… / Życie Szkoły . – 2007, nr 6, s. 29-33. Praca z dziećmi młodszymi na zajęciach plastycznych. Czynniki, które należy brać pod uwagę, aby twórcza aktywność dzieci mogła się w pełni rozwinąć.
40.    Szuścik Urszula: Twórczość plastyczna dziecka / Życie Szkoły . – 2005, nr 3, s. 9[137]-12[140]. Projekcja świata zewnętrznego i wewnętrznego w poszczególnych fazach rozwoju twórczości plastycznej.
41.    Szymczak Renata:Wpływ aktywności muzycznej na ekspresję plastyczną / Wychowanie w Przedszkolu . – 2011, nr 10, s. 46-50. Wpływ ruchu przy muzyce, gry na instrumentach i słuchania utworów muzycznych na twórczość plastyczną dzieci w wieku przedszkolnym.
42.    Trzos Paweł: Dziecko twórcą, odbiorcą, krytykiem / Paweł Trzos Życie Szkoły . – 2002, nr 2, s. 4(68)-8(72). O potrzebie uwzględnienia w procesie edukacyjnym roli świadomości, emocji, wyobraźni, intuicji, edukacji artystycznej.
43.    Uzarska-Bielawska Renata: Pobudzanie aktywności twórczej / Życie Szkoły.-2009, nr 8, s. 40-45. Propozycja realizacji zajęć rozluźniających z wybranymi technikami dekoracyjnymi, mających na celu wyrównanie deficytów twórczych oraz ukształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby u dzieci z klas początkowych.
44.    Walczak Ewa: Warszawa – moje miasto / Ewa Walczak Wychowanie w Przedszkolu . – 2007, nr 7, s. 27-30. Poznawanie przez dzieci z Przedszkola nr 31 w Warszawie historii miasta. Wykonywanie przez dzieci plastycznych wizerunków Syrenki, bazyliszka, złotej kaczki, albumu.
45.    Winczewska Aneta: Dźwięki wokół nas – zabawy muzyczne / Aneta Winczewska Życie Szkoły . – 2011, nr 10, s. 26-30. „Malowanie dźwiękiem” w przedszkolu jako forma pracy łącząca doznania muzyczne z ekspresją plastyczną. Przykłady ćwiczeń.
46.    Winczewska Aneta: Techniki plastyczne / Życie Szkoły . – 2010, nr 3, s. 31-35. Omówienie technik plastycznych (rysunkowej, malarskiej, wydzierankowej, rzeźbiarskiej i konstrukcyjnej, graficznej), które można wykorzystywać w pracy z dziećmi na etapie edukacji wczesnoszkolnej.
47.    Winczewska Aneta: Współczesne techniki plastyczne / Życie Szkoły . – 2011, nr 1, s. 16-21. Prezentacja kierunków (technik) plastycznych (action painting, asamblaż, graffiti, kinetyzm, pop-art, kubizm, eat-art, optical art) do zastosowania w edukacji wczesnoszkolnej.
48.    Wójtowicz Małgorzata: Jak rozwijam zainteresowania plastyczne dzieci? / Wychowanie w Przedszkolu . – 2006, nr 9, s. [37]-38
49.    Ziołowicz Katarzyna: Rozwijanie wyobraźni twórczej u dzieci w oparciu o edukację plastyczną / Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane . – R. 30 (52), nr 3 (2006/2007), s. 52-59. Ćwiczenia plastyczne rozwijające wyobraźnię twórczą: w oparciu o ciekawą technikę, w oparciu o równoczesne postrzeganie wrażeń odbieranych przez różne zmysły, w oparciu o percepcję dzieła plastycznego.
50.    Zwoleńska Joanna: Ciasto obrzędowe / Joanna Zwoleńska Życie Szkoły . – 2008, nr 6, s. 38-41. Zalety zajęć polegających na wykonywaniu ciasta. Ciasto, jako narzędzie terapeutyczne. Przepis na ciasto.

Rysunek w diagnozie
Książki:
51.    Hornowski Bolesław: Badania nad rozwojem psychicznym dzieci i młodzieży na podstawie rysunku postaci ludzkiej. Wyd. 2 popr. i uzup.Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982 (syg. 20957)
52.    Kalbarczyk Anna: Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci : rozwój osobowości dziecka w wieku od 2 do 6 lat na podstawie jego rysunków. Wyd. 3. Kraków : Impuls, 2010 (syg. 33125)
53.    Wallon Philippe, Cambier Anne: Rysunek dziecka. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993 (syg.26071)

Czasopisma:
54.    Karczmarzyk Małgorzata: Język rysunkowy dziecka / Edukacja i Dialog.-2007, nr 2, s. 50-53.* Próba interpretacji rysunków dzieci.
55.    Łosiewicz Aneta; Niebieska buzia i zielone włosy mamy / Edukacja i Dialog.-2007, nr 2, s. 54-59.* Rysunek dziecka. Interpretacja koloru jako nośnika informacji o psychicznym rozwoju dziecka.
56.    Modrzejewska-Śmigulska Monika: Rysunek w diagnostyce dziecka / Remedium.-2005, nr 7/8, s. 42-43. Rysunki dzieci jako materiał diagnostyczny.
57.    Modrzejewska-Śmigulska Monika: Rysunek w diagnostyce problemów dziecka. Cz. 2 / Remedium.-2005, nr 9, s. 22-23. Wyniki badań przeprowadzonych w świetlicy środowiskowo-terapeutycznej. W jaki sposób dzieci obrazują grupy społeczne, w których funkcjonują.
58.    Rodriguez, Nora: Co nam mówią rysunki dzieci. Kielce, 2013. Rec. Marta Jaszczuk / Wychowanie w Przedszkolu 2013, nr 5, s. 7
59.    Wawrzyniak Sonia: Twórczość rysunkowa dziecka / Wychowanie na Co Dzień.-2007, nr 3, s. 18-21. Rysunek – metoda terapeutyczna (projekcyjna) pozwalająca na wgląd w osobowość dziecka, jego psychikę, emocje.

Scenariusze zajęć
Książki:
60.    Kształtowanie twórczych postaw dzieci pięcio-sześcioletnich : scenariusze zajęć / oprac. Elżbieta Dzionek, Małgorzata Gmosińska. Wyd. 2. Kraków : „Impuls”, 2003 (syg. 29661)
61.    Czasopisma:
62.    Białkowska Marzena: Za co lubimy lato? : scenariusz zajęć świetlicowych / Świetlica w Szkole . – 2008, [nr] 2, s. 24. Zajęcia na poziomie szkoły podstawowej rozwijające wyobraźnię, zdolności plastyczne oraz sprawność ruchową.
63.    Boszko-Szczęśniak Agnieszka: Wiosenny wietrzyk : zajęcia muzyczno-plastyczne dla dzieci 5-6-letnich / Wychowanie w Przedszkolu . – 2008, nr 5, s. 48-50
64.    Bukowińska Agnieszka, Chłopek Justyna: Zaczarowany pędzelek / Wychowanie w Przedszkolu . – 2005, nr 7, s. 27(411)-34(418). Cykl zajęć artystycznych w grupie starszaków zaplanowany na cały rok.
65.    Buszkowski Igor : Wielkanocny koszyczek z pisankami / Wychowanie w Przedszkolu . – 2012, nr 4, s. 41. Konspekt wykonania ozdób wielkanocnych w przedszkolu.
66.    Fiołkowska Agnieszka: Moje własne akwarium – scenariusz zajęć świetlicowych / Życie Szkoły.-2013, nr 6, s. 22. Konspekt wykonania akwarium z papierowych teatrzyków.
67.    Gallos Sylwia: Cóż to za zwierz? to przecież jeż! – scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III / Życie Szkoły . – 2012, nr 10, s. [16]. Scenariusz w oparciu o wiersz H. Zdzitowieckiej „Jeż”, z elementami gier i zabaw ruchowych oraz ćwiczeń praktycznych.
68.    Gołębiewska Ilona: Zajęcia z arteterapii / Życie Szkoły . – 2011, nr 2, s. 22-25. Konspekt zajęć z arteterapii w klasach I-III.
69.    Gołębiewska Maria: Co możemy zrobić z liści /Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 10, s. 58-59. Konspekt zajęć plastyczno-technicznych w przedszkolu z wykorzystaniem liści. Opis wykonania ozdobnej kuli oraz księżniczek i ludzików.
70.    Gołębiewska Maria: Kolia z kwiatków dla mamy / Wychowanie w Przedszkolu . – 2011, nr 5, s. 42. Konspekt wykonania kolii z kwiatków dla mamy (dla dzieci i nauczycieli w przedszkolu).
71.    Gołębiewska Maria: Lecą liście z drzew / Wychowanie w Przedszkolu . – 2011, nr 10, s. 56 Konspekt wykonania drzewka jesiennego oraz liści z tektury i suszek w przedszkolu.
72.    Gołębiewska Maria: Niespodzianka z krasnalem / Wychowanie w Przedszkolu . – 2011, nr 9, s. 41. Konspekt wykonania papierowego krasnala na zajęciach plastycznych w przedszkolu.
73.    Grabarz Wiesłwa: Zabawa z kolorami / Wychowanie w Przedszkolu . – 2006, nr 10, s. 32-33. * Scenariusz zajęć plastycznych z dziećmi 5- i 6-letnimi.
74.    Gutkowska-Wyrzykowska Ewelina: Dyscypliny sportu – scenariusz zajęć dla klasy I / Życie Szkoły . – 2012, nr 6, s. 21-22. Praca z wierszem, zapoznanie z podstawowymi dyscyplinami sportu , zabawy grupowe, działalność plastyczna.
75.    Jabłońska Jolanta: Świąteczne dekoracje / Wychowanie w Przedszkolu . – 2011, nr 11, s. 48-50. Konspekt zajęć z zakresu edukacji plastycznej w przedszkolu, dotyczący wykonania dekoracji świątecznych jak np. łańcuchy na choinkę.
76.    Karolczak Joanna: Namalować muzykę Chopina : zabawy z trzylatkami / Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 4, s. 35-37. Scenariusz zajęć przedszkolnych sprzyjających rozwojowi umiejętności słuchania muzyki poważnej, rozwojowi wyobraźni muzycznej przez improwizację ruchową i plastyczną oraz poznawaniu utworów Fryderyka Chopina.
77.    Kłeczek Dorota: Swobodna ekspresja plastyczna / Życie Szkoły . – 2009, nr 10, s. 34-39. Przykładowe scenariusze zajęć dla klasy III szkoły podstawowej, z wykorzystaniem technik Freineta w zakresie swobodnej ekspresji plastycznej.
78.    Kolowca Krystyna: Moje miasto / Życie Szkoły . – 2008, nr 5, s. 36-[41]. Scenariusz łączący treści regionalne (herb Lublina) z edukacją muzyczną, plastyczną i techniczną.
79.    Kubiak Bogusława, Suska Lidia: Zbliża się Wielkanoc / Wychowanie w Przedszkolu . – 2007, nr 3, s. 48-49. Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych na powitanie Wielkanocy.
80.    Matyas Milena: Pędzlem pisane / Życie Szkoły . – 2011, nr 8, s. 32-37. Konspekt zajęć plastycznych „po chotomsku” w klasach I-III np kolaż wizerunku Wandy Chotomskiej.
81.    Piotrowska-Pająk Małgorzata: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym / Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane . – R. 29 (51), nr 4 (2005/2006), s. 26-30. Zajęcia z edukacji plastycznej dla klasy III szkoły podstawowej – temat: Świąteczne ozdoby – projektowanie i wykonywanie płaskich i przestrzennych form użytkowych.
82.    Przybylska Anna: Spotkania dziecka i dorosłego : stymulująca wartość twórczości plastycznej / Życie Szkoły . – 2010, nr 3, s. 5-14. Przykładowe scenariusze zajęć na poziomie edukacji wczesnoszkolnej rozwijające aktywność artystyczno-twórczą dzieci.
83.    Sadlak Małgorzata: O panu Listopadzie i twórczej aktywności plastycznej : udostępnienie dzieciom różnych materiałów plastycznych i okazów przyrodniczych podnosi atrakcyjność zajęć / Wychowanie w Przedszkolu . – 2006, nr 10, s. 29-31
84.    Stachnik Lucyna; Akcje plastyczne – co to takiego? / Życie Szkoły . – 2005, nr 3, s. 45[173]-47[175]. Propozycje zajęć warsztatowych.
85.    Stawecka Anna: Propozycja plastycznych zajęć terapeutycznych w klasie II / Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane . – R. 34 (56), nr 1 (2010/2011), s. 71-73. Zajęcia pozwalają na rozwijanie sfery emocjonalnej dzieci.
86.    Strzelec Wanda: Techniki plastyczne / Życie Szkoły . – 2007, nr 7, s. 32-39. Przykłady realizacji edukacji plastycznej w klasie III. Temat: Czerwone kwiaty i owoce, Temat: Zimowy krajobraz, Temat: Wakacje w kosmosie.
87.    Tołłoczko Joanna: Latarnia morska / Życie Szkoły . – 2012, nr 3, s. [32]. Konspekt zajęć plastycznych w przedszkolu dotyczący wykonania latarni morskiej z doniczek i papieru. Na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
88.    Tołłoczko Joanna: Ramka na zdjęcia – prezent na Dzień Babci i Dzień Dziadka / Życie Szkoły . – 2012, nr 1, s. 18. Konspekt zajęć plastycznych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej przedstawiający wykonanie ozdobnej ramki na zdjęcia dla babci i dziadka.
89.    Wiczewska Aneta: Nie tylko pędzlem malowane : poznajemy nowe techniki malarskie / Życie Szkoły . – 2013, nr 6, s. 20-21. Pomysły na zabawy plastyczne dla najmłodszych wykorzystujące różne techniki malarskie.
90.    Winczewska Aneta: Wyczarowane z niczego – zabawy plastyczne / Życie Szkoły . – 2012, nr 2, s. 16-18
91.    Winczewska Aneta: Zabawy na karnawał – kreowanie własnego wizerunku / Aneta Winczewska Życie Szkoły . – 2011, nr 11, s. 25-32. Konspekt wykonania strojów i masek karnawałowych jako ciekawych środków dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-III szkoły podstawowej.
92.    Woźniak-Żemła Jolanta: Wrażliwi na piękno / Życie Szkoły . – 2005, nr 1, s. 23-31. Scenariusze zajęć plastycznych na cztery pory roku.
93.    Wróbel Edyta: Na Święto Kobiet : scenariusz zajęć plastycznych / Życie Szkoły . – 2011, nr 3, s. 27-28
94.    Zielińska Magdalena: Koła, kółka, kółeczka / Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 11, s. 39-41. Konspekt zajęć zapoznających dzieci w wieku przedszkolnym z figurami geometrycznymi oraz rozwijających aktywność ruchową, plastyczną i muzyczną.

Pomysły na zajęcia plastyczne
Książki:
95.    Bider Katarzyna: Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia. Cz.1. Kraków : Impuls, 2010 (syg. 32822)
96.    Boguszewska Anna, Weiner Agnieszka: 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III : edukacja plastyczno-muzyczna : książka pomocnicza dla nauczycieli klas początkowych, logopedów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pracujących w świetlicach. Wyd. 4. Kraków :”Impuls”, 2010 (syg. 33327, 29986)
97.    Buszkowski Igor, Michalec Katarzyna: Technika taka dla przedszkolaka. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2011 (syg. 33288)
98.    Łaga-Grodzicka Anna: ABC. Zabawy plastyczne czterolatków. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006 (syg. 30873)
99.    Misiurska Anna: Kalendarz plastyczny w przedszkolu. Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995 (syg. 26690)
100.    Skorek Ewa: Rysowane wierszyki. Wyd. 5. Kraków : „Impuls”, 2009 (syg. 33345)
101.    Watt Fiona: 365 rzeczy z papieru i tektury. Poznań : „Publicat”, cop. 2012 (syg. 33643)

Czasopisma:
102.    Buszkowski Igor: Zabawki z liści / Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 10, s. 47. Pomysł na wykonanie obrazków z liści (ptak, głowa krasnala, gitara, łódź).
103.    Buszkowski Igor: Zabawy plastyczne – pojazdy / Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 3, s. 49. Sposób wykonania autobusu z kartonowego pudełka oraz samolotu z butelki.
104.    Buszkowski Igor: Zabawy plastyczne : majowa łąka /Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 5, s. 46-47. Pomysły na wykonanie kwiatka, bukietu, łąki oraz żaby z przedmiotów codziennego użytku.
105.    Buszkowski Igor: Zabawy plastyczne : skarbonka i budzik / Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 6, s. 53. Pomysł na wykonanie skarbonki oraz budzika z przedmiotów codziennego użytku.
106.    Buszkowski Igor: Zabawy plastyczne: zwierzęta / Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 2, s. 51-52. Sposoby wykonania zwierząt, ozdób (słoń, żółw z durszlaka, bałwan, balonowy kwiat) z przedmiotów codziennego użytku. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych z dziećmi sześcioletnimi.
107.    Buszkowski Igor: Zróbmy takie zabawki / Wychowanie w Przedszkolu . – 2011, nr 7, s. 49. Propozycje wykonania zabawek z papieru (np. ślimak, węże, osa, jeż) oraz innych elementów użytkowych do wykorzystania na zajęciach w przedszkolu.
108.    Buszkowski Igor: Zróbmy takie zabawki. [Cz. 1] / Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 2, s. 47-48. Pomysły na wykonanie zabawek z przedmiotów codziennego użytku. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych w przedszkolu.
109.    Buszkowski Igor: Zróbmy takie zabawki. [Cz. 2] / Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 3, s. 50. Pomysły na wykonanie zabawek z przedmiotów codziennego użytku. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych w przedszkolu.
110.    Dziamska Dorota, Tiereszko Janina Krystyna: Sztuka origami w przedszkolu / Wychowanie w Przedszkolu . – 2006, nr 11, s. 10-14*
111.    Gołębiewska Maria, Rytel Bożena: Kasztanowe ludki / Wychowanie w Przedszkolu . – 2007, nr 9, s. 49-50. Kilka propozycji wykorzystania kasztanów i żołędzi do zrobienia figurek na zajęciach przedszkolnych.
112.    Gołębiewska Maria, Rytel Bożena: Pisanki, palemki… / Wychowanie w Przedszkolu . – 2007, nr 4, s. 40-44. Przepisy na zrobienie przez dzieci pisanek, palm, kartek i karnecików na wielkanocny stół, baranka, zajączka, kurczaczka. Materiały, wykonanie.
113.    Gołębiewska Maria, Rytel Bożena: W blasku szopki / Wychowanie w Przedszkolu . – 2007, nr 11, s. 35-36. Pomysł na wykonanie przez dzieci w wieku przedszkolnym bożonarodzeniowej szopki witrażowej i kartonowej.
114.    Gołębiewska Maria, Rytel Bożena: Weź karton i nożyczki… : zabawki na letni czas / Wychowanie w Przedszkolu . – 2007, nr 7, s. 54-58. Przykłady zabawek wykonanych przez dzieci z kartonu i folii (np. ważka, ślimak, biedronka, krokodyl). Przykłady rysunków pomocniczych.
115.    Gołębiewska Maria, Rytel Bożena:W świątecznym nastroju / Wychowanie w Przedszkolu . – 2006, nr 11, s. 22-26.* Zajęcia plastyczne dla dzieci przedszkolnych. Anioły z kartonu, Kolorowe gwiazdy, Szopka z kartonu.
116.    Gołębiewska Maria: Bukiecik dla mamy /Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 5, s. 47. Sposób wykonania bukietu z kolorowych kartoników. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych w przedszkolu.
117.    Gołębiewska Maria: Choinki i śnieżynki / Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 11, s. 36-38. Sposoby wykonania ozdób świątecznych (choinka z kartonu, choinka z ozdobami, śnieżynki).
118.    Gołębiewska Maria: Kamykowe zwierzęta / Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 7, s. 45. Sposób wykonania zwierzątek z pomalowanych kamieni.
119.    Gołębiewska Maria: Karnawałowe maski : piesek / Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 2, s. 44. Pomysły na karnawałowe maski i nakrycia głowy. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych w przedszkolu.
120.    Gołębiewska Maria: Karnecik – zaproszenie dla babci i dziadka / Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 1, s. 47
121.    Gołębiewska Maria: Korony / Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 2, s. 38. Sposób wykonania karnawałowej korony. Do wykorzystania podczas zajęć plastycznych na poziomie edukacji przedszkolnej.
122.    Gołębiewska Maria: Koszyczek na jesienne skarby / Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 9, s. 39. Sposób wykonania koszyczka z papieru pakowego i ulotek reklamowych. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na etapie wychowania przedszkolnego.
123.    Gołębiewska Maria: Krasnoludki ze stożka /Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 8, s. 52-53. Praktyczne wskazówki wykonania krasnoludków z papieru.
124.    Gołębiewska Maria: Lampiony / Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 7, s. 56-57. Sposoby wykonania lampionów, mogących stanowić dekorację pokoju, altany, bądź balkonu.
125.    Gołębiewska Maria: Latawce / Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 7, s. 46-47. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela i dzieci jak wykonać z papieru, patyków i sznurka latawce i fruwaki w przedszkolu.
126.    Gołębiewska Maria: Maski rycerskie / Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 2, s. 39-40. Sposób wykonania karnawałowych masek rycerskich.
127.    Gołębiewska Maria: Na wielkanocnym stole / Wychowanie w Przedszkolu . – 2011, nr 4, s. 60-61. Praktyczne przykłady wykonania ozdób wielkanocnych (pisanki, baranki, serwetki itp.).
128.    Gołębiewska Maria: Palemki i kurki / Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 4, s. 46-47. Sposób wykonania palemek z kartonu oraz kurek na patyku. Do wykorzystania podczas zajęć plastycznych na poziomie wychowania przedszkolnego.
129.    Gołębiewska Maria: Portret babci i dziadka / Wychowanie w Przedszkolu . – 2008, nr 1, s. 46-47. Pomysły na wykonanie ramki do portretu babci i dziadka na zajęciach w przedszkolu.
130.    Gołębiewska Maria: Prezent dla taty / Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 6, s. 50. Sposób wykonania prezentu na Dzień Ojca – tablicy z kalendarzem oraz ozdobnymi strzałkami do oznaczania dat.
131.    Gołębiewska Maria: Prezent na Dzień Ojca / Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 6, s. 46. Propozycja wykonania z papieru muszki dla taty z okazji Dnia Ojca w domu i przedszkolu.
132.    Gołębiewska Maria: Serce dla mamy / Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 5, s. 33-34 Pomysł na wykonanie prezentu z okazji Dnia Matki – serduszek z kartonu przyozdobionych kwiatkami.
133.    Gołębiewska Maria: Smoki : zabawki z tektury / Wychowanie w Przedszkolu . – 2012, nr 7, s. 42-43. Smok z tektury falistej. Smok z papier mache. Smok z papieru pakowego.
134.    Gołębiewska Maria: Wachlarz dla babci / Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 1, s. 36
135.    Gołębiewska Maria: Z liści, traw, szyszek i patyków /Wychowanie w Przedszkolu . – 2012, nr 8, s. 54. Stworek z szyszek. Zwierzaki-dziwaki. Ryba z liści. Zajęcia dla dzieci przedszkolnych.
136.    Gołębiewska Maria: Zajączki i baranki / Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 4, s. 43-44 Sposób wykonania ozdób wielkanocnych – zajączków z kartonu oraz baranków z patyczków i włóczki.
137.    Gołębiewska Maria: Zielone portrety / Wychowanie w Przedszkolu . – 2011, nr 8, s. 46-47. Propozycja zajęć z zakresu edukacji plastycznej dotycząca wykorzystania „darów jesieni” (m.in. liści, kasztanów, żołędzi, szyszek, gałązek) do wykonania ciekawych prac np. laurek, obrazków, portretów.
138.    Gołębiewska Maria: Żaglówki / Wychowanie w Przedszkolu . – 2011, nr 7, s. 48. Propozycja wykonania żaglówek z papieru. Praktyczne wskazówki dla nauczycieli i dzieci w wieku przedszkolnym.
139.    Gołębiewska Maria:: Karnawałowe maski /Wychowanie w Przedszkolu . – 2012, nr 2, s. 54-55. Przykład wykonania masek karnawałowych na zajęciach plastycznych w przedszkolu.
140.    Gołębiewska Maria:Niespodzianka dla mamy i taty / Wychowanie w Przedszkolu . – 2008, nr 5, s. 51-52. Witrażowy bukiet. Przybornik na biurko.
141.    Gołębiewska Maria:Prezent dla dziadka / Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 1, s. 35. Stojak do karteczek na notatki wykonany przez dzieci przedszkolne.
142.    Gołoś Elżbieta: Co piszczy w makulaturze? / Wychowanie w Przedszkolu . – 2006, nr 7, s. 16-19.* Używanie gazet podczas zajęć plastycznych w przedszkolu.
143.    Gromelska Agnieszka, Brzozowska Magdalena: Maski karnawałowe : kot i mysz / Życie Szkoły . – 2010, nr 1, s. 40-41. Sposób wykonania masek karnawałowych. Do wykorzystania podczas zajęć plastycznych w klasach I-III szkoły podstawowej.
144.    Gromelska Agnieszka, Brzozowska Magdalena: Świeczniki bożonarodzeniowe / Życie Szkoły . – 2012, nr 11, s. 18. Sposób wykonania świątecznego świecznika z masy solnej. Do wykorzystania podczas zajęć plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
145.    Gromelska Agnieszka: Jajko niespodzianka na Dzień Mamy / Życie Szkoły . – 2013, nr 4, s. 13. Sposób wykonania jajka niespodzianki.
146.    Gromelska Agnieszka: Kalendarz adwentowy / Życie Szkoły . – 2012, nr 10, s. 18. Sposób wykonania kalendarza adwentowego.
147.    Gromelska Agnieszka: Kolorowe parasolki / Życie Szkoły . – 2012, nr 9, s. 30. Sposób wykonania dekoracyjnej ozdoby na okno. Do wykorzystania podczas zajęć plastycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej.
148.    Gromelska Agnieszka: Pobawmy się w teatrzyk / Życie Szkoły.-2013, nr 6, s.18. Sposób wykonania kukiełki z tektury.
149.    Gromelska Agnieszka: Puchar dla Taty – niespodzianka na Dzień Ojca / Życie Szkoły.-2013, nr 6, s.23. Sposób wykonania pucharu z jednorazowych kubeczków.
150.    Gromelska Agnieszka: Upominki dla mamy i taty / Życie Szkoły . – 2012, nr 5, s. 20. Jak zrobić naszyjnik z cukierków, korale z makaronu, zakładka do książki.
151.    Gromelska Agnieszka: Wakacyjne obrazki / Życie Szkoły.-2013, nr 7, s.16. Propozycja wykonania obrazków z użyciem różnych materiałów np. plasteliny, włóczki, ścinków kredek itp.
152.    Jabłońska Katarzyna: Ozdoby bożonarodzeniowe / Wychowanie w Przedszkolu . – 2006, nr 11, s. 28-30. Wykorzystanie gąbki do wykonania ozdób choinkowych, ozdób z igliwiem, ozdób do sali, kartek świątecznych i szopek przez dzieci przedszkolne.
153.    Martyniuk Wiesława: Origami /Życie Szkoły . – 2010, nr 5, s. 34-38. Propozycja wykonania „kubeczka” (zabawki zręcznościowej).
154.    Na jesienny czas : Pasibrzuszek i zwierzęta z kartonu / Wychowanie wPrzedszkolu.-2008, nr 10, s. 45-46. Zajęcia plastyczne w przedszkolu.
155.    Pawłowska-Niedbała Anna: Jesienne drzewa / Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 9, s. 44-45. Prezentacja zdjęć prac plastycznych, będących przykładami ciekawych sposobów przedstawiania jesiennych drzew. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych dla sześciolatków.
156.    Ponińska-Puścian Agnieszka: Ogród dziwnych kwiatów /Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 5, s. 54-55. Propozycje zabaw pastelami dla przedszkolaków.
157.    Pyra Dorota: Piegowate słonko / Wychowanie w Przedszkolu . – 2012, nr 1, s. 36-37. Propozycja zajęć plastycznych w przedszkolu dotyczących wykonywania „piegów” za pomocą różnych narzędzi np. flamastry, papier kolorowy.
158.    Syndoman Joanna: Andrzejkowe koło fortuny / Życie Szkoły . – 2008, nr 9, s. 38-39. Sposób wykonania koła do wróżb andrzejkowych.
159.    Syndoman Joanna: Bałwanek z pomponów / Życie Szkoły . – 2008, nr 10, s. [43]-44. Sposób wykonania ozdoby świątecznej.
160.    Syndoman Joanna: Choinki z masy solnej / Życie Szkoły . – 2007, nr 10, s. 46-47. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych w młodszych klasach szkoły podstawowej.
161.    Syndoman Joanna: Filcowe piórniki / Życie Szkoły . – 2009, nr 10, s. 50-51. Sposób wykonania pojemników na przybory szkolne, ozdobionych filcem. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
162.    Syndoman Joanna: Jesienne liście / Życie Szkoły . – 2007, nr 9, s. 28-29. Pomysł na wykonanie jesiennej ozdoby podczas zajęć lub zabaw dzieci na etapie wczesnoszkolnym w świetlicy.
163.    Syndoman Joanna: Karmnik z doniczek / Życie Szkoły . – 2010, nr 2, s. 54-55. Sposób wykonania karmnika dla ptaków. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
164.    Syndoman Joanna: Makaronowe aniołki / Życie Szkoły . – 2009, nr 11, s. 56-57. Sposób wykonania aniołków z różnego rodzaju makaronów. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
165.    Syndoman Joanna: Maski karnawałowe / Życie Szkoły . – 2009, nr 1, s. 50-51. Sposób wykonania maski karnawałowej. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
166.    Syndoman Joanna: Mozaikowe jajka / Życie Szkoły . – 2008, nr 3, s. 48-49. Pomysł na wykonanie wielkanocnych pisanek. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
167.    Syndoman Joanna: Naszyjnik dla mamy / Życie Szkoły . – 2008, nr 5, s. 52-53. Pomysł na wykonanie naszyjnika – prezentu z okazji Dnia Matki.
168.    Syndoman Joanna: Okręciki na letnie przyjęcie / Życie Szkoły . – 2009, nr 6, s. 32-33. Sposób wykonania okrętu z papierowej serwetki. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
169.    Syndoman Joanna: Pachnące serduszka / Życie Szkoły . – 2009, nr 2, s. 40-41. Sposób wykonania ozdobnych, filcowych serduszek wypełnionych pachnącymi ziołami lub gotowym potpourri. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
170.    Syndoman Joanna: Prezent dla babci i dziadka / Życie Szkoły . – 2008, nr 1, s. 58-59. Pomysł na wykonanie ozdoby, którą można podarować na Dzień Babci i Dziadka. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
171.    Syndoman Joanna: Pudełko na pamiątki z wakacji / Życie Szkoły . – 2008, nr 7, s. 48-49. Pomysł na wykonanie ozdobnego pudełka. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
172.    Syndoman Joanna: Róża dla mamy / Życie Szkoły . – 2009, nr 5, s. [44]-45. Sposób wykonania róż z krepiny, przy okazji Dnia Matki. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
173.    Syndoman Joanna: Teatrzyk kukiełkowy / Życie Szkoły . – 2009, nr 7, s. 42-43. Sposób wykonania kukiełek do teatrzyku. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
174.    Syndoman Joanna: Walentynkowa torebka / Życie Szkoły . – 2008, nr 2, s. 53-54. Sposób wykonania torebki przeznaczonej na walentynkowy prezent.
175.    Syndoman Joanna: Wianek z różami / Życie Szkoły . – 2008, nr 8, s. 42-43. Metoda wykonania słomianego wianka ozdobionego liśćmi, jarzębiną, gałązkami dzikiej róży (m.in. do położenia na grobie przy okazji dnia Wszystkich Świętych). Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
176.    Syndoman Joanna: Wielkanocne kogutki / Życie Szkoły . – 2009, nr 4, s. 40-41. Sposób wykonania wielkanocnej ozdoby – kogutków z wytłoczki po jajkach. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
177.    Syndoman Joanna: Wiosenny ogródek / Życie Szkoły . – 2008, nr 4, s. 44-45. Pomysł na wykonanie ozdobnej doniczki. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
178.    Syndoman Joanna: Zielnik / Życie Szkoły . – 2008, nr 6, s. 42-43. Pomysł na wykonanie zielnika. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
179.    Szeląg Marlena: Bożonarodzeniowe drzewko / Wychowanie w Przedszkolu . – 2011, nr 11, s. 34-36. Opis wykonania prac plastycznych „choinek” przez dzieci w wieku przedszkolnym.
180.    Szuścik Urszula: Grafika w szkole – technika kolografii / Życie Szkoły . – 2009, nr 2, s. 16-18. Przedstawienie sposobu wykorzystania kolografii na zajęciach plastycznych z klasą III.
181.    Szwajkowski Witold: Wskazówki dydaktyczne do pomocy dydaktycznych / Życie Szkoły . – 2012, nr 5, s. 28-29. Karta zadaniowa do zabawy polegającej na odszukaniu w plątaninie linii konturu zwierzęcia. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
182.    Tadeusz Ewa: Podwodny świat / Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 7, s. 32. Sposób wykonania obrazków z woreczków wypełnionych żelem do włosów.
183.    Tołłoczko Joanna : Butelkowy karmnik dla ptaków / Życie Szkoły.-2012, nr 2, s. 19. Propozycja wykonania karmnika dla ptaków do wykorzystania na zajęciach plastycznych w przedszkolu.
184.    Tołłoczko Joanna: Aniołki na choinkę / Życie Szkoły . – 2012, nr 11, s. 23. Sposób wykonania świątecznej ozdoby choinkowej. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
185.    Tołłoczko Joanna: Brokatowe muszelki / Życie Szkoły.-2013, nr 7, s. 17. Propozycja wykonania muszli oklejonych brokatem. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
186.    Tołłoczko Joanna: Doniczka – piórnik / Życie Szkoły . – 2012, nr 9, s. 23. Sposób wykonania ozdobnego pojemnika na przybory szkolne. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
187.    Tołłoczko Joanna: Doniczkowy piesek / Życie Szkoły . – 2012, nr 6, s. 23. Sposób wykonania ozdoby na balkon lub do ogródka. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
188.    Tołłoczko Joanna: Filcowa okładka na zeszyt / Życie Szkoły . – 2012, nr 8, s. 15. Sposób wykonania ozdobnej okładki. Do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
189.    Tołłoczko Joanna: Gwiazdki / Życie Szkoły . – 2012, nr 11, s. 21. Sposób wykonania świątecznej ozdoby choinkowej. Do wykorzystania podczas zajęć plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
190.    Tołłoczko Joanna: Wakacyjna ramka / Życie Szkoły . – 2012, nr 7, s. 13. Pomysł na ozdobienie ramki na zdjęcia. Materiał do wykorzystania na zajęciach plastycznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
191.    Tołłoczko Joanna: Warcaby / Życie Szkoły . – 2012, nr 10, s. 19. Pomysł na wykonanie warcabów z filcu. Do wykorzystania podczas zajęć plastycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej.
192.    Winczewska Aneta: Działamy w przestrzeni – wykonane z tworów natury / Życie Szkoły . – 2012, nr 9, s. 24-25. Propozycje realizacji zajęć z edukacji plastycznej, podczas których tworzywem są twory przyrody (m.in. części roślin, liście, gałęzie, kamienie).
193.    Winczewska Aneta: Ożywiamy stare i niepotrzebne przedmioty – zabawy recyklingowe / Życie Szkoły . – 2013, nr 5, s. 24-25. Rozwijanie twórczości dzieci poprzez wykorzystanie surowców wtórnych. Na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
194.    Winczewska Aneta: Przyroda niejedno ma imię – zabawy plastyczne / Życie Szkoły . – 2012, nr 5, s. 12-15. Na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
195.    Witen Jolanta: W krainie dźwięków / Wychowanie w Przedszkolu . – 2007, nr 3, s. 27-30 Przykłady zabaw muzycznych i plastycznych dla dzieci 4-, 5-, 6-letnich.
196.    Woźniak Mariola: Jajka kolorowe, bajki pisankowe / Wychowanie w Przedszkolu . – 2007, nr 3, s. 16-17. Propozycja wykonania z dziećmi przedszkolnymi pisanek z nadmuchanych balonów, które następnie okleja się klajstrem oraz pasami papieru toaletowego. Tak przygotowaną powierzchnię można ozdabiać za pomocą farb, tasiemek, wstążek, włóczek. Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami pisanek i znaczeniem jajka w wierzeniach ludowych.
197.    Wójtowicz Małgorzata: Zwyczaje wielkanocne / Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 4, s. 48-50. Propozycje zabaw, prac, form pracy artystycznej, technik plastycznych do wykorzystania podczas zajęć wprowadzających dzieci 6-letnie w tematykę Świąt Wielkanocnych.
198.    Zwoleńska Joanna: Ciasto obrzędowe / Joanna Zwoleńska Życie Szkoły . – 2008, nr 6, s. 38-41. Zalety zajęć polegających na wykonywaniu ciasta. Przepis na ciasto.
199.    Żukowska Renata, Gromelska Agnieszka: Wesołe latawce / Życie Szkoły . – 2012, nr 6, s. [20]. Sposób wykonania ozdoby na okno. Do wykorzystania podczas zajęć plastycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

*artykuł dostępny w Internecie

0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content