Cyberprzemoc

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2012 materiały dostępne Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim


Oprac. Aneta Bielaszka
02.09.2013 r.

Książki:
1.Izdebska Jadwiga: Media elektroniczne zagrażające współczesnemu dziecku – przejawy, przyczyny, wyzwania edukacyjne.W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata. Pod red. Sabiny Guz. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s.213-220
2.Kozak, Stanisław: Patologie wśród dzieci i młodzieży: leczenie i profilaktyka. Warszawa: Difin, 2007
3.Majchrzak Paweł : Psychospołeczne skutki użytkowania internetu. W: Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia. Pod red. Niny Ogińskiej-Bulik.Łódź: Wydaw. Alkademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010, s.77-95
4.Matyjas, Bożena: Dzieciństwo w kryzysie: etiologia zjawiska. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008
5.Pyżalski Jacek : Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,  2012
6.Słomka-Michalak Katarzyna : Cyberprzemoc – wyzwania dla resocjalizacji. W: Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie. Pod red. Zdzisława Bartkowicza [i in.]. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 113-118
7.Słysz Anna, Arcimowicz Beata : Przyjaciele w Internecie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009
8.Wallace Patricia: Psychologia Internetu. Poznań: Rebis, 2005
9.Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Pod red. Niny Ogińskiej-Bulik. Łódź: Wydaw.WSH-E, 2006

Czasopisma:
1.Andrzejewska, Anna: Nowe technologie informacyjne źródłem zagrożeń dla dzieci i młodzieży / Opieka Wychowanie Terapia, 2003, nr 4, s. 5-8
2.Barlińska Julia : Cyberprzestrzeń – nowa arena przemocy rówieśniczej? / Kwartalnik Pedagogiczny R. 54 (2009), nr 4, s. [53]-66
3.Barlińska Julia : Wpływ kontaktu zapośredniczonego przez komputer na nasilenie zachowań antyspołecznych i cyberprzemocy / Dziecko Krzywdzone 2009, nr 1, s. 100-118 *
4.Bogacz Jaromir : Ciemna strona internetu / Meritum. – 2010, nr 2, s. 12-15
5.Borkowska Anna , Macander Dorota : System reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy /Dziecko Krzywdzone 2009, nr 1, s. 131-140 *
6.Claire Monks [i in.]: Cyberbulling (mobbing elektroniczny) wśród uczniów szkół podstawowych / Kwartalnik Pedagogiczny R. 54 (2009), nr 4, s. [167]-181
7.Duda Beata : Żadnych ograniczeń w cyberprzestrzeni? : zajęcia dla uczniów gimnazjum / Biblioteka w Szkole 2008, [nr] 7/8
8.Gołębiewska Ilona : Stalking – cień zła? / Wychowawca 2011, nr 1, s. 11-13 *
9.Gołębiewska, Ilona : Cyberprzemoc – zagrożenie dla młodego pokolenia / Wychowawca 2010, nr 7/8, s. 12-15 *
10.Heise Dorota : O zagrożeniach w Internecie / Wychowawca 2010, nr 4, s. 18-19 *
11.Knol Kamila : Agresja elektroniczna . nowe wyzwania / Remedium. – 2010, nr 2, s. 30-31
12.Knol Kamila: Czy Internet to świat bez zasad? / Remedium.-2012, nr 7/8, s. 4-5
13.Krajewska Małgorzata : Cyberprzemoc w kontaktach rówieśniczych / Opieka, Wychowanie, Terapia 2010, [nr] 1/2, s. [12]-19
14.Kuźmiński Michał, Wilczyński Przemysław: Cyberprzemoc cyberniemoc / Tygodnik Powszechny.-2012, nr 18/19, s. 14-16 *
15.Nowak, Małgorzata : Stop cyberprzemocy! / Meritum 2010, nr 2, s. 42-45
16.Podlewska Justyna : Odpowiedzialność prawna za cyberprzemoc w stosunku do nieletnich / Dziecko Krzywdzone 2009, nr 1, s. 47-56 *
17.Pyżalski Jacek : Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / Kwartalnik Pedagogiczny R. 54 (2009), nr 4, s. [31]-51
18.Pyżalski Jacek: Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży – różne wymiary zjawiska / Dziecko Krzywdzone 2009, nr 1, s. 12-26 *
19.Sabicka Edyta :Agresja elektroniczna wśród młodzieży – rodzaje, skutki, profilaktyka / Meritum 2010, nr 2, s. 2-7
20.Skarżyńska-Sernaglia Justyna : Postępowanie w przypadku stalkingu /Niebieska Linia 2009, nr 5, s. 25 – 27
21.Skrzyński, Dariusz: Cyberprzestępczość szkolna – zasady odpowiedzialności / Meritum 2010, nr 2, s. 81-83 *
22.Steffgen Georges : Znaczenie empatii w wyjaśnianiu zjawiska cyberbullingu wśród młodzieży / Kwartalnik Pedagogiczny R. 54 (2009), nr 4, s. [183]-198
23.Szpunar Małgorzata : Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie / Kwartalnik Pedagogiczny R. 54 (2009), nr 4, s. [67]-80
24.Uczeń bezpieczny w sieci /oprac. JAC. Remedium 2009, nr 5, s. 26-27
25.Walrave Michel , Heirman Wannes : Skutki cyberbullyingu – oskarżenie czy obrona technologii? / Dziecko Krzywdzone 2009, nr 1, s. 27-46 *
26.Wojtasik Łukasz : Cyberprzemoc / Niebieska Linia 2007, nr 2, s. 27-29
27.Wojtasik Łukasz : Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne / Dziecko Krzywdzone 2009, nr 1, s. 78-89 *
28.Wojtasik Łukasz : Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie / Dziecko Krzywdzone 2009, nr 1, s. 90-99 *
29.Wrzesień Agnieszka : Profilaktyka cyberprzemocy – przykłady działań z Polski i świata / Dziecko Krzywdzone 2009, nr 1, s. 119-129 *


* (wersja elektroniczna na stronie czasopisma)

0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content