Nadpobudliwość psychoruchowa

Zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej
w Nowym Mieście Lubawskim

Oprac. Aneta Bielaszka
PCRE w Nowym Mieście Lubawskim
18.11.2013 r.

Książki:

 1. ADHD – terapia czy inne spojrzenie na dziecko?, [w:] Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury., Kraków 2005, s. 123-134. syg. 30878
 2. Barkley Russell A., ADHD. Podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców, Poznań 2009. syg. 32467
 3. Borowska Alicja, Jak pomóc dziecku z ADHD, Kielce 2009. syg. 32400
 4. Carter Cheryl R., ADHD/ADD, Jak pomóc dziecku ogarnąć chaos, Warszawa 2012. syg. 33679
 5. Chrzanowska Beata, Święcicka Justyna, Oswoić ADHD. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, Warszawa 2006. syg. 32140
 6. Davis Ronald D., Braun Eldon M., Dar uczenia się. Sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym. Poznań 2006. syg. 31369
 7. Dziecko nadpobudliwe w grupie integracyjnej, [w:] Integracja społeczna. Praktyczne próby wdrażania, pod red. Danuty Al-Khamisy. Warszawa 2002, s. 75-87. syg. 29357
 8. Dziecko z ADHD z perspektywy szkolnej, [w:] Opieka, wychowanie, kształcenie : moduły edukacyjne, pod red. nauk. Wandy Woronowicz, Danuty Apanel, Kraków 2010, s. 87-106. syg. 33203
 9. Emmos Godwin Polly, Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeńdwubiegunowych, Warszawa 2007. syg. 31309
 10. Grochowska Nora, Szkoła wobec nadpobudliwych, niegrzecznych, agresywnych, [w:] Co robić, kiedy nie wiadomo, co robić. Podpowiednik dla nauczyciela, Warszawa 2001, s. 91-95. syg. 31225
 11. Hallowell Edward M., Ratey John J., W świecie ADHD. Nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych, Poznań 2004. syg. 31888
 12. Heininger Janet E., Weiss Sharon K., Od chaosu do spokoju. Jak wychowywać dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami zachowania, Poznań 2005. syg. 30783
 13. Hillenbrand Clemens, Agresja, nadpobudliwość, lęk i inne zaburzenia, [w:]Pedagogika zaburzeń zachowania, Gdańsk 2007, s. 147-157. syg. 31449
 14. Kendall Philip C., Zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi, [w:] Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk 2004, s. 79-98. syg. 31891
 15. Konstanty Ignaciuk Barbara, Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD, Kraków 2010. syg. 32928
 16. Kozłowska Anna, Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo, [w:] Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny. Jak pomóc rodzinie i dziecku, Warszawa 2005, s. 95-110. syg. 31042
 17. Kutscher Martin L. [i in.], Dzieci z zaburzeniami łączonymi. ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia. Warszawa 2007. syg. 32110
 18. Lipowska Małgorzata, Dysleksja i ADHD współwystępujące zaburzenia rozwoju. Neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci, Warszawa 2011. syg. 33423
 19. Maciarz Aleksandra, Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo. Książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, Warszawa 2009. syg. 33099
 20. Misiak Agnieszka, Kossakowska-Petrycka, Mam nadpobudliwe dziecko… i co dalej? Praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli, Warszawa 2006. syg. 32544
 21. Mumbach Bernd, Zrozumieć i leczyć dzieci nadpobudliwe. Poradnik dla rodziców, Kraków 2006. syg. 32283
 22. Oszwa Urszula, Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców, Kraków 2007. syg. 31399
 23. Pawlak Piotr, Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, Wyd. 2, Kraków 2006. syg. 32122
 24. Srebrnicki Tomasz, Wolańczyk Tomasz, Dziecko z ADHD w szkole i w przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Warszawa 2010. syg. 33358
 25. Strichart Stephen S., Mangrum Charles T., Dziecko z ADHD w klasie. Planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, Gdańsk 2009. syg.32396
 26. Terapia pedagogiczna, T. 2 , Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć, pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek., Wyd. 3, Kraków 2007. syg. 31885
 27. Wiącek Renata, Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym. Program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć, Wyd. 2, Kraków 2005. syg. 30509
 28. Wolańczyk Tomasz, Kołakowski Artur, Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć. Książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy, Lublin 1999. syg. 30518
 29. Wójcik Maria, Dąbrowska Urszula, Praca w przedszkolu z dzieckiem nadpobudliwym. Program autorski realizowany w Samorządowym Przedszkolu nr 163 w Krakowie, Kraków 2003. syg. 31223

Czasopisma:

 1. Anielska Agnieszka, O nadpobudliwości psychoruchowej, „Życie Szkoły”, 2005 nr 4, s. 58[250]-60[252].
 2. Baranowska Ewa, Uczeń z ADHD – moja recepta na problem, „Życie Szkoły”, 2012 nr 11, s. 28-29.
 3. Bąbel, Przemysław, ADHD czyli jazda rowerem bez pedałów, „Charaktery”, 2008 nr 9, s. 8-18.
 4. Biegajczyk Beata, Można pracować z dzieckiem z ADHD, „Nowa Szkoła”, 2005 nr 7, s. 45-48
 5. Bobik Bogumiła, Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2010 nr 5, s. 42-47.
 6. Borucka Hanna, Dziecko nadpobudliwe, czy chore na ADHD, „Wszystko dla Szkoły”, 2005 nr 1, s. 5-6.
 7. Choroś Dorota, Dzieci, którym trudno się uczyć, „Nowa Szkoła”, 2005 nr 7, s. 41-44.
 8. Cyrklaff Magdalena, Minimalizowanie problemów w nauce u dzieci z ADHD, propozycje do wykorzystania w szkole, bibliotece i w domu, „Biblioteka w Szkole”, 2007 [nr] 1, s. 3-5.
 9. Florek-Płczek Anna, Sposoby postępowania nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych wobec dzieci z zespołem hiperkinetycznym, „Wychowanie na Co Dzień”, 2009 nr 6, s. 25-28.
 10. Geletta-Mac Izabela, Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2008 nr 6, s. 18-22.
 11. Godlewska Aleksandra, Dziecko nadmiernie wrażliwe, „Życie Szkoły”, 2011 nr 3, s. 40-42.
 12. Gorczyca, Robert : Czym ADHD nie jest ?, „Niebieska Linia”, 2006 nr 3, s. 4-6.
 13. Hanć, Tomasz, Czego boi się dziecko nadpobudliwe?, „Remedium”, 2006 nr 4, s. 30-31.
 14. Hanć, Tomasz, Kręte ścieżki rozwoju tożsamości, „Remedium”, 2007 nr 1, s. 30-31.
 15. Hanć, Tomasz, Wróżenie z etykiety diagnostycznej, „Remedium”, 2007 nr 2/3, s. 58-59.
 16. Hawrylewicz Karolina, Niegrzeczny czy chory na ADHD?, Problem ADHD w szkole, „Życie Szkoły, 2010 nr 4, s. 60-61.
 17. Hawrylewicz Karolina, Percepcja siebie i swojej sytuacji rodzinnej przez dzieci z zespołem ADHD, „Wychowanie na Co Dzień”, 2010 nr 1/2, s. 21-26.
 18. Hebel Małgorzata, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, „Życie Szkoły”, 2005 nr 10, s. 16[594]-20[698].
 19. Kaczmarska Dagmara, Zamęcka Natalia, ADHD – nie tylko niegrzeczne dziecko, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2013 nr 6, s. 10-11.
 20. Kaleta-Witusiak Małgorzata: Niegrzeczne czy nadpobudliwe? Problemy adaptacji emocjonalnej dziecka w szkole, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”, 2010/2011 nr 4, s. 18-25.
 21. Kowalik-Olubińska Małgorzata, Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Problemy diagnozy, „Wychowanie na Co Dzień”, 2005  nr 7/8, s. 27-30.
 22. Krupińska Marta, Dzieci z ADHD sprawcy i ofiary przemocy, „Niebieska Linia”, 2007 nr 5, s. 27-29.
 23. Kubiak Hanna, Praca z dzieckiem nadpobudliwym, „Polonistyka”,  2007 nr 9, s. 44-48.
 24. Kunert Joanna, Nowe podejścia w wychowaniu dzieci z ADHD, „Szkoła Specjalna”, 2006  nr 3, s. 210-215
 25. Lelito Ilona, Nie przegapić Einsteina!, „Niebieska Linia”, 2006 nr 3, s. 3-4.
 26. Lelito Ilona, Urodzeni buntownicy w szkole, „Niebieska Linia”, 2005 nr 4, s. 9-10.
 27. Lelito Ilona, Urodzeni buntownicy w szkole, „Wszystko dla Szkoły”, 2006 nr 9, s. 15-16.
 28. Maciejewski Gabriel, Chore dzieci mówią „hau”, „Charaktery”, 2006 nr 10, s. 68-70.
 29. Maciejewski Gabriel, W dżungli wrażeń, „Charaktery”, 2006 nr 8, s. 66-68.Neuhaus, Cordula, Jak wychować dziecko z ADHD?, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2006  nr 2, s. 61(125)-62(126).
 30. Niemiec Marta, Problem przystosowania dzieci z ADHD do warunków szkolnych – (sposoby przeciwdziałania odrzuceniu i wykluczeniu społecznemu dziecka „innego”), „Chowanna”, 2009 t.1, s. [169]-186.
 31. Olszewska Maria, Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Określenie zespołu, „Doskonalenie Otwarte”, 2006/2007 nr 1, s. 46-59.
 32. Paszkiewicz Aneta, Funkcjonowanie dzieci z ADHD w szkole,”Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2011 nr 1, s. 32-37.
 33. Pawlak Piotr, Model postępowamnia terapeutycznego z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo, „Edukacja”, 2008 nr 2, s. 96-104.
 34. Połeć Bożena: Jak pracowałam z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo, „Życie Szkoły”, 2006 nr 1, s. 35-39
 35. Prajsner, Maria, Jak skutecznie pracować z dziećmi z ADHD? Cz. 2, „Remedium”, 2007 nr 2/3, s. 25-28.
 36. Radzikowska Agnieszka, Terapia poznawczo-behawioralna w praktyce, „Remedium”, 2013 nr 3, s. 20-22.
 37. Ratey Nancy A, Konsekwencje nie-konsekwencji, „Charaktery”, 2008 nr 9, s. 19-21.
 38. Ryra Grażyna : Nauczycielska optyka, „Życie Szkoły”, 2007 nr 6, s. 45-47.
 39. Rytel Bożena: Jak wychować dziecko z ADHD?, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2006 nr 2, s. 61-62.
 40. Słowikowska Teresa, Moda na ADHD?, „Nowa Szkoła”, 2008 nr 2, s. 23-25.
 41. Truś Daria, Program dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w młodszym wieku szkolnym, „Wychowanie na Co Dzień”, 2010 nr 10/11, dod. s. 7-8.
 42. Truś Daria, Propozycja zajęć dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w młodszym wieku szkolnym, „Wychowanie na Co Dzień”, 2010 nr 3, dod. s. 7-8.
 43. Turbiarz Iwona, Droga do diagnozy ADHD, Cz. 2, „Remedium”, 2005 nr 2, s. 18-19.
 44. Turbiarz Iwona, Metody nauczania dzieci z zespołem ADHD, „Remedium”, 2006 nr 1, s. 30-31.
 45. Turbiarz Iwona, Pozytywne motywowanie jako metoda pracy z dziećmi z zespołem ADHD, „Remedium”, 2006 nr 6, s. 10-11.
 46. Turbiarz Iwona, Psychoedukacja rodziców, „Remedium, 2005 nr 6, s. 20-21
 47. Turbiarz Iwona, Rola specjalistów w diagnozowaniu dzieci z zespołem ADHD,”Remedium”, 2005 nr 4, s. 20-21
 48. Wielowiejska-Comi Irena, ADHD – z szacunkiem dla genów, „Psychologia w Szkole”, 2010 nr 4, s. 122-123.
 49. Wojciechowska Katarzyna, Nadpobudliwość psychoruchowa, „Życie Szkoły”, 2009, nr 2, s. 19-22
 50. Wójcik Magda, ADHD – jak budować system wsparcia, „Remedium”, 2006 nr 11 s. 20.
 51. Wójcik Magda, Organizacje działające na rzecz osób z zespołem ADHD, „Remedium”, 2007 nr 2/3, s. 60-61.
 52. Zybard Teresa, Dzieci z ADHD jako problem medyczny i społeczny, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2011 nr 1, s. 25-32.
0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content