Czytelnictwo dzieci i młodzieży

Zestawienie bibliograficzne w wyborze artykuły z czasopism za lata 2015-2005

Oprac. Aneta Bielaszka

30.11.2015 r.

 Zagadnienia ogólne

 1. Arkabus Agata, Plusa Anna, Kształtowanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym, „Poradnik Bibliotekarza” 2011, nr 10 s.2-6. Zarys problematyki czytelnictwa dziecka w wieku przedszkolnym, wczesnych kontaktów z książką i literaturą.
 2. Arkabus Agata, Użytkownicy bibliotek szkolnych, „Poradnik Bibliotekarza” 2011, nr 9, s. 9-14. Wyjaśnienie pojęcia użytkownika biblioteki, charakterystyka użytkowników bibliotek szkolnych, ich klasyfikacja i sposoby na wspomożenie ich w nauce czy zachęcenia do czytaniu lub rozwiązywania swoich problemów. Omówienie wyników badań mających na celu wyodrębnienie grupy osób, które najczęściej korzystają z biblioteki szkolnej.
 3. Badania potwierdzają : czytanie daje wyniki! „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 7/8, s. 1-3. Tekst powstał na podstawie Raportu z badania rezultatów Programu ,,Czytające Szkoły’’ i ,,Czytające Przedszkola’’
 4. Baluch Alicja, Być razem poprzez wspólne czytanie, „Guliwer” 2011, nr 1, s. 5-11. Problemy dotyczące odbioru literatury czytanej dzieciom przez dorosłych.
 5. Baran Grzegorz, Sztuka czytania potrzebą współczesnego człowieka, „Język Polski w Gimnazjum” R. 15, nr 3 (2013/2014), s. 11-30. Rozważania na temat czytania książek oraz czasopism wśród młodzieży szkolnej: ewaluowanie kultury czytelniczej, odbiór tekstu a indywidualne preferencje czytelnicze, kształcenie umiejętności czytania jako jedno ze współczesnych wyzwań edukacyjnych
 6. Baranowska Lidia, Moja przyjaciółka książka – o edukacji czytelniczej dzieci, „Życie Szkoły” 2013, nr 9, s. 4-7. O rozwoju zainteresowań czytelniczych uczniów.
 7. Bartkowska Grażyna, Smakosz Literacki Stowarzyszenie Oczytanych Małolatów, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 4, s. 6-8. Nauczyciel bibliotekarz może oficjalnie zarejestrować stowarzyszenie popularyzujące czytelnictwo wśród dzieci i dorosłych oraz zdobyć dla niego status organizacji pożytku publicznego (przy wsparciu dyrektora szkoły i głównej księgowej). Praktycznie opisany pomysł do naśladowania.
 8. Bilska Grażyna, Czytam, więc jestem… , „Poradnik Bibliotekarza” 2014, [nr] 5, s. 4-6.
  W inicjatywach podejmowanych przez resort kultury czy biblioteki wyraźnie widać ukierunkowanie działań na aktywizację czytelnictwa.
 9. Bogdańska Bożena, Na czytanie nigdy nie jest za wcześnie, „Biblioteka w Szkole” 2011, [nr] 10, s. 24. Najmłodszy czytelnik jest bardzo cenny, a jego wychowanie czytelnicze owocuje odpowiednim zainteresowaniem słowem pisanym w przyszłości. Olsztyn i Wrocław – miasta, które wdrażają najmłodszych w świat książek.
 10. Borowicz Barbara, (Nie)czytanie licealistów polskich i francuskich, 'Polonistyka” 2009, nr 10, s. 39-44. Analiza wyników badań dotyczących czytania lektur i korzystania z „bryków” przez licealistów polskich i francuskich.
 11. Borowska Bożena, Słaby apetyt na czytanie – w poszukiwaniu przyczyn, „Gazeta Szkolna : aktualności” 2009, nr 21/22, s. 1, 4, 6. Diagnozy brzmią pesymistycznie: szkoły wypuszczają półanalfabetów. Upada kultura czytelnicza.
 12. Bortnowski Stanisław, Czy koniec epoki czytania lektur? „Język Polski w Liceum” R. 20, nr 1 (2005/2006), s. 12-24. Przyczyny kryzysu czytelnictwa wśród młodzieży i propozycje wyjścia z tego kryzysu. Omówienie badań dotyczących czytelnictwa przeprowadzonych wśród młodzieży.
 13. Bortnowski Stanisław, Jak zachęcić uczniów do czytania lektur? „Polski w Praktyce „2012, nr 5, s. 35-40. Rady dla nauczyciela: zacząć od głośnego czytania, rozpoznać rozmiary nieczytania i wyspy czytelnicze, podpisać z klasą umowę czytelniczą, przygotować do odbioru lektury, przekształcić lekcje literatury.
 14. Bortnowski Stanisław, Raport o nieczytaniu, „Meritum” 2008, nr 2, s. 9-14. Czytanie lektur szkolnych.
 15. Broda Paweł, Wpływ lektur szkolnych na rozwój zainteresowań czytelniczych i słownictwa czynnego uczniów na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, „Nauczyciel i Szkoła” 2006, nr 1/2, s. [143]-154
 16. Buczkowska Urszula, O roli książki i biblioteki szkolnej w życiu dzieci i młodzieży, „Trendy (czasopismo elektroniczne)” 2014, nr 3/4, s. 75-78. Wyniki badań, których celem było określenie roli książki w życiu dzieci i młodzieży, poznanie działań biblioteki szkolnej w zakresie edukacji czytelniczej oraz zbadanie jej wpływu na rozwój czytelnictwa.
 17. Burzyńska Anna, Doświadczenie lektury, „Edukacja” 2012, [nr] 2, s. [9]-19. Jak działa literatura, jakie doświadczenia są wytwarzane w praktyce lektury i jak za pomocą lektury można inspirować do czytania literatury ?
 18. Całczyńska Emilia, Preferencje czytelnicze najmłodszych, „Wychowanie w Przedszkolu” 2013, nr 3, s. 10-13. Badania przeprowadzone wśród dzieci sześcio- i siedmioletnich. Książki preferowane przez młodych czytelników. Ulubiony bohater literacki. Ulubiony bohater literacki a płeć. Preferowane gatunki literackie.
 19. Chachuła Maria, Wpływ działalności biblioteki na stan czytelnictwa w szkole : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego, „Biblioteka w Szkole” 2008, [nr] 5, s. 13-14
 20. Chawin Stefan, Czytanie, dar od Boga : z prof. Stefanem Chwinem, pisarzem, eseistą i literaturoznawcą, rozmawia Paweł Czapczyk „Polonistyka” 2013, nr 6, s. 7. Jak zachęcić młodzież do czytania.
 21. Chwastniewska Danuta, Wprowadzenie do metody 101 kroków, „Bliżej Przedszkola” 2011, nr 9, s. 40-42. Omówiono proces uczenia się z punktu widzenia neurologii, opisano oczekiwane osiągnięcia dziecka pięcioletniego w zakresie czytania i pisania oraz przesłanki za tym, dlaczego warto czytać. Przedstawione zostały także założenia metody 101 kroków.
 22. Ciszek Przemysław, E-booki dla początkujących, „Nowe Horyzonty Edukacji” 2012, nr 2, s. 15-16. Artykuł porządkuje informacje związane z e-czytelnictwem.
 23. Czechowski Jan, Dziecko odbiorcą kultury : (przyswajanie literatury przez uczniów – uwarunkowania rozwojowe), „Nowa Szkoła” 2007, nr 5, s. 42-50. Rola książki w życiu dzieci i młodzieży. Proces wdrażania do czytelnictwa.
 24. Daniluk Beata, Janiszewska Ewa, Intelektualna i czasowa odległość klasyki : ankieta preferencji czytelniczych ucznia gimnazjum. [Cz. 2]. „Gazeta Szkolna : aktualności” 2005, nr 48, s. 22-23
 25. Diduszko Hanna, Praca z młodzieżą w bibliotece : spotkanie z Audrą L. Caplan, „Poradnik Bibliotekarza” 2011, nr 12 , s. 3-5. Opis jak dotrzeć do młodego czytelnika, jak zorganizować pracę, by młodzież chciała spędzać czas w bibliotekach publicznych, na podstawie doświadczeń Audry L. Caplan – dyrektor Harper Country Public Library w Retired w USA.
 26. Drachal Halina, W klimacie horroru, „Głos Nauczycielski” 2014, nr 45, s. 8. Raport Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczący czytelnictwa uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum.
 27. Dudek Krzysztof, Od Pottera do Szekspira… czyli warto czytać jak najwięcej, rozm. przepr. Magdalena Kaszulanis, „Głos Nauczycielski” 2015, nr 1/2, s. 5. Wywiad z dyrektorem Narodowego Centrum Kultury.
 28. Dunin-Wilczyńska Ewa, Czytelnictwo wśród uczniów, „Nowa Szkoła” 2015, nr 7, s. 23-25. Przedstawienie dwóch modeli opisu i oceny czytelnictwa dzieci i młodzieży. Wyniki ankiety czytelniczej odzwierciedlającej zainteresowania czytelnicze uczniów klas szóstych w szkole podstawowej. Opieka nad potencjalnym czytelnikiem w domu i w szkole oraz wskazanie odpowiedniej literatury jako podstawowe zadanie dorosłych.
 29. Enko Jolanta, Krawczyk Stanisław, Roślewska Katarzyna, Człowiek się zmienia, książka też : o wartości głośnego czytania, „Polonistyka” 2009, nr 10, s. 45-49. Walory i wyjątkowość głośnego czytania na różnych etapach rozwoju dziecka, od okresu prenatalnego do dojrzewania.
 30. Friedrich Michał, Homo (non) legens? : uczeń współczesnej szkoły średniej jako czytelnik, „Polonistyka” 2013, nr 6, s. 10-14. Refleksje dotyczą współczesnego świadomego czytelnictwa na czwartym etapie edukacyjnym.
 31. Glinka Anna Magdalena, Czytam, bo lubię – o rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów, „Życie Szkoły” 2014, nr 6, s. 14-17. Zadania nauczyciela w toku organizowania pracy uczniów z tekstem literackim. Dobór lektur. Przykłady pracy z lekturą.
 32. Goetz Magdalena, Wspólne pisanie książki, „Głos Nauczycielski” 2015, nr 37, s. 12. Twórczość literacka metodą wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży.
 33. Gronowska Marcelina, Sosnowska Małgorzata, Po co Polska czyta dzieciom? „Remedium” 2012, nr 4, s. 1-3. Korzyści płynące z czytania dzieciom bajek i wierszy.
 34. Hoffmann Joanna, Czytelnictwo, opowiadanie bajek, baśni i legend w świetlicy, „Świetlica w Szkole” 2015, nr 2, s. 3-5. Formy pracy z czytelnikiem (wg J. Andrzejewskiej). Sposoby realizacji programu promującego czytelnictwo. Przykłady zabaw, które można wykorzystać podczas zajęć czytelniczych w świetlicy.
 35. Itoya Bożena, Po nitce do kłębka : o kształtowaniu pasji czytelniczej, „Wychowanie w Przedszkolu” 2014, nr 5, s. 52-55. Co czytać i jak czytać. Dzieci przedszkolne.
 36. Jak zachęcić dziecko do czytania? „Doradca Nauczyciela Przedszkola” 2014, nr 27, s. 24
 37. Janus-Sitarz Anna, „Czytanie nie gryzie, ale…” : postawy gimnazjalistów wobec literatury, „Edukacja” 2015, [nr] 1, s. [97]-116. Omówienie problematyki szkolnych i środowiskowych uwarunkowań czytelnictwa oraz postaw uczniów wobec literatury.
 38. Janus-Sitarz Anna, Nauczyciel w roli krytyka literackiego, „Edukacja” 2012, [nr] 2, s. [36]-43.Przyczyny niechęci młodych ludzi do literatury pięknej i sposoby motywowania digitalnych tubylców do lektury.
 39. Jarzyna Anita, Zamiast czytania, „Polonistyka” 2014, nr 8, s. 12-15. Czym są książki dla nas i naszych dzieci.
 40. John Katarzyna, Chłopackie i dziewczyńskie czytanie, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 9, s. 10-11. Rozbudzanie czytelniczych zainteresowań uczniów.
 41. Judek Robert, Komputer zamiast biblioteki? : omówienie wyników ankiety, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 7/8, s. 25-26
 42. Jurewicz Monika, Kulturowe uwarunkowania poziomu czytelnictwa, „Nowa Szkoła” 2007, nr 6, s. 4-8. Zależność między warunkami kulturowymi rodziny a poziomem czytelnictwa. Badania przeprowadzone wśród uczniów szkół podstawowych.
 43. Kaczmarczyk Irena, Nie czytają! „Poradnik Bibliotekarza” 2012, nr 1, s. 11-13. Rozważania na temat słabego poziomu czytelnictwa współczesnej poezji przez młodzież szkolną. Analiza przyczyn, pozytywne doświadczenia w pracy z młodzieżą szkolną.
 44. Kleiber Anna, Jak wychować „pożeracza książek”? „Bibliotekarz” 2010, [nr] 10, s. 14-19. Zamiłowanie do czytania musi być włączone w proces wychowania dzieci i młodzieży. Aktywizacja czytelnicza w domu i szkole. Etapy rozwoju czytelniczego.
 45. Kołodziejska Jadwiga, Stare i nowe ścieżki piśmienności, „Przegląd Biblioteczny” R. 75, z. 4 (2007), s. [553]-567. W artykule omówiono zagadnienia związane z czytelnictwem, m.in. zainteresowania czytelnicze, czytelnictwo elitarne, media elektroniczne.
 46. Komarowska Marta, Czym jest czytanie? „Wychowawca” 2013, nr 10, s. 22-23. Przyczyny braku chęci umiejętności czytania u dzieci.
 47. Konior-Węgrzynowa Halina, Czy jest czytanie, „Psychologia w Szkole” 2010, nr 3, s. 92-101. Rozumienie procesu czytania.
 48. Konior-Węgrzynowa Halina, Trudna sztuka czytania (cz. 3). Strategie dekodujące, „Psychologia w Szkole” 2011, nr 1, s. 117-128. Czytanie i jego strategie.
 49. Konopnicka Iwona, Kilka słów o czytelnictwie, „Życie Szkoły” 2007, nr 10, s. 5-8. Omówienie poszczególnych etapów kształtowania kultury literackiej uczniów w młodszym wieku szkolnym oraz korzyści płynących z obcowania ze słowem pisanym.
 50. Konopnicka Iwona, Terapia czytelnicza, „Życie Szkoły” 2007, nr 5, s. 12-16. Pojęcie i historia biblioterapii. Rozwijanie czytelnictwa u dzieci jako warunek kształcenia kultury literackiej.
 51. Korzeń Agata, Wróćmy do czytania, 'Wychowawca” 2009, nr 5, s. [15]. Rola czytania książek w rozwoju intelektualnym dziecka.
 52. Kostecka Marta, Kurzydłowska Jadwiga, Audiobook na żywo, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 4, s. 21. Pomysł na zaszczepienie w uczniach miłości do książek. Przykład współpracy między nauczycielami.
 53. Kościelniak Kamil, Polskie nagrody literackie jako promocja czytelnictwa wśród młodzieży, „Poradnik Bibliotekarza” 2012, nr 4, s. 6-8. Analiza zjawiska przyznawania nagród literackich i ich wpływu na rozwój czytelnictwa w Polsce.
 54. Koźmińska Irena, Wychowanie przez czytanie, rozm. przepr. Dominika Stefanowska, „Wychowanie w Przedszkolu” 2015, nr 7, s. 14-16. Wywiad z prezes fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, na temat wpływu czytania na dziecko.
 55. Król Katarzyna, Polskie portale społecznościowe promujące czytelnictwo, „Bibliotekarz” 2012, nr 4, s. 1-6. Omówiono funkcjonowanie 3 portali społecznościowych poświęconych książkom i czytelnictwu: podaj.net, biblionetka.pl, webook.pl.
 56. Kruszewski Tomasz, Promocja czytelnictwa – przypomnienie koncepcji Juliusza Ippoldta, „Bibliotekarz” 2007, [nr] 1, s. 17-19. Uznawał, że brak w rodzinie tradycji poszanowania dóbr kultury czyni z jej członków ludzi traktujących książkę jako zło konieczne w edukacji.
 57. Kruszko Krzysztof, Zainteresowania czytelnicze dzieci w wieku wczesnoszkolnym, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” T. 34 (2015), z. 2, s. [176]-193. Analiza czytelnictwa grupy dzieci w wieku wczesnoszkolnym na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wiosną 2012 r. na populacji 142 uczniów klas drugich i trzecich w środowisku miejskim i wiejskim. W badaniu uczestniczyło 75 dziewczynek i 67 chłopców.
 58. Kruszyńska Elżbieta, O lepszym czytaniu – innowacyjne spojrzenie na proces czytania, „Polonistyka” 2012, nr 4, s. 44-48. O zjawisku nieczytania książek przez dzieci, o czytaniu dla przyjemności, badaniach na temat stanu czytelnictwa i kulturze czytelniczej.
 59. Kubajek Urszula, Architektura literackiej strony dzieciństwa, „Guliwer” 2012, nr 4, s.40-44. Znaczenie czytania w rozwoju dziecka.
 60. Kwiecień Dariusz, Prawie wszystko o czytaniu e-booków, „Biblioteka – Centrum Informacji” 2012, [nr] 3, s. 6-8. Elektroniczna książka oraz urządzenia służące do czytania. Plusy i minusy czytników. Czytelnictwo elektroniczne.
 61. Kyzioł Aneta, To się czyta, co się lubi, „Polityka” 2007, nr 24, s. 112-113. Czytelnictwo młodzieży. Stosunek młodych ludzi do kanonu lektur szkolnych.
 62. Lewandowicz-Nosal Grażyna, Lektury 12-latków podsumowanie sondażu, „Guliwer” 2005, nr 4, s. 105-115. Badania (ankieta audytoryjna) miały umożliwić określenie zasięgu oddziaływania książki i intensywności czytania uczniów.
 63. Lewińska Katarzyna, „Oj mamo, to nie książka. To lektura”, ” Sygnał” 2015, nr 4, s. 7-8. Omówienie raportu Biblioteki Narodowej na temat preferencji czytelniczych dzieci i młodzieży.
 64. Ługowska Jolanta, Dlaczego dzieci i dorośli czytają baśnie? : z zagadnień baśniowej kompensacji, „Polonistyka” 2012, nr 9, s. 4-7. Kompensacja warunkuje określony styl odbioru, wyrażający postawę czytelnika wobec czytanego dzieła, oznaczający posłużenie się nim jako swoistą formą, za pomocą której rozeznać można własną rzeczywistość psychiczną, a nawet rozpoznać precedensy dla zdarzeń i sytuacji z własnego życia.
 65. Majak Małgorzata, Jak rodzice oceniają pracę biblioteki szkolnej? „Poradnik Bibliotekarza” 2009, [nr] 11, s. 32-34. Ankieta nt. roli biblioteki szkolnej i czytania przez młodzież książek.
 66. Makowski Tomasz, Czytanie znowu w modzie, „Głos Nauczycielski” 2015, nr 5, s. 5. Rozmowa z dyrektorem Biblioteki Narodowej o roli nauczycieli w zachęcaniu dzieci i młodzieży do czytania książek. Większa popularność książki papierowej niż elektronicznej.
 67. Makus Jarosława, Kto czyta, nie błądzi, „Oblicza Edukacji” 2007, nr 17, s. 7-8. Badania dotyczące czytelnictwa wśród gimnazjalistów.
 68. Malinowska Wiesława, Czytanie książek elementem procesu wychowawczego, „Poradnik Bibliotekarza” 2013, [nr] 7/8, s. 22-23. Książki kształtują postawy i zachowania, dostarczając wzorów do naśladowania.
 69. Małochleb Paulina, Książka na zakręcie, „Polonistyka” 2015, nr 3, s. 4-7. Wyniki badań czytelnictwa Polaków nie dają powodów do zadowolenia. Również jakość tych czytanych jest niezadowalająca.
 70. Mazelnik Robert, Umiejętność czytania – edukacyjna luka płci, „Meritum” 2011, nr 3, s. 80-84. Różnica w osiągnięciach edukacyjnych chłopców w porównaniu do dziewcząt. Opracowanie podejmuje kwestię umiejętności czytania jako najistotniejszego czynnika decydującego o sukcesie lub porażce szkolnej. Przedstawiono badania nad czytelnictwem dziewcząt i chłopców.
 71. Miłoszewska Ewa, Sam na sam z Harrym, „Głos Nauczycielski” 2006, nr 22, s. 8. Obraz czytelnictwa młodego pokolenia.
 72. Minge Natalia, Nauka czytania, „Psychologia w Szkole” 2015, nr 3, s. 17-21. Formy promocji czytelnictwa w szkołach.
 73. Molicka Maria, Kto czyta – rozumie, „Psychologia w Szkole” 2015, nr 3, s. 4-11. Korzyści płynące z opanowania zasobów językowych. Wpływ rymowanek, wierszyków, ilustracji, baśni i bajek na rozwój umysłowy dziecka. Wspieranie fantazji i marzeń dziecka poprzez kontakt z książkami i komiksami.
 74. Morawska Iwona, Czytanie (nie tylko) lektur szkolnych – dobrodziejstwo czy udręka? „Język Polski w Liceum” R. 16, nr 1(2014/2015), s. 21-36. Badania czytelnictwa wśród młodzieży licealnej.
 75. Moskal Katarzyna, Pod wpływem lektury, „Psychologia w Szkole” 2015, nr 3, s. 12-16.Wpływ czytania na rozwój umysłowy, funkcjonowanie mózgu oraz kształtowanie się empatii.
 76. Naziemiec Daria, Czytam ja, czytasz ty – czytają nasze dzieci, „Poradnik Bibliotekarza” 2010, [nr] 4, s. 1-3
 77. Niechcaj-Nowicka Elżbieta, Czytelnictwo wśród nastolatków : podsumowanie ankiety, „Książka i Czytelnik” 2005, nr 1, s. 8-12. Opinia młodzieży licealnej na temat książek, bibliotek, środków masowego przekazu.
 78. Niechcaj-Nowicka Elżbieta, Czytelnictwo wśród przedszkolaków, „Książka i Czytelnik” 2006, nr 1, s. 15-17
 79. Nowacka Anna, Czytając, poznaję świat, „Życie Szkoły” 2015, nr 2, s. 2-6. Proces czytania. Praktyki nauczycieli, którzy szukają ciekawych rozwiązań do wzbudzania zainteresowań książką.
 80. Nowak Ewa, Żeby lubiło czytać, „Głos Pedagogiczny” 2013, nr 50, s. 55-56. Książka jako narzędzie pracy z dzieckiem. Rozbudzanie nawyku czytania wśród dzieci w wieku szkolnym.
 81. Nowak Magda, Czytelnictwo audiobooków, „Poradnik Bibliotekarza” 2013, [nr] 5, s. 15-18
 82. Żytkiewicz Dorota, Digitalni też czytają książki, „Polonistyka” 2013, nr 6, s. 48-50.Czytelnictwo wśród młodzieży.
 83. Ogrodowczyk Bogumiła, Mali czytelnicy – poszukiwacze skarbów, „Meritum” 2008, nr 2, s. 52-54. Czytanie książek odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju intelektualnym dziecka.
 84. Papierska Wiesława, Rozwijać pasję czytania… , „Meritum” 2008, nr 2, s. 71-74. Czytanie powinno stać się inspiracją młodzieży do pozytywnych i kreatywnych działań.
 85. Pawlicka Monika, Czytają? : nie czytają? – oto jest pytanie, „Przegląd Edukacyjny” 2006, nr 1, s. 7-8. Literatura (oprócz lektur szkolnych), po jaką chętnie sięgają uczniowie w wieku gimnazjalnym – spostrzeżenia nauczyciela bibliotekarza
 86. Pawlicki Dariusz, O książkach i ich (nie)czytaniu, „Głos Nauczycielski” 2014, nr 9, s. 14-15. Rozważania na temat książki i czytelnictwa.
 87. Pawłowska Regina, Proces czytania a prakseologia wdrażania sprawności odbioru tekstu, „Język Polski w Szkole IV-VI” R. 15, nr 4 (2013/2014), s. 7-16. Czytanie ze zrozumieniem.
 88. Piechnik Agnieszka, Jasińska Joanna, Uczniowskie lektury – próba wyjścia z kryzysu, „Poradnik Bibliotekarza” 2005, [nr] 12, s. 9-12. Przekształcenie przymusu czytania lektury w przyjemność obcowania z tekstem literackim.
 89. Pietrzak Małgorzata, Literatura piękna – dlaczego? Cz. 1, „Wychowanie na Co Dzień” 2012, nr 7/8 s. VIII. Refleksje na temat czytelnictwa dzieci i młodzieży.
 90. Pomóżmy dzieciom zasmakować w czytaniu, „Gazeta Szkolna : aktualności” 2005, nr 9, s. 16-17. Złota lista książek polecanych dla dzieci i młodzieży.
 91. Prokop Joanna, Książki wśród dzieci w wieku 4 lat : podsumowanie wyników ankiety, „Poradnik Bibliotekarza” 2015, [nr] 2, s. 13-16
 92. Próchniak Paweł, Figura sensu : (tezy), „Polonistyka” 2013, nr 6, s. 4-6. Refleksje dotyczące trudów uczenia czytania i rozumienia tekstu.
 93. Pugacewicz Iwona H., „Literatura dziecięca i młodzieżowa: stan badań, kształcenie, perspektywy rozwoju”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Paryż, 22 czerwca 2011r.), „Przegląd Biblioteczny” R. 79, z. 4 (2011), s. 523-528. Ramy tematyczne konferencji obejmowały: rolę książki w kształtowaniu kultury dziecięcej, politykę instytucjonalną (państwową, szkolną, biblioteczną, rodzinną) wobec literatury dziecięcej i młodzieżowej a także twórczość literacką i ilustratorską, działalność wydawnictw dla dzieci i młodzieży, mediacyjną rolę bibliotek, literaturę dziecięcą i młodzieżową w programach studiów wyższych, recepcję literatury dla dzieci i młodzieży w różnych środowiskach i grupach etnicznych.
 94. Pytlarczyk Jadwiga, Wychowanie młodego czytelnika, „Przedszkole : miesięcznik dyrektora” 2015, nr 8, s. 18-21. Obowiązki przedszkola. Praktyka przedszkolna. Wykorzystanie książek przez nauczyciela. Bajkoterapia. Kącik książki. Ogólnopolskie akcje na rzecz czytelnictwa.
 95. Raatkiewicz Wiesława, Ratkiewicz Bogusław, Zainteresowania czytelnicze uczniów szkół średnich, „Bibliotekarz” 2005, [nr] 5, s. 19-24
 96. Raczkowska Jadwiga, Nieczytanie przyczyną wykluczenia kulturalnego, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2007, nr 10, s. 6-13. Badania czynników i sposobów korzystania z literatury.
 97. Raczkowska Jadwiga, O polskim nieczytaniu, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2014, nr 6, s. 3-13. Stan czytelnictwa w Polsce i na świecie.
 98. Ratkiewicz Wiesława, Zainteresowania czytelnicze uczniów klas IV i VI w latach 2000-2010, „Bibliotekarz” 2011, [nr] 7/8, s. 21-29. Badania przekrojowe porównujące tendencje czytelnicze dzieci. Wpływ szybkiego tempa przemian cywilizacyjnych na zainteresowanie czytaniem. Widoczny brak poświęcania czasu dla książki, szczególnie baśni, na rzecz komiksów, komputerów i podwórka. Spadek autorytetu książki.
 99. Romaniuk Anna, Młodzi czytelnicy poezji : „inicjacje”, motywacje, źródła i wybory lekturowe „Poradnik Bibliotekarza” 2008, [nr] 7/8, s. 6-11. Badania czytelnicze.
 100. Romaniuk Anna, Przyjemność czy przymus? : młodzi czytelnicy poezji, „Meritum” 2008, nr 2, s. 30-32. Motywacje lekturowe młodzieży czytającej poezję.
 101. Roszak Joanna, Książki – prawdziwe istoty (i istota czytania), „Polonistyka” 2014, nr 8, s. 35-36. Artykuł poświęcony czytaniu książek.
 102. Roszak-Malanowicz Monika, Lektury na wieczne potem, „Polonistyka” 2014, nr 8, s. 37-40. Doświadczenie czytania. Czytanie książek jako poznawanie i przyswajanie wiedzy.
 103. Rożyńska Małgorzata, Jak rozwijać w dziecku pasję do czytania, „Dysleksja” 2013, nr 2, s. 54-57. Czytanie jako zabawa. Czytanie z rodzicem. O czym rodzice powinni pamiętać, wdrażając dzieci do czytania.
 104. Rudzińska Zofia, Wybierzmy czytanie! „Życie Szkoły” 2007, nr 5, s. 37-39. Zachęcanie rodziców i opiekunów dzieci do wspólnego głośnego czytania – dorośli czytają dzieciom, dzieci dorosłym.
 105. Rusek Maria, Czytanie jako podróż : perspektywa edukacyjna, „Edukacja” 2012, [nr] 2, s. [44]-51. Doświadczenie czytelnicze jednostki omówione z perspektywy dydaktyki literatury. Redefiniowanie celów kształcenia literackiego, ukazywania czytania jako potrzeby egzystencjalnej, czytelniczej wolności i odpowiedzialności. Rola szkoły w budowaniu czytelniczych kompetencji oraz zakresu i formy działań nauczyciela.
 106. Rusek Zofia, Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, „Przed Szkołą” 2013, nr 1, s. 25-27. Czytelnictwo dzieci przedszkolnych. Znaczenie wczesnej edukacji czytelniczej. Działania zachęcające do czytania. Głośne czytanie. Cykl wizyt w bibliotece publicznej. Bajkoterapia.
 107. Sawiński Julian Piotr, O potrzebie czytania i edukacji humanistycznej, „Sedno” 2011, nr 11, s. 30-34. Problem czytelnictwa uczniów.
 108. Sitarek Anna, O zainteresowaniach czytelniczych z perspektywy psychologicznej… „Oblicza Edukacji” 2007, nr 17, s. 12. Rozważania dotyczące czytelnictwa z perspektywy psychologicznej.
 109. Sitarek Anna, Zainteresowania czytelnicze i ich źródła, „Oblicza Edukacji” 2009, nr 34, s. 12. Kultura czytelnicza.
 110. Skonieczka Teresa, Co czytają uczniowie gimnazjum? „Poradnik Bibliotekarza” 2006, [nr] 6, s. 12-16
 111. Skura Piotr, Dla kogo lektura? Raczej dla bogatych, „Głos Nauczycielski” 2015, nr 32/33, s. 20. Realizacja programu MEN „Książki naszych marzeń”.
 112. Skura Piotr, Luksus na półkach, „Głos Nauczycielski” 2015, nr 5, s. 4. Związek pomiędzy zasobnością domowego księgozbioru a czytelnictwem dzieci i młodzieży. Czytanie dziedziczone.
 113. Skura Piotr, Na papierze tylko książki, „Głos Nauczycielski” 2015, nr 1/2, s. 8.Uczniowie zaczytani w prasie, tyle że elektronicznej.
 114. Srokowski Stanisław, Z doświadczeń autora bajek, baśni i mitów, „Książka i Czytelnik” 2006, nr 1, s. 12-14. Kształtowanie gustu młodych czytelników poprzez dobór odpowiedniej lektury oraz rola rodziców, księgarzy i bibliotekarzy w realizacji tego zadania.
 115. Stawiak-Ososińska Małgorzata, Europejskie strategie wspierające rozwój i upowszechnianie literatury, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane” R. 30 (52), nr 2 (2006/2007), s. 32-44. Przybliżenie i upowszechnienie książki i czytelnictwa dzieciom – wykorzystanie nowoczesnych technologii do promowania literatury.
 116. Steppa Hanna, Zasady poprawnego czytania, „Polonistyka” 2013, nr 6, s. 46-47. Nawyki czytelnicze u polskich pisarzy.
 117. Szczerbiński Marcin, Jak zachęcić uczniów do czytania : przykłady twórczych rozwiązań, „Nauczyciel – Uczeń” 2015, nr 3, s. 15-19. Propozycje nauczycieli, jak rozwijać u uczniów chęć czytania.
 118. Szefler Elżbieta, Historie rodzinne z książką w tle, „Wychowanie w Przedszkolu” 2014, nr 1, s. 55-57. Książka dla dziecka – rozwój czytelnictwa.
 119. Szefler Elżbieta, Kształtowanie kompetencji czytelniczych wśród pierwszoklasistów : analiza zajęć z wykorzystaniem książek znanych z przedszkola, lektur z kanonu uczniów kl. I oraz innych znanych i lubianych książek dla dzieci, „Poradnik Bibliotekarza” 2008, [nr] 12, s. 35-41
 120. Szpulak Grażyna, Rozważania czytelniczo-statystyczne, „Poradnik Bibliotekarza” 2009, [nr] 2, s. 13-15. Czytelnictwo w szkole podstawowej.
 121. Szyszka Anna, Kiedy będziemy czytać? : wprowadzanie dziecka w świat literatury, „Doradca nauczyciela Przedszkola” 2010 nr 23 s. 55-58. Rytuał głośnego czytania. Jakie książki wybierać.
 122. Świerczyńska-Jelonek Danuta, Jak nastolatki oceniają książki, „Polonistyka” 2006, nr 2, s. 12(76)-16(80)
 123. Tkaczyk Elżbieta, Skoczek Grażyna, Czytanie to radość, „Życie Szkoły” 2011, nr 9, s. 35-36. Badania czytelnictwa oraz technik czytania wśród dzieci w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 34 w Lublinie.
 124. Turowski Stanisław, Czytelnictwa nie wmuszać, „Głos Nauczycielski” 2014, nr 11, s. 18. Kilka uwag na marginesie artykułu Magdaleny Goetz „Książka nie gryzie”.
 125. Wąs Teresa, Witajcie w naszej bibliotece : formy i metody pracy rozwijające czytelnictwo dzieci i młodzieży w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie, „Poradnik Bibliotekarza” 2005, [nr] 4, s. 20-22
 126. Wierny Sebastian, Internet a książka, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 7/8, s. 24-25. Młodzież w coraz większym stopniu staje się użytkownikami Internetu, a w coraz mniejszym – czytelnikami książek.
 127. Włodarska Iwona, Książka serdeczna : plebiscyt szkolny : powstała lista ok. 500 książek zgłoszonych przez uczniów i nauczycieli, „Biblioteka w Szkole” 2005, [nr] 2, s. 31
 128. Wykurz Urszula, Lektury w legginsach : polski…no limit, „Język Polski w Gimnazjum” R. 16, nr 3 (2014/2015), s. 11-24. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród gimnazjalistów.
 129. Zasacka Zofia, Biblioteki publiczne i szkolne – źródłami lektur szkolnych, „Poradnik Bibliotekarza” 2013, [nr] 5, s. 11-15. Wyniki ogólnopolskiego badania czytelnictwa młodzieży.
 130. Zasacka Zofia, Czytelnictwo młodzieży, „Bibliotekarz” 2011, [nr] 1, s. 13-20. Stan czytelnictwa młodzieży. Badania.
 131. Zasacka Zofia, Doświadczenia czytelnicze gimnazjalistów, „Poradnik Bibliotekarza” 2010, [nr] 1, s. 3-7. Celem prezentowanego sondażu było określenie, jakie miejsce w życiu nastolatków zajmuje lektura książkowa.
 132. Zasacka Zofia, Dydaktyka polonistyczna a potrzeby czytelnicze uczniów, „Trendy (czasopismo elektroniczne)” 2014, nr 3/4, s. 87-91. Wyniki badań czytelnictwa dzieci i młodzieży, którego celem była ocena społecznego zasięgu książki wśród uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum oraz postaw czytelniczych nastolatków i ich społeczno- demograficznych zróżnicowań. Wnioski i zalecenia dla dydaktyki polonistycznej w związku z wynikami badań.
 133. Zasacka Zofia, Książka nie wygra z piłką nożną, rozm. przepr. Anna Przybył, „Głos Pedagogiczny” 2015, nr 68, s. 8-13. Rozmowa z socjologiem, dr nauk społecznych na temat opublikowanego przez IBE i Bibliotekę Narodową raportu o czytelnictwie dzieci i młodzieży.
 134. Zasacka Zofia, Nastolatki i książki – od czytania codziennego do unikania, „Edukacja” 2012, [nr] 2, s. [20]-35. Prezentacja wyników badania sondażowego poświęconego czytelnictwu młodzieży. Badanie zrealizowano w maju 2010 r. na próbie reprezentatywnej uczniów klasy trzeciej z 70 gimnazjów.
 135. Zasacka Zofia, Nastoletni czytelnicy, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 6, s. 1-3. Badania przeprowadzone w 2003 r., których celem była obserwacja czytelniczych doświadczeń i postaw wobec lektury książkowej młodzieży kończącej gimnazjum.
 136. Zasacka Zofia, Potrzeby czytelnicze nastolatków a księgozbiory biblioteczne, „Bibliotekarz” 2015, [nr] 5, s. 4-13. Omówienie wyników badania, przeprowadzonego w 2013 roku, którego celem była ocena społecznego zasięgu książki wśród uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum oraz prześledzenie przebiegu i uwarunkowań biografii czytelniczych nastoletnich czytelników.
 137. Zasacka Zofia, Praktyki czytelnicze na ekranie – wyniki badania czytelnictwa dzieci i młodzieży, „Edukacja” 2015, [nr] 2, s. [68]-84. Czytanie elektronicznych tekstów przez nastolatków.
 138. Zgółkowa Halina, Nie uprawiajmy językowej hipokryzji! rozm. przepr. Anna Przybył, „Życie Szkoły” 2015, nr 2, s. 7-10.Wywiad z profesor Haliną Zgółkową, językoznawcą, badaczką języka dzieci i młodzieży o przemianach zachodzących w języku, obawach i nadziejach oraz o najbardziej skutecznych sposobach na wyrabianie w najmłodszych nawyku czytania.
 139. Zgółkowa Helena, Nie uprawiajmy językowej hipokryzji, rozm. przepr. Anna Przybył, „Głos Pedagogiczny” 2014, nr 56, s. 9-14. Wywiad z językoznawcą, badaczką języka dzieci i młodzieży o przemianach zachodzących w języku dzieci i młodzieży, obawach i nadziejach z nimi związanych oraz o skutecznych sposobach na wyrabianie u najmłodszych nawyku czytania.

Promocja czytelnictwa

Konkursy czytelnicze

 1. Ablewicz Paulina, Jabłońska Agata, Życie i twórczość Jana Brzechwy : konkurs przeznaczony dla uczniów klas III i IV szkoły podstawowej, „Biblioteka w Szkole” 2008, [nr] 11, s. 10-13
 2. Antczak Mariola, Dzień Książki : opis konkursu międzyklasowego, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 2, s. 14-15. Konkurs dla uczniów klasy V szkoły podstawowej.
 3. Arseniuk Agnieszka, Spotkanie nad morzem : konkurs wyszukiwania tytułów książek i wierszy, „Biblioteka w Szkole” 2009, [nr] 5, s. 15. Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
 4. Baran Anna, Jurga-Rychlińska Anna, Wajdzik Bogusława, Twórczość Zbigniewa Herberta : międzyszkolny konkurs literacki, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 10, s. 22-23
 5. Baran Urszula, Mikołajek : gra planszowa dla dzieci, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 10, s. 24-25
 6. Bartkowska Grażyna, Mistrz pięknego czytania : konkurs dla gimnazjalistów, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 7/8, s. 14-15. Omówienie pomysłu na realizację konkursu czytelniczego dla gimnazjalistów.
 7. Bąk Małgorzata, Kolowca Krystyna, Konkurs czytelniczy, „Życie Szkoły” 2007, nr 5, s. 28-36. Przykłady konkursów czytelniczych zachęcających uczniów klas I-III do pogłębienia znajomości lektur i sprzyjających planowemu kierowaniu czytelnictwem dzieci.
 8. Białas Anita, Konkurs o życiu i twórczości Czesława Miłosza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, „Poradnik Bibliotekarza” 2011, [nr] 3, s. 39-40
 9. Bidzińska-Kristof Anna, Kulisz Elżbieta, Od papirusu do edytora tekstu : konkurs z historii książki i pisma, „Poradnik Bibliotekarza” 2009, [nr] 5, s. 34-37
 10. Błaszkowska Iwona, Szcześniak-Wodniok Katarzyna, Nasze ważne sprawy : międzyszkolny konkurs czytelniczy ze znajomości twórczości Marty Fox, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 10, s. 15-[17]
 11. Błażejczak Dobrochna, Dewey i inni : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 12, s. 16 Z okazji dnia kota (17 lutego). Dla uczniów szkoły podstawowej.
 12. Błażejczak Dobrochna, Mickiewiczowski konkurs czytelniczo-przyrodniczy, „Biblioteka w Szkole” 2011, [nr] 1, s. 16. Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Dotyczy fragmentów Pana Tadeusza.
 13. Błażejczak Dobrochna, Zagadkowe oblicza bohaterów Pana Tadeusza : konkurs czytelniczy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, „Biblioteka w Szkole” 2008, [nr] 3, s. [19]
 14. Błażejczak Dobrochna, Zima w przysłowiach : konkurs na ferie, „Biblioteka w Szkole” 2008, [nr] 12, s. 20. Przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
 15. Bonk Gabriela, Igrce z Igrzyskami : turniej klas, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 12, s. 18-19. Scenariusz turnieju czytelniczego ze znajomości trylogii Suzanne Collins „Igrzyska śmierci”. Przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 16. Bonk Gabriela, Odessa i tajemnica Skrybopolis : krzyżówka, „Biblioteka w Szkole” 2015, nr 2, s. 20-21. Krzyżówka na podstawie książki Petera ven Olmena.
 17. Bonk Gabrierla, Jutro : krzyżówka sprawdzająca znajomość serii książek Johna Marsdena, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 4, s. 22
 18. Brewczyńska Edyta, W krainie baśni, mitów i legend : konkurs dla uczniów szkoły podstawowej, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 3, s. 16-19
 19. Burnus Beata, Miś Uszatek – jak dobrze go znam : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2010, [nr] 10, s. 20. Przeznaczony dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 20. Caboń Małgorzata, Konkurs literacki dla uczniów gimnazjum pt. „…zapytał czas” – obraz rodziny w twórczości Krystyny Siesickiej, „Poradnik Bibliotekarza” 2008, [nr] 11, s. 38-39
 21. Cackowska Małgorzata, 11[ Jedenaście] książek, które powinniśmy przeczytać razem z naszymi dziećmi, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 12, s. 17
 22. Chachuła Maria, Popularyzacja czytelnictwa poprzez organizację konkursów bibliotecznych, „Biblioteka w Szkole” 2008, [nr] 7/8, s. 13-14. Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego.
 23. Ciołka Anna, Najlepszy znawca baśni : konkurs dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 10, s. 27-28
 24. Czapnik Jolanta, Pietruczuk Janina, Spotkanie z baśnią polską : scenariusz konkursu dla uczniów klasy III szkoły podstawowej, „Biblioteka w Szkole” 2008, [nr] 6, s. 15-17. Celem konkursu jest m.in. motywowanie do czytania baśni polskich i rozbudzanie zainteresowania motywami baśniowymi.
 25. Czekańska Joanna, Mirocha Beata,Witajcie w Akademii Pana Kleksa : scenariusz konkursu dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 11, s. 17-19
 26. Czepiec-Mączka Anna, Śmietana Anna, Wojewódzki konkurs pięknego czytania / Biblioteka w Szkole” 2009, [nr] 10, s. 22-23. W konkursie wzięło udział 140 uczniów ze szkół województwa małopolskiego.
 27. Czuba Małgorzata, Grząba Dorota, Międzyszkolny konkurs o Pippi Langstrump, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 3, s. 16-17
 28. Czy znasz życie i twórczość Paula Coelho? : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2010, [nr] 7/8, s. 18-19
 29. Ćwierzyk Janina, Tondera Lucyna, Znawca przygód Tomka Wilmowskiego : scenariusz konkursu czytelniczego, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 4, s. 13-14
 30. Dębska Sylwia, Piątka z Zakątka : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 1, s. 26-27. Konkurs czytelniczy na podstawie książki Krystyny Drzewieckiej, przeznaczony dla uczniów klasy III szkoły podstawowej.
 31. Diks Bożena, Zgadnij kto składa życzenia? : pomysł na konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 1, s. 28. Konkurs polegający na podaniu tytułu książki, z której pochodzi postać składająca życzenia. Do przeprowadzenia z okazji dowolnych świąt lub rocznic.
 32. Dobre pomysły na czytanie : wybór działań realizowanych w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom’’, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 7/8, s. 5-23
 33. Dobrzańska Mariola, Czesław Miłosz : miejsca, ludzie, nagrody, „Biblioteka w Szkole” 2011, [nr] 6, s. 19. Konkurs dla klas maturalnych wraz z odpowiedziami.
 34. Drogoś Katarzyna, Tylko dla młodzieży! : internetowy konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2015, [nr] 7/8, s. 28-29. Regulamin internetowego konkursu czytelniczego. Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjum. Powieści Marty Fox.
 35. Duda Ewa, Jarosik Iwona, Niezwykły doktor Jan Dolittle : konkurs dla uczniów klas II na temat książki H. Loftinga Doktor Dolittle i jego zwierzęta, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 6, s. 8-9
 36. Ferdynus Urszula, Zajęcia z zerówkami, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 12, s. 11
 37. Filip Halina, Wybory czytelnicze (dla) najmłodszych, „Bibliotekarz” 2009, [nr] 3, s. 13-15
 38. Filipek Dorota, Śladami Miłosza : międzyszkolny konkurs biblioteczny, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 6, s. 20-21. Scenariusz konkursu przeznaczonego dla uczniów gimnazjum.
 39. Filipek Dorota, Talarska Ada, Z polszczyzną za pan brat : międzyszkolny konkurs biblioteczny, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 9, s. 20-23. Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjum.
 40. Frel Aneta, Stephen King – mistrz horroru, „Biblioteka w Szkole” 2011, [nr] 12, s. 21. Scenariusz konkursu dla uczniów gimnazjum i szkoły średnich.
 41. Galińska Magdalena, Makuszyniada : scenariusz międzyszkolnego konkursu czytelniczego dla uczniów klas III, „Poradnik Bibliotekarza” 2014, [nr[ 10, s. 40-42
 42. Galińska Magdalena, Moi szwedzcy przyjaciele : czy dobrze ich znam? : scenariusz konkursu czytelniczego promującego literaturę szwedzką, „Poradnik Bibliotekarza” 2010, [nr] 2, s. 41-42
 43. Galińska Magdalena, Moja przygoda z Koziołkiem Matołkiem : scenariusz konkursu czytelniczego dla uczniów klas I, „Poradnik Bibliotekarza” 2009, [nr] 5, s. 37-39
 44. Gawlak Magdalena, Tuwim byłby ze mnie dumny : konkurs wiedzy o wierszach, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 9, s. 9
 45. Ged Helena, Zaniewska Katarzyna, O baśniach i największym baśniopisarzu : międzyszkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Hansa Christiana Andersena, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 3, s. 18-20
 46. Gmurzyńska Beata, Rodowska Ilona, Rucińska Hanna, W baśniowym świecie : (konkurs dla klas IV), „Wszystko dla Szkoły” 2008, nr 2, s. 20
 47. Gołkowska-Radzioch Joanna, Bułhakowiada : scenariusz imprezy, „Biblioteka w Szkole” 2010, [nr] 9 s. 16-18. Scenariusz konkursu, sprawdzającego znajomość życia i twórczości Michała Bułhakowa, autora Mistrza i Małgorzaty.
 48. Grabowska Mirosława, Czesław Miłosz – życie i twórczość : konkurs czytelniczy, „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2011, nr 3, s. 18-19.Scenariusz konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 49. Grabowska Mirosława, Kwiat kalafiora : konkurs czytelniczy, „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2011, nr 6, s. 10-11. Konkurs dla uczniów gimnazjum. Czy znasz Kwiat kalafiora Małgorzaty Musierowicz.
 50. Grabowska Mirosława, Z życia nastolatki : konkurs czytelniczy, „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2012, nr 4, s. 14-16. Temat: Yellow bahama w prążki Ewy Nowak bez tajemnic. Konkurs dla uczniów gimnazjum.
 51. Granosik Jadwiga, A to Polska właśnie : konkurs dla szkół ponadpodstawowych nt. twórczości Stanisława Wyspiańskiego, „Poradnik Bibliotekarza” 2008, [nr] 2, s. 35-37
 52. Graszkiewicz Justyna, Młody Zwiadowca : konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2015, [nr] 9, s. 23. Konkurs z wiedzy na temat serii Johna Flangana „Zwiadowcy” (cz. 1-10)
 53. Graszkiewicz Justyna, Młody Zwiadowca : konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2015, [nr] 9, s. 23. Konkurs z wiedzy na temat serii Johna Flangana „Zwiadowcy” (cz. 1-10)
 54. Grochala-Kopeć Adriana, Harry Potter i Insygnia Śmierci : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2009, [nr] 6, s. 22-23
 55. Groja-Snakowska Dorota, Podróż po legendach i podaniach – literacka gra czytelnicza : scenariusz imprezy z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich, „Biblioteka w Szkole” 2008, [nr] 2, s. 13-15. Konkurs o charakterze gry międzyszkolnej miał na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i wzrost czytelnictwa.
 56. Grząba Dorota, Weselak Anna, Smak życia : konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 4, s. 18-19. Ze znajomości twórczości Erica-Emmanuela Schmitta. Konkurs powiązany z obchodami Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci i Młodzieży.
 57. Haładus Beata, Jaka to książka? : minikonkurs z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych (26 września), „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 9, s. 23
 58. Hałat Katarzyna, Klasyka literatury młodzieżowej : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2010, [nr] 6, s. 22-23. Konkurs czytelniczy przeznaczony głównie dla młodzieży gimnazjalnej, ale może być też przeprowadzony w VI klasie szkoły podstawowej.
 59. Iglińska Ewa, Jeżycjada znana i lubiana : konkurs szkolny, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 2, s. 20-22
 60. Iwan Bożena, Baśnie wielu pokoleń : scenariusz konkursu czytelniczego dla dzieci, „Poradnik Bibliotekarza” 2010, [nr] 3, s. 35-37
 61. Jabłeka Lucyna, Duszki i skrzaty : międzyszkolny konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2011, [nr] 4, s. 13-15. Przeznaczony dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej.
 62. Jaraczewska Urszula, Bohaterowie i wydarzenia w Lalce : konkurs dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, „Biblioteka w Szkole” 2009, [nr] 10, s. 16-19
 63. Jaraczewska Urszula, Czyj to utwór? : konkurs literacki, „Biblioteka w Szkole” 2008, [nr] 11, s. 15-18. Przeznaczony dla uczniów klas maturalnych.
 64. Jarmark Aneta, Dzień Czekolady : konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2015, nr 1, s. 19. Scenariusz konkursu dla uczniów szkół podstawowych na postawie książki pt. „Dzień czekolady” Anny Onichimowskiej.
 65. Jarmark Aneta, Wyspa na ulicy Ptasiej : konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 2, s. 27. Konkurs ze znajomości książki autorstwa Uri Orleva.
 66. Jarosik Iwona, Mikołaj i Mikołajek : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2010, [nr] 10, s. 22-23. Dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej. Na podstawie książki „Nowe przygody Mikołajka”.
 67. Jarosik IwonaW magicznym świecie Narnii : konkurs czytelniczy „Biblioteka w Szkole” 2009, nr 3, s.20-21. Przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej.
 68. Jarosz Beata, Czy znasz tę książkę, tego bohatera, tę przygodę? : konkurs czytelniczy dla klas IV, „Poradnik Bibliotekarza” 2007, [nr] 5, s. 35-38
 69. Jaśkiewicz Renata, Bohaterowie naszych lektur : scenariusz konkursu czytelniczego, „Biblioteka w Szkole” 2015, nr 3, s. 35-37. Konkurs przeznaczony do wykorzystania podczas święta biblioteki szkolnej albo Dnia Książki i Praw Autorskich.
 70. Jaśkiewicz Renata, Ludzie pióra : scenariusz konkursu czytelniczego, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 9, s. 36-37. Scenariusz przeznaczony dla uczniów gimnazjum.
 71. Jax Maria, Uczyła żyć Polską : turniej literacko-czytelniczy poświęcony twórczości Marii Konopnickiej (szk. podst. i gimnazjum), „Wychowawca” 2009, nr 7/8, s. 32-33
 72. Juszczak Wioletta, Czy znasz baśnie Andersena : konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2005, [nr] 10, s. [10]-11. Konkurs czytelniczy dla klas II, III i IV szkoły podstawowej.
 73. Kaczmarek Antonina, Megger Magdalena, Z literaturą za pan brat : konkurs literacki, „Biblioteka w Szkole” 2009, [nr] 12, s. 24-27. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 74. Kalata Dorota, Nasze lektury i ich bohaterowie : konkurs czytelniczy dla uczniów gimnazjum, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 12, s. [18]-[19]
 75. Karczewska Urszula, Peplińska Iwona, Walentynki z wierszami Jana Brzechwy : konkurs czytelniczy dla uczniów klasy II szkoły podstawowej, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 12, s. 24-25
 76. Korona Renata, Znane i lubiane książki Astrid Lindgren : konkurs czytelniczy, „Poradnik Bibliotekarza” 2005, [nr] 5, s. 35-37
 77. Korzeń Agata, Pięknie i poprawnie czytam już w klasie drugiej, „Biblioteka w Szkole” 2010, [nr] 5, s. 13-15. Opis i analiza problemu edukacyjnego. Pomysł na konkursy głośnego czytania, które motywują uczniów niezależnie od stopnia ich umiejętności.
 78. Kostecka Marta, Harry Potter i Insygnia Śmierci : konkurs ze znajomości książki i filmu, „Biblioteka w Szkole” 2011, [nr] 11, s. [14]-[15]. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum.
 79. Kostecka Marta, W świecie wyobraźni Chrisophera [właśc. Christophera] Paoliniego : konkurs literacki, „Biblioteka w Szkole” 2010, [nr] 9 s. 19. Test sprawdza znajomość serii „Dziedzictwo”.
 80. Kowalczyk Ewa, Kasdepkowe przygody : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2015, [nr] 9, s. 20-22. Konkurs promujący twórczość Grzegorza Kasdepke. Przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej klas I-VI.
 81. Kowalik Dorota, Na jagody : scenariusz konkursu, „Biblioteka w Szkole” 2011 nr 12 s. 22.
 82. Kowalik Dorota, Świat polskich legend w twórczości Anny Świrszczyńskiej : międzyszkolny konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2009, [nr] 5, s. 16-17. Dla uczniów klasy III szkoły podstawowej.
 83. Kowalik Dorota, Wesoły świat książek Astrid Lindgren : międzyszkolny konkurs czytelniczy dla uczniów klasy III szkoły podstawowej, „Biblioteka w Szkole” 2008, [nr] 5, s. 20-22
 84. Kowgier Magdalena, Przygody Filonka Bezogonka : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2009, [nr] 4, s. 26-27. Materiał sprawdzający znajomość książki Gösta Knutsson (szwedzki pisarz), przeznaczony dla uczniów klas II szkoły podstawowej.
 85. Kowgier Magdalena, Tajemnice Morsa i Pinky : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 4, s. 15. Na podstawie książek Dariusza Rekosza. Przeznaczony dla uczniów klas II-V szkoły podstawowej.
 86. Kowgier Magdalena, W Krainie Władcy Wyobraźni : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2009, [nr] 9, s. 16-17. Na podstawie książki J. R. R. Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem”.
 87. Kownatka-Ruszkowska Agnieszka, Cwaniaczek i jego świat : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2015, nr 3, s. 31. Scenariusz konkursu sprawdzającego wiedzę o serii książek „Dziennik Cwaniaczka” Jeffa Kinneya. Adresowany do uczniów klas III-VI szkoły podstawowej.
 88. Kozielska-Oleś Beata, Ryszka Olga, Mikołajek – kto to taki? : scenariusz konkursu czytelniczego, „Biblioteka w Szkole” 2008, [nr] 10, s. 18-22. Konkurs sprawdza znajomość książki Rene Goscinnego i Jeana Jacquesa Sempe „Nowe przygody Mikołajka”. Jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
 89. Kret Lucyna, Tolkien i jego trylogia : pomysł konkursu do wykorzystania, „Gazeta Szkolna : aktualności” 2005, nr 8, s. 17. Scenariusz konkursu czytelniczego, który można przeprowadzić w klasach ponadgimnazjalnych.
 90. Kruczek Dorota, Bajki Adama Mickiewicza – ciekawa lektura : konkurs dla klas III, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 4, s. 12-13
 91. Lazik-Wodarz Sabina, Chwist Aldona, Czy znasz „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren? : scenariusz konkursu, „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2008, nr 3, s. 20-23. Konkurs czytelniczy dla uczniów klas III szkoły podstawowej – biblioteka szkolna, czas trwania 45 min. Cele konkursu, Metody. Formy pracy. Pomoce. Regulamin. Przebieg. Pytania dodatkowe przeznaczone na dogrywkę.
 92. Lendzion Ewa, Legendy polskie wg Wandy Chotomskiej : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2011, [nr] 5, s. 12-13. Dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej.
 93. Ludwiniak Wioletta, Afryka Kazika : międzyszkolny konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 12, s. 14-15. Konkurs sprawdzający znajomość książki Łukasza Wierzbickiego.
 94. Ludwiniak Wioletta, Przygody Lusi : międzyszkolny konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2015, [nr] 5, s. 17-18. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych ze znajomości książki Mariusza Niemyckiego „Wymiar Pe czyli świat według Lusi”.
 95. Maciejek Alicja, Baśniowi bohaterowie Andersena : konkurs czytelniczy dla klas IV i V, „Biblioteka w Szkole” 2005, [nr] 10, s. [8]-[9]
 96. Maciejek Alicja, Historia Akademii Pana Kleksa : konkurs czytelniczy dla klasy IV, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 2, s. 23-25
 97. Maciejek Alicja, Przygody drewnianego pajaca : konkurs czytelniczy dla klasy IV szkoły podstawowej na podstawie książki Carla Collodiego Pinokio, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 4, s. 20-21
 98. Macioszek Iwona, Turniej trójmagiczny „Wiedzy o Harrym Potterze”, „Wychowanie na Co Dzień” 2007, nr 7/8 s. I-VII
 99. Mameła Maria, Ania z Zielonego Wzgórza : suplement do konkursów ze znajomości książki, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 2, s. 21-22
 100. Mameła Maria, Moim idolem jest Nemeczek : propozycja konkursu, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 12, s. 26-27. Propozycja konkursu dla uczniów klas VI, na podstawie powieści Ferenca Molnara „Chłopcy z Placu Broni”.
 101. Mameła Maria, Oskwarek Jagoda, Spotkanie z tym obcym : konkurs biblioteczny, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 9, s. 22-23. Na podstawie książki Ireny Jurgielewiczowej. Przeznaczony dla uczniów klasy VI.
 102. Mameła Maria, Pokonam trudności jak Staś : polecenia konkursowe, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 3, s. 20-21. Propozycje do wykorzystania w konkursach czytelniczych sprawdzających znajomość książki „W pustyni i w puszczy”.
 103. Marek Anna, Czy znasz Żabę? : konkurs czytelniczy ze znajomości książki Małgorzaty Musierowicz, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 12, s. [12]-[13].Dla uczniów gimnazjum.
 104. Marek Joanna, „Współkochać przyszłam, nie wspólnienawidzić”: (szkolny konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów), „Wszystko dla Szkoły” 2006, nr 12, s. 22-24. Konkurs dotyczy dzieł Sofoklesa oraz kultury antycznej.
 105. Maślanka Małgorzata, Kochany zwierzyniec, czyli znam opowiadania Jana Grabowskiego : konkurs dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 1, s. 15-[17]. Zawiera test ze znajomości opowiadań Jana Grabowskiego.
 106. Mickiewicz Iwona, By czytać się chciało – zakładkę zrób wspaniałą! : o konkursie przeprowadzonym przez bibliotekę pedagogiczną wśród okolicznych szkół, „Biblioteka w Szkole” 2010, [nr] 10, s. 21. Konkurs kierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 107. Mińko-Dobrzyńska Joanna, Cykliczny konkurs w gimnazjum : współpraca polonisty i bibliotekarza, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 9, s. 20. Konkurs stworzony z testów czytania ze zrozumieniem. Dotyczy życia i twórczości: Juliusza Słowackiego, Fryderyka Chopina i Czesława Miłosza.
 108. Mruk Edyta, Charlie i fabryka czekolady : konkurs czytelniczy ze znajomości książki, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 10, s. 20-21
 109. Nawrocka Grażyna, Kto napisał ten wierszyk? : bajeczkowy konkurs czytelniczy : gimnazjaliści – maluchom, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 6, s. 27
 110. Nowacka Alicja, Konkursy dla nieśmiałych „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 5, s. 14-15.Konkurs ze znajomości książki „Dynastia Miziołków”. Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
 111. Nowacka Alicja, Konkursy dla nieśmiałych, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 5, s. 14-15. Pomysł ciekawych konkursów bibliotecznych, także dla uczniów, którzy boją się występować przed publicznością.
 112. Obermüller Jacek, Konkurs znajomości literatury dziecięcej, „Wychowanie na Co Dzień” 2009, nr 12, s.IV-VIII. Scenariusz konkursu czytelniczego dla klas IV-VI : „Mikołajek i inne chłopaki”.
 113. Okońska Joanna, Prusiecka Katarzyna, Na tropie Beręsewicza : międzyszkolny konkurs literacki, „Biblioteka w Szkole” 2011, [nr] 10, s. 22-[23]. Konkurs promuje twórczość współczesnego polskiego pisarza Pawła Beręsewicza.
 114. Olszyk Bernadeta, To już umiem, czyli w świecie baśni Andersena : scenariusz konkursu międzyszkolnego dla klas III, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 2, s. 26-27
 115. Paczkowska Magdalena, Czy znasz wiersze Tuwima? : konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 4, s. 18. Zadania konkursowe przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ze szkoły podstawowej specjalnej oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 116. Paczkowska Magdalena, Kto to, co to? : konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2015, nr 2, s. 23. Konkurs ze znajomości wierszy Jana Brzechwy.
 117. Pawlik Joanna, Lektury znane i lubiane : konkurs wiedzy o lekturach dla klas III, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 9, s. 20-21
 118. Piecewicz Anna, Julian Tuwim – czarodziej słów : międzyszkolny konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 9, s. 10-13.Konkurs przeznaczony dla uczniów klas III-IV szkoły podstawowej.
 119. Pieńkus Halina, Wiem, bo czytałem : konkurs czytelniczy dla dzieci w wieku 8-14 lat, „Poradnik Bibliotekarza” 2005, [nr] 12, s. 38-39
 120. Pikul Marzanna, Miziołek – to ja! : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 10, s. 20-21. Propozycja konkursu dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, opracowanego na podstawie książki Joanny Olech Dynastia Miziołków.
 121. Poniedziałek Marta, Pan Tadeusz : szkolny konkurs wiedzy, „Biblioteka w Szkole” 2009, [nr] 5, s. 18-19. Dla uczniów gimnazjum. Głównym założeniem imprezy jest propagowanie wartości związanych z poznawaniem przez uczniów treści epopei narodowej. Oprócz poleceń sprawdzających znajomość lektury zawiera zadania taneczne i teatralne.
 122. Rejch Ewa, Wasilak Jolanta, Z nitką Ariadny po wieniec laurowy : międzyszkolny konkurs mitologiczny dla uczniów klas V-VI, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 6, s. 22-[24]
 123. Rejewska Anna, Korneliada : międzyszkolny konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2005, [nr] 11, s. 13-15
 124. Rewaj Joanna, Z lekturą jest mi po drodze : konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2015, [nr] 9, s. 28. Test dla uczniów gimnazjum sprawdzający znajomość lektur szkolnych.
 125. Skwara Anna, Lekturomania : turniej dotyczący znajomości Chłopców z Placu Broni, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 5, s. 18-19
 126. Sobas Iwona, Wizner Patrycja, Czytam, więc jestem : pomysł na konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 1, s. 15-1. Pomysł na całoroczne konkursy czytelnicze oraz wybrane zestawy pytań.
 127. Sobczyńska Ewa, Szkuć Sylwia, Jak zachęcić uczniów do czytania czasopism? „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 3, s. 20. Pomysł na konkurs czytelniczy, który motywuje uczniów do czytania „Świerszczyka”, a w efekcie w ogóle do czytania (a nie tylko oglądania i przeglądania) innych czasopism prenumerowanych przez bibliotekę.
 128. Stachowiak Lucyna, Kamienie na szaniec – bez tajemnic : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 4, s. 26-27
 129. Stachowiak Lucyna, Zemsta – uczy i bawi : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 11, s. [21]. Dla uczniów gimnazjum.
 130. Stępień Bogna, Ankieta dla uczniów na temat zainteresowań czytelniczych, „Głos Pedagogiczny” 2013, nr 46, s. 32-34
 131. Suchecka Genowefa, A to historia! : konkurs historyczno-czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2011, [nr] 2, s. 12-13. Dla uczniów gimnazjum.
 132. Szczęśniak Urszula, Jaka to bajka? : konkurs dla uczniów klasy I szkoły podstawowej z okazji pasowania na czytelnika, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 12, s. 20-21
 133. Szwedowska Ewa, Czy znasz bajki Charles’a Perraulta? : konkurs dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 9, s. 15-[17]
 134. Szyluk Elżbieta, Ziółkowska Aleksandra, Nowe przygody Mikołajka : konkurs dla uczniów gimnazjum, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 1, s. 20
 135. Teresińska Mirosława, Czy wiesz? : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 7/8, s. 13. Konkurs czytelniczy dla uczniów klasy I szkoły podstawowej na temat bajek.
 136. Tomicka Maria, W baśniowym świecie : międzyszkolny konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2010, [nr] 12, s. 22-25. Przeznaczony dla uczniów klas IV szkoły podstawowej.
 137. Tomicka Maria, Znamy i lubimy Tytusa : konkurs czytelniczy o życiu i twórczości Papcia Chmiela, „Biblioteka w Szkole” 2009, [nr] 9, s. 18. Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
 138. Tomicka Maria, Znamy panią Chotomską : konkurs czytelniczy dla uczniów klasy III szkoły podstawowej, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 11, s. [18]-[19]
 139. Tymoszuk Anna, Najciekawszy pomysł na „Głośne czytanie dziecku” : konkurs, „Poradnik Bibliotekarza” 2006, [nr] 4, s. 36-38
 140. Walerjańczyk Anna, Znane historie miłosne : konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 2, s. 16
 141. Warchał Małgorzata, Ryszard Kapuściński : życie i twórczość, „Biblioteka w Szkole” 2008, [nr] 12, s. 18-19. Scenariusz konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 142. Warchał Małgorzata, Świat wiedźmina : konkurs czytelniczy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 5, s. 12-[13]. Konkurs został opracowany na podstawie pięciotomowej sagi Andrzeja Sapkowskiego: Krew Elfów, Czas pogardy, Chrzest ognia, Wieża jaskółki, Pani Jeziora.
 143. Warchał Małgorzata, Twórczość Erica Emmanuela Schmitta : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2009, [nr] 4, s. 21. Dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
 144. Wiercigroch Dominika, Millennium Stiega Larssona : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 6, s. 21
 145. Wiercigroch Dominika, Nie tylko ze szkolnych lektur : konkurs czytelniczy o bohaterach literackich, „Biblioteka w Szkole” 2015, nr 1, s. 17-18. Scenariusz konkursu przeznaczonego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.
 146. Witek Janina, Akademia pana Kleksa : konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 1, s. 17-18. Pytania oraz krzyżówka sprawdzające znajomość książki.
 147. Witek Janina, Bohaterowie naszych lektur : konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 5, s. 12. Dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej.
 148. Witek Janina, Co pamiętasz ze swoich lektur? : konkurs literacki : przeznaczony dla uczniów gimnazjum, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 4, s. 13
 149. Witek Janina, Czy znasz ’’Opowieść wigilijną’’? : konkurs dla klasy VI, „Biblioteka w Szkole” 2005, [nr] 10, s. 5
 150. Witek Janina, Czy znasz Balladynę? : konkurs dla klasy VI szkoły podstawowej i gimnazjum , „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 4, s. 22
 151. Witek Janina, Dziwne poczucie humoru dorosłych : konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 3, s. 24. Propozycja konkursu dla uczniów klasy III szkoły podstawowej na podstawie lektury „Piątka z Zakątka” Krystyny Drzewieckiej.
 152. Witek Janina, Dziwne sanatorium : konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 9, s. 27. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I gimnazjum. Na podstawie Doliny Światła Aleksandra Minkowskiego.
 153. Witek Janina, Futbolista w koszulce za 30 dolców : konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2015, [nr] 4, s. 21. Konkurs wykorzystujący powieść „Kraksa” J. Spinellego przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
 154. Witek Janina, Kochana rodzinka i ja – Miziołek : konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 3, s. 21
 155. Witek Janina, Lew, czarownica i stara szafa : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2010, [nr] 4, s. 21. W oparciu o powieść „Opowieści z Narnii”. Dla uczniów szkół podstawowych.
 156. Witek Janina, Mit o królu Midasie : konkurs dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, „Biblioteka w Szkole” 2008, [nr] 6, s. 22
 157. Witek Janina, Momo : konkurs ze znajomości powieści, „Biblioteka w Szkole” 2008, [nr] 2, s. 15.
 158. Witek Janina, Podróż do Australii : konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 5, s. 18-19
 159. Witek Janina, Śmiech przez łzy i głęboka mądrość : konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2015, nr 2, s. 21. Konkurs ze znajomości lektury Oskar i pani Róża. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum.
 160. Witek Janina, Uratować marzenia dzieci : konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 4, s. 20. Ze znajomości książki „Dziewczynka z Szóstego Księżyca”. Przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
 161. Witek Janina, Zagadki literackie : konkurs dla uczniów gimnazjum, „Biblioteka w Szkole” 2015, [nr] 10, s. 32.Konkurs sprawdzający znajomość wierszy ks. J. Twardowskiego i Wisławy Szymborskiej.
 162. Witek Janina, Złoty chłopak czy szatan? : konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 1, s. 25. Dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej. Konkurs dotyczący powieści Kornela Makuszyńskiego „Szatan z siódmej klasy”.
 163. Witwer Agnieszka, Historia Karola Wojtyły : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 4, s. 21. Konkurs sprawdzający znajomość książki pt. „Historia Karola Wojtyły” autorstwa Gian Franco Svidercoschi. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum.
 164. Witwer Agnieszka, Niezapomniana książka : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 10, s. 13. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej. Sprawdza znajomość książki Hanny Ożogowskiej „Chłopak na opak”.
 165. Witwer Agnieszka, Niezwykła historia Lolka : konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 4, s. 20. Konkurs polegający na rozwiązaniu testu ze znajomości książki o. Kazimierza Tomaszewicza pt. „O Lolku, który został papieżem”. Przeznaczony dla uczniów klas III i IV szkoły podstawowej.
 166. Witwer Agnieszka, Z Brzechwą jest wesoło : scenariusz konkursu czytelniczego, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 5, s. 16. Pomysł na świętowanie Dnia Dziecka w bibliotece szkolnej.
 167. Wojciechowicz Agnieszka, Karty czytelnika, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 1, s. 16-17
 168. Wróbel Edyta, Nieustający konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 3, s. 11-13
 169. Wziąć nogi za pas : minikonkurs frazeologiczny, „Biblioteka w Szkole” 2009, [nr] 5, s. 19. Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
 170. Zalewska Barbara, Booktalking w bibliotece szkolnej : pomysł na konkurs czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 2, s. 10-11. Przykładowy regulamin międzygimnazjalnego konkursu czytelniczego, wykorzystującego metodę booktalkingu.
 171. Zgajewska Alicja, Szkolny festiwal czytania, „Biblioteka w Szkole” 2009, [nr] 3, s. 26. Celem działań jest propagowanie czytelnictwa.
 172. Zielińska Katarzyna, Bohaterowie naszych lektur : błyskawiczny konkurs, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 10, s. 25. Konkurs sprawdzający znajomość lektur, przeznaczony dla uczniów gimnazjum.
 173. Zielińska Krystyna, Błyskawiczne konkursy walentynkowe, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 12, s. 21. Pomysł na konkursy ze znajomości lektur przeznaczone dla uczniów gimnazjum.
 174. Zielonka Jolanta, Polscy Nobliści : (konkurs czytelniczo-literacki), „Wszystko dla Szkoły” 2012, nr 5, s. 20

Scenariusze zajęć

 1. Brodowska Joanna, Autorskie Spotkania Edukacyjne : program zajęć edukacyjnych z elementami biblioterapii, „Biblioterapeuta” 2015, nr 2, s. 21-29. Program autorski przygotowany dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce o charakterze pracy twórczej z wykorzystaniem działań związanych z książką i czytelnictwem, z elementami bajkoterapii. Zawiera trzy scenariusze zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 4-7 lat i 7-9 lat.
 2. Diduszko Hanna, Nieoczywistość w bibliotece, czyli przygoda intelektualna z książką w tle : zajęcia czytelnicze dla młodzieży, „Poradnik Bibliotekarza” 2011, [nr] 1, s. 40-41
 3. Domek-Tobolska Jolanta, Stan chorobowy : scenariusz przedstawienia propagującego czytelnictwo, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 5, s. 26-27
 4. Frączek Ewa, Pałucka Ewa, Czytanie – najskuteczniejszą metodą wychowawczą, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 1, s. 19-23. Projekt innowacji pedagogicznej. Obejmuje uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz ich rodziców lub opiekunów. Przykładowe scenariusze 5 zajęć.
 5. Gadzińska Dorota, Szewczuk Anna, Noce z „Jeżycjadą” w bibliotece szkolnej, „Biblioteka w Szkole . – 2013, nr 2, s. 16-17. Scenariusze spotkań popularyzujących powieści Małgorzaty Musierowicz. Przeznaczone dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I gimnazjum.
 6. Gajcy Ewa, Wizyta na Zielonym Wzgórzu : zajęcia czytelnicze dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej, „Poradnik Bibliotekarza” 2007, [nr] 7/8, s. 47-48. Quiz
 7. Grodecka Urszula, Głogowska Marzena, Zaprzyjaźnij się z książką : układanie regulaminu obchodzenia się z książką : scenariusz zajęć świetlicowych, „Świetlica w Szkole” 2010, [nr] 1, s. 19-20. Zajęcia mające na celu kształtowanie szacunku do książki, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie nawyku słuchania i wyciągania wniosków z przeczytanego tekstu oraz zapoznanie z etapami powstawania książki i jej drogą do czytelnika.
 8. Gruszczyńska Marlena, Z baśnią i legendą przez Polskę – propozycja zajęć dla najmłodszych uczniów, „Wychowanie na Co Dzień” 2008, nr 10/11 s. VII-IX
 9. Jakubczyk Kamila, „Drzewo marzeń” : scenariusz zajęć dla 5-latków wykorzystujący wiersz Juliana Tuwima pt.: Dyzio marzyciel, „Poradnik Bibliotekarza” 2015, [nr] 3, s. 42-43
 10. Janik Beata, Lew, czarownica i stara szafa : popularyzacja powieści C. S. Lewisa, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 11, s. 15-16. Scenariusz zajęć, których głównym celem jest wykorzystanie dzieła literackiego jako podstawy do nauki i zabawy.
 11. Janik Beta, Życie i twórczość Janusza Korczaka : scenariusz zajęć, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 12, s. 24-25. Scenariusz zajęć dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej oraz I gimnazjum. Na podstawie trzech powieści: Dżek, Król Maciuś Pierwszy oraz Kajtuś Czarodziej i my.
 12. John Katarzyna, Śladami Fileasa Fogga : scenariusz zajęć, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 2, s. 12. Scenariusz na podstawie powieści Juliusza Verne’a „W 80 dni dookoła świata”, przeznaczony dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej, do wykorzystania w ramach kółka czytelniczego.
 13. Kaczanowska Edyta, Królowa Śniegu : zajęcia przygotowujące do nauki czytania, „Bliżej Przedszkola” 2011, nr 12, s. 20-22. Opracowane sytuacje edukacyjne realizowane z uwzględnieniem stopniowego przyrostu umiejętności przedszkolaków. Wykorzystanie metody odimiennej Ireny Majchrzak i metody kształtowania pojęć matematycznych Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 14. Kołaczyńska Anna, Na kłopoty z pamięcią pan Hilary : scenariusz zajęć, „Biblioteka w Szkole” 2015, nr 3, s. 22-23. Scenariusz przeznaczony dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Na podstawie wierszy Juliana Tuwima.
 15. Kołaczyńska Anna, Pociąg z marzeniami : scenariusz zajęć, „Biblioteka w Szkole” 2015, nr 3, s. 23. Scenariusz zajęć przeznaczony dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej, mających na celu rozwijanie zainteresowań twórczością Juliana Tuwima.
 16. Kotarska Tamara, Wyprawa w świat książek : scenariusz akademii dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, „Wychowawca” 2008, nr 5, s. 18-19
 17. Kotarska Tamara, Wyprawa w świat książek : scenariusz akademii dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, „Wychowawca” 2008, nr 5, s. 18-19
 18. Kowgier Magdalena, Bookcrossing – uwalnianie książek : scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej do przeprowadzenia na lekcjach języka polskiego, „Biblioteka w Szkole” 2008, [nr] 5, s. 11-12. Idea akcji uwalniania książek (tzw. bookcrossing) to nowoczesna forma propagująca czytelnictwo.
 19. Michalska Alina, Śladami baśni polskich : zajęcia w czytelni propagujące akcję ’’Cała Polska czyta dzieciom’’, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 5, s. 14-15
 20. Musielak-Szydło Małgorzata, Scenariusz III : przyłapani na czytaniu, nakręceni na bibliotekę – projekty promujące czytelnictwo, „Sygnał” (czasopismo elektroniczne) 2013, nr 5, s.25-26. Promocja biblioteki szkolnej, promocja czytelnictwa, zachęcenie uczniów do częstego odwiedzania wypożyczalni i czytelni, zachęcenie uczniów do poznania i samodzielnego korzystania z księgozbioru oraz wyboru lektur, przełamywanie stereotypów na temat biblioteki, ukazanie biblioteki jako miejsca atrakcyjnego dla nastolatków, integracja klasy. Szkoły ponadgimnazjalne.
 21. Nadolska Joanna, Cała Polska czyta dzieciom : scenariusz zajęć, „Biblioteka w Szkole” 2010, [nr] 9 s. 20-21. Scenariusz zajęć uświadamiających dzieciom, jak ważne miejsce w ich życiu i życiu każdego człowieka zajmuje czytanie, jak rozwija myślenie oraz wyobraźnię.
 22. Niedźwiedzka Renata, Czytanie, moja pasja : scenariusz zajęć bibliotecznych, „Biblioteka w Szkole” 2015, nr 1, s. 29. Zajęcia o promowaniu czytelnictwa, przeznaczone dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 23. Niedźwiedzka Renata, Matematyka nie jest nudna : scenariusz zajęć czytelniczych, „Biblioteka w Szkole” 2015, nr 1, s. 27. Scenariusz przeznaczony dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Na podstawie książki pt. „Do trzech odlicz” Grzegorza Kasdepke.
 24. Okroj Grażyna, Morderstwo w Orient Expressie : odkrywamy prawdę o bohaterach, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 10, s. 11-12. Zajęcia dla uczniów gimnazjum z wykorzystaniem utworu Agathy Christie.
 25. Olejarz Agnieszka, Albumowe przygody czyli trochę terapii w bibliotece, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 11, s. 7-9. Propozycja spotkań dla uczniów klas II-IV z wykorzystaniem wydawnictw albumowych.
 26. Olejarz Agnieszka, Rozmowy na nie całkiem łatwe tematy : cykl zajęć dla młodzieży, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 6, s. 16-19. Zajęcia inspirowane treścią książki Beaty Pawlikowskiej „Teoria bezwzględności, czyli jak uniknąć końca świata”. Przeznaczone do realizacji podczas godzin wychowawczych, spotkań bibliotecznych lub klubu dyskusyjnego.
 27. Pacyna-Dawid Paulina, Licealiści czytają przedszkolakom, „Biblioteka w Szkole” 2015, nr 3, s. 18-20. Scenariusz spotkania licealistów z przedszkolakami oraz konspekt lekcji, którą młodzież odbyła przed tym spotkaniem.
 28. Podlasińska Iwona, Zabawy z książką czyli „Stare i nowe spotkania bajkowe”, „Książka i Czytelnik” 2006, nr 3, s. 28-29. Zajęcia animacyjno-czytelnicze na zasadzie spotkań z książką, baśnią, wierszem organizowane przez Dział Pracy z Dziećmi Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.
 29. Popiel Agnieszka, W oczekiwaniu na Kosogłosa : cykl zajęć. Cz. 1, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 10, s. 16-20. Scenariusz zajęć z zakresu edukacji czytelniczej na podstawie trylogii Suzanne Collins „Igrzyska śmierci”. Przeznaczony dla klasy II lub III szkoły ponadgimnazjalnej.
 30. Popiel Agnieszka, W oczekiwaniu na Kosogłosa : cykl zajęć. Cz. 2, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 11, s. 10-13. Scenariusz zajęć na podstawie trylogii Suzanne Collins „Igrzyska śmierci”. Przeznaczony dla klasy II lub III szkoły ponadgimnazjalnej.
 31. Szefler Elżbieta, Wzbogacanie wiedzy dzieci o budowie książki na podstawie ilustracji śródtekstowych : scenariusz zajęć czytelniczych w klasie pierwszej nt. Ilustracje w naszych baśniach opowiadają o wydarzeniach w utworze, „Kultura i Edukacja” 2007, nr 4, s. [101]-113
 32. Witek Dagmara, Polubić czytanie, „Biblioteka w Szkole” 2008, [nr] 10, s. 23. Zajęcia w bibliotece szkolnej mające na celu propagowanie wśród najmłodszych uczniów kultury czytelniczej.
 33. Wojciechowicz Agnieszka, Świat zaklęty w barwach : scenariusz działania kulturalnego, „Biblioteka w Szkole” 2011, [nr] 11, s. 10-11. Scenariusz przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Projekt ma za zadanie propagować kulturę, aktywność kulturalną i czytelnictwo.

Programy

 1. Burak Barbara, Czytanie nie musi być passe, „Język Polski w Gimnazjum” R. 17, nr 1(2015/2016), s. 63-68. Autorski program czytelniczy dedykowany uczniom gimnazjum i ich rodzicom.
 2. Dunin-Wilczyńska Ewa, Jak zachęcać do odwiedzania biblioteki, „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2011, nr 1, s. 16, 18-19. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych w szkole podstawowej. Czytelnictwo w klasach I-IV. Przykładowy plan roczny.
 3. Frygier-Śliwa Honorata, Szczepańska Elżbieta, Jestem świadomym i kulturalnym czytelnikiem : program edukacyjny biblioteki szkolnej, „Biblioteka w Szkole” 2011, [nr] 1, s. 14-15. Proponowane działania edukacyjne adresowane są do uczniów klas I do III gimnazjum. Realizowane są przez nauczycieli bibliotekarzy we współpracy z pedagogiem, wychowawcami, nauczycielami języka polskiego.
 4. Generowicz Wanda, Nadolińska Anna, Książka przyjacielem dziecka, „Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci” 2005, nr 1, s. 35-36. Program edukacji czytelniczej dla dzieci 3-6 letnich, który ma za zadanie rozbudzenie zaciekawienia książką.
 5. Gmerek-Biniek Gabriela, Kozłowska Barbara, My i świat, który nas otacza : program czytelniczo-wychowawczy z elementami profilaktyki, „Biblioteka w Szkole” 2010, [nr] 2, s. 13-17
 6. Grudzień Anna, Pietryka Elżbieta, Jaśnie Pani Książka : program edukacyjny, „Biblioteka w Szkole” 2009, [nr] 9, s. 12-13. Program przeznaczony dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej. Celem jest popularyzacja czytelnictwa.
 7. Jakubczyk Kamila, „Tuwimowy zawrót głowy…” : program dla dzieci w wieku przedszkolnym, przybliżający twórczość Juliana Tuwima, „Poradnik Bibliotekarza” 2015, [nr] 3, s. 40-42
 8. John Katarzyna, Ludzie znani nam bliscy : cykl spotkań kółka czytelniczego, „Biblioteka w Szkole” 2010, [nr] 4, s. 18-20. Spotkania przybliżające życie znanych postaci.
 9. Komorek Sylwia, Czytanie wartości : program czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 1, s. 24-25. Program przeznaczony dla uczniów klasy I szkoły podstawowej.
 10. Marek Anna, Nieciecka Aleksandra, Klub Ludzi Czytających Książki : program dla uczniów gimnazjum, „Biblioteka w Szkole” 2008, [nr] 1, s. 11-13. Celem programu jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych młodzieży.
 11. Stefanów Irena, Tokarek Jolanta, Klub przyjaciół żółwika Franklina : program zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, „Biblioteka w Szkole” 2010, [nr] 2, s. 18-19. Program ma na celu rozwijanie czytelnictwa najmłodszych uczniów.
 12. Zybura Urszula, Program „Pomagam czytać” szansą rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym, „Biblioterapeuta” 2011, nr 4, s. 6-10. Rola bajki w życiu dziecka. Wykorzystanie tekstów literackich w pracy z dziećmi w świetlicy szkolnej. Cele i zamierzenia programu.

Projekty

 1. Bartkowska Grażyna, Projekt gimnazjalny w bibliotece szkolnej : ciekawy pomysł popularyzacji czytelnictwa, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 9, s. 14-15. Sposoby na popularyzację czytelnictwa w gimnazjum.
 2. Długa Monika, Narzędzia Web 2.0 i Comenius, „Biblioteka – Centrum Informacji” 2010, [nr] 4, s. 17.Narzędzia wykorzystywane w realizacji projektu „Biblioteki szkolne w Europie”. Jego głównym celem jest pomoc uczniom w rozwijaniu nawyku czytania i pogłębienie wiedzy na temat twórczości pisarzy narodowych i zagranicznych oraz na temat kultur narodowych
 3. Ferdynus Urszula, Alfabet literacki : projekt edukacyjny dla uczniów szkoły podstawowej, „Biblioteka w Szkole’ 2008, [nr] 2, s. 11-12. Celem projektu jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i wzrost czytelnictwa.
 4. Frańczak Justyna, Książka to więcej niż tylko czytanie : projekt działań popularyzujących czytelnictwo wśród uczniów szkoły podstawowej, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 3, s. 13-15
 5. Frączek Ewa, Pałucka Ewa, Czytanie – najskuteczniejszą metodą wychowawczą, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 1, s. 19-23. Projekt innowacji pedagogicznej. Obejmuje uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz ich rodziców lub opiekunów. Powstał we współpracy nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i nauczycielki bibliotekarki. Celem jego jest oddziaływanie dydaktyczne i wychowawcze na uczniów, poprzez wyrabianie u nich nawyku czytania książek o walorach wychowawczych. Przykładowe scenariusze 5 zajęć.
 6. Kocik Otylia, Apetyt na czytanie i nie tylko : czyli jak zdrowo zaspokoić apetyt brzuszka i serduszka! [Cz. 1], „Świetlica w Szkole” 2015, nr 2, s. 11-12. Prezentacja projektu promującego czytelnictwo oraz zasady zdrowego żywienia.
 7. Kołcz Barbara, Książka w sam raz dla nas : projekt czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 3, s. 18-19. Scenariusz projektu przeznaczonego do przeprowadzenia w gimnazjum. Celem projektu jest zintegrowanie społeczności szkolnej wokół pozyskiwania nowych książek do biblioteki szkolnej oraz wyrabianie pozytywnego nastawienia do czytania.
 8. Kośla Urszula, Projekt naprawczy czytelnictwa z zastosowaniem technologii informacyjnej, „Biblioteka – Centrum Informacji” 2008, [nr] 2, s. 18-19. Klasy I i II gimnazjum. Konkursy czytelnicze zastąpione zostały przez quizy i konkursy „wirtualne”, a recenzje książek rozszerzone o prezentacje multimedialne. Cele programu naprawczego. Sposób realizacji. Jak wykształcić świadomych czytelników.
 9. Kunka Grażyna, Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki szkolnej, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 9, s. 26-27. Projekt czytelniczy z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Do realizacji w klasach I-VI szkoły podstawowej.
 10. Rafałowicz Wioletta, Zachęcamy uczniów do czytania : projekt edukacyjny dla gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych, „Wychowawca” 2012, nr 6, s. 26-28. Promowanie czytelnictwa jako formy spędzania wolnego czasu.
 11. Strawa Ewelina, Czytanie jako twórcze działanie, „Edukacja” 2012, [nr] 2, s. [60]-67. Prezentacja metody projektu edukacyjnego (project-based learning, PBL), która może sprawić, że spotkanie z książką stanie się dla uczniów niezapomnianą przygodą.
 12. Szeligowska Izabela, Mam sześć lat – czytam, bo lubię! : projekt edukacyjny, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 11, s. 20-21. Przykład projektu, którego celem jest wprowadzenie sześciolatków w świat książki i czytelnictwa oraz popularyzacja wybranych książek.
 13. Uszyńska-Jarmoc Janina, Wartości rozwojowe i edukacyjne tworzenia książek przez dzieci, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2006, nr 2, s. [44]-58. Argumenty na rzecz stosowania metody projektów w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym do rozwijania i pogłębiania zainteresowań książką oraz rozwijania dyspozycji kreacyjnych i autokreacyjnych dzieci.
 14. Wawoczny Jolanta, Rok Czytelnika : projekt metodą webquest, „Biblioteka w Szkole” 2015, nr 1, s. 24-25. Projekt realizowany metodą webquest w gimnazjum, którego celem ma być międzyszkolna gazetka z artykułami dotyczącymi czytelnictwa i czytelnika.

Akcje, imprezy czytelnicze

 1. Akademia czytania bajek : rozmowa ze Zdzisławą Woźniak-Lipińską, nauczycielem bibliotekarzem w Pedagogicznej Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku, rozm. przepr. Barbara Ellwart, „Przegląd Oświatowy” 2009, nr 9, s. 13-14.Promocja czytelnictwa wśród dzieci.
 2. Augustyniak Małgorzata, Pawlak Beata, Spotkania autorskie jako dobra forma rozbudzania zainteresowań czytelniczych młodzieży, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 2, s. 13-14
 3. Binkiewicz-Kołodziej Danuta, Przez galerię plastyki do popularyzacji czytelnictwa, „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2008, nr 2, s. 14-15.Galeria Biblioteki w Zespole Szkół nr 1 w Łęcznej (szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i technikum). Forma popularyzacji czytelnictwa wśród uczniów.
 4. Boczniewicz Irena, Bucholc Alicja, Poczytajmy razem : innowacja pedagogiczna, „Biblioteka w Szkole” 2010, [nr] 6, s. 24-25.Cykl działań zachęcających uczniów do czytania na głos.
 5. Boryczka Bożena, „Zakodować” czytelnika, czyli o QR kodach w bibliotece, „Biblioteka – Centrum Informacji” 2015, [nr] 1, s. 3-6.QR kody pozwalają uzyskać szybki dostęp do konkretnych treści i usług. W bibliotekach mogą być atrakcyjnym narzędziem promocji czytelnictwa.
 6. Bula Danuta, Czy pisarzom burczy w brzuchu? : gdy młody czytelnik spotyka żywego autora, „Język Polski w Szkole IV-VI” R. 16, nr 4 (2014/2015), s. 32-42.Spotkania autorskie organizowane przez biblioteki szkolne jedną z form popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 7. Bździuch Justyna, Nastolatki i DKK, „Poradnik Bibliotekarza” 2011, [nr] 1, s. 24-26.Dyskusyjne Kluby Książki.
 8. Chojnacka Katarzyna, Hece w bibliotece i inne pomysły na aktywizowanie czytelników, „Biblioteka – Centrum Informacji” 2013, [nr] 3, s. 20
 9. Ciołka Anna, Urodziny Kubusia Puchatka : propozycja imprezy czytelniczej, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 2, s. 17 Dla klas III i IV szkoły podstawowej.
 10. Czekała Martyna, Najwyższe wieże i dzikie bestie, czyli o czytaniu jak z bajki, „Bibliotekarz” 2015, [nr] 4, s. 23-25.Akcje flash mob (niespodziewane gromadzenie się grupy osób w miejscu publicznym w celu przeprowadzenie krótkotrwałej akcji zaskakującej dla przypadkowych świadków), organizowane przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, jako forma promocji biblioteki i czytelnictwa.
 11. Dębiec Paulina, Słów kilka o znaczeniu głośnego czytania, „Wychowanie w Przedszkolu” 2012, nr 3, s. 64-65. Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” propagowana przez Fundację ABC XXI realizowana w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe.
 12. Diks Bożena, Sobczyńska Ewa, Przepis na udane spotkanie autorskie, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 1, s. 14-15. Etapy przygotowania spotkania autorskiego, potrzebne materiały, pomysły na organizację finansów.
 13. Drogoś Katarzyna, Zahakuj hakera! : gra miejska, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 3, s. 14-17. Popularyzacja czytelnictwa i bibliotek poprzez grę miejską. Scenariusz gry dla uczniów klas IV-VI.
 14. Frańczak Justyna, W niezwykłym świecie książek : działania popularyzujące czytelnictwo wśród uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 12, s. 16-18
 15. Goetz Magdalena, Książka nie gryzie, „Głos Nauczycielski” 2014, nr 7, s. 10. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ogłoszony przez Ministerstwo Kultury. Stan czytelnictwa dzieci i młodzieży.
 16. Gorczak Anna, Kształtujemy małych czytelników, „Bliżej Przedszkola” 2011, nr 7/8, s. 74-77. Kształtowanie postaw czytelniczych wśród najmłodszych, na przykładzie Przedszkola Publicznego nr 74 w Szczecinie. Popularyzacja czytelnictwa w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Przykłady, pomysły prowadzenia zajęć.
 17. Haładus Beata, Tydzień Książek Zakazanych, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 9, s. 23. Pomysł na przeprowadzenie imprezy czytelniczej w szkole podstawowej.
 18. Ignatowicz Irena, Iwaniuk Halina, Z książką na wesoło : impreza czytelnicza na Dzień Wiosny dla uczniów gimnazjum, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 1, s. 18-19
 19. Jabłońska Jolanta, Biblioteka dla najmłodszych, „Wychowanie w Przedszkolu” 2011, nr 1, s. 36-37. Współpraca Przedszkola nr 196 „Kraina Misiów” w Warszawie z pobliską Biblioteką Publiczną. Zachęcanie do czytania. Kształtowanie prawidłowych postaw czytelniczych od najmłodszych lat poprzez spotkania z pisarzami i poetami dla dzieci, wystawki okolicznościowe, zajęcia, gry i zabawy.
 20. Janczulewicz Katarzyna, Rodzinne czytanie – III Wielka Zabawa Rodzinna, „Poradnik Bibliotekarza” 2014, [nr[ 12, s. 34-35
 21. Kasprowicz Grażyna, Piątkowska Monika, Modny Pan Tadeusz, czyli żeby te księgi zbłądziły pod strzechy : projekt cyklu imprez bibliotecznych, „Biblioteka w Szkole” 2005, [nr] 9, s. 18-19
 22. Kibitlewska Barbara, Czytelnicza lista przebojów : scenariusz imprezy czytelniczej, „Biblioteka w Szkole” 2005, [nr] 2, s. 10
 23. Kluczniok Mirela, Cała Polska czyta dzieciom : realizacja kampanii społecznej w przedszkolach i szkołach gminy Czerwionka-Leszczyny, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 6, s. 6-7. W gminie Czerwionka-Leszczyny (woj. śląskie) kampania prowadzona jest w 18 placówkach.
 24. Klukowska Iwona, Świeto Bajek : (scenariusz inscenizacji w ramach akcji „Poczytaj mi, przyjacielu”), „Wszystko dla Szkoły” 2011, nr 7/8, s. 24-25
 25. Kopeć Anna, Lapbook a edukacja czytelnicza – czyli jak zachęcić dzieci do czytania, „Trendy (czasopismo elektroniczne)” 2014, nr 3/4, s. 79-83. Opis czym jest lapbook, jak go zrobić, w jaki sposób lapbook można wykorzystać w celu zachęcenia dzieci do czytania książek.
 26. Korsak Magdalena, Przykładowe instrukcje do wypożyczanych zestawów, „Przed Szkołą” 2013, nr 1, s. 29. Biblioteczka dla Najmłodszych.
 27. Kosik Edyta, Big Book Festival – nowy sposób na promocję czytelnictwa, „Poradnik Bibliotekarza” 2015, [nr] 4, s. 32-33
 28. Kośla Urszula, Moodle : zabawa, przyjemność i uczenie się w jednym, „Biblioteka – Centrum Informacji” 2009, [nr] 3, s. 19-20. Platforma e-learningowa Moodle w pracy z młodzieżą cieszy się dużym zainteresowaniem. Quizy i konkursy wiedzy o książkach zamieszczone na platformie Moodle to jeden z nowoczesnych i atrakcyjnych dla uczniów sposobów popularyzacji czytelnictwa.
 29. Kowgier Magdalena, Ulica Wolnych Książek : scenariusz przedstawienia z okazji Ogólnopolskiego Święta Uwalnianych Książek, „Biblioteka w Szkole” 2009, [nr] 4, s. 28-29. Dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Akcja nosi nazwę bookcrossingu.
 30. Kowolik Piotr, Gry i zabawy wdrażają najmłodszych uczniów do czytelnictwa, „Poradnik Bibliotekarza” 2009, [nr] 10, s. 36-41. Różnorodność gier i zabaw wpływa korzystnie na częstotliwość kontaktów dzieci z książką.
 31. Kozieł Urszula, Kocot-Krzywicka Beata, W Misiolandii : scenariusz imprezy z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia połączonej z wystawą misiów i książek o misiach, „Wszystko dla Szkoły” 2005, nr 7/8, s. 31-32
 32. Kulik Maria, W bibliotece urodzinki, dla chłopczyka i dziewczynki, „Guliwer” 2005, nr 2, s. 77-80. Impreza urodzinowa w bilbliotece: Plastusia, Pippi Pończoszanki, Mary Poppins i doktora Dolittle.
 33. Kulus Magdalena, Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci, „Guliwer” 2011, nr 1, s.15-21. Formy promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Działalność Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.
 34. Kunka Grażyna, Dobry zwyczaj wypożyczaj : jak zachęcić uczniów do czytania, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 12, s. 7-9. Pomysły na popularyzację czytelnictwa wśród uczniów.
 35. Kunka Grażyna, Międzynarodowy Dzień Pisarzy : scenariusz imprezy czytelniczej, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 1, s. 8-9. Scenariusz przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej.
 36. Kunka Grażyna, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 4, s. 18-19. Pomysły i wskazówki do organizacji obchodów święta wprowadzonego przez Fundację „ABC XXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”.
 37. Kunka Grażyna, Światowy Dzień Poezji : scenariusz warsztatów i imprezy czytelniczej, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 1, s. 9-11. Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej.
 38. Kunka Grażyna, Współpraca z łącznikami klasowymi w szkole podstawowej, „Biblioteka w Szkole” 2015, nr 3, s. 28-29
 39. Litwin Zofia, Majkusiak Danuta, Czytamy dzieciom i z dziećmi – w szkole, „Biblioteka w Szkole” 2008, [nr] 4, s. 15-16
 40. Lorenc-Chroń Anna, Małysz Urszula, Pokochać książki, „Wychowanie w Przedszkolu” 2011, nr 8, s. 57-59. Opis realizacji działalności promującej czytanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym w ramach Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” w Przedszkolu Publicznym nr 21 im. „Misia Puchatka” w Pszczynie.
 41. Maciejewska Alicja, Filemon kontra Reksio, czyli koty i psy w książkach i nie tylko : scenariusz imprezy czytelniczej połączonej z wystawą dla klas 0-IV, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 2, s. 18-19
 42. Maciejewska Alicja, Muminkalia, czyli nocne czytanie w szkole : epizod drugi, „Biblioteka w Szkole” 2009, [nr] 6, s. 18-20. Celem „Muminkalii…” jest zainteresowanie dzieci lekturą i pokazanie im uroku wspólnego głośnego czytania, przeplatanego zabawami.
 43. Maciejewska Alicja, Noc z Indianami : czyli czytanie w szkole wieczorową porą, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 4, s. 10-12. Pomysł imprezy czytelniczej dla uczniów klas III szkoły podstawowej.
 44. Maciejewska Alicja, Noc z piratami : impreza czytelnicza, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 4, s. 13-15. Scenariusz imprezy czytelniczej dla klas III szkoły podstawowej.
 45. Maciejewska Alicja, ZaSŁONiona biblioteka : scenariusz imprezy czytelniczej dla klas nauczania zintegrowanego (np. z okazji Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych, Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, Dnia Bibliotekarza lub bez okazji), „Biblioteka w Szkole” 2005, [nr] 4, s. 13
 46. Majkusiak Danuta, Czytamy dziecku i z dzieckiem, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 9, s. 19-21. Propozycje działań na rzecz zainteresowania uczniów czytaniem, nauką, poszukiwaniem wiedzy.
 47. Malak Waldemar, Podróże z książką, czyli jak wykonać plakat propagujący czytelnictwo, „Biblioteka w Szkole” 2015, [nr] 7/8, s. 20-22. Propozycje wykorzystania tekstów literackich na lekcjach plastyki i lekcjach bibliotecznych. Przepis na wykonanie plakatu z okazji Miesiąca Bibliotek szkolnych.
 48. Marszalik Jarosław, Promocja książki i aktywizacja uczniów poprzez stronę internetową biblioteki szkolnej, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 3, s. 6-7. Strona internetowa nie tylko informuje, lecz także daje uczniom możliwość wymiany poglądów i pochwalenia się działalnością artystyczną.
 49. Maślona Lidia, Blog dla najmłodszych czytelników Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, „Poradnik Bibliotekarza” 2011, [nr] 1 s. 7-8. Promocja czytelnicza.
 50. Milewska Paulina, Promowanie czytelnictwa „inaczej”, „Poradnik Bibliotekarza” 2012, [nr] 10, s. 14. Jednym z przykładów nowego sposobu na promowanie czytelnictwa jest czytelniczy flashmob lub czytelniczy happening.
 51. Muszyński Beniamin, Gry książkowe, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 1, s. 19-20. Książki, w których czytelnik wybiera własną ścieżkę fabularną.
 52. Nałęcka Irena, Noc z Andersenem : baśniowe urodziny w bibliotece szkolnej, „Biblioteka w Szkole” 2009, [nr] 9, s. 14-15. Noc z baśniami w bibliotece to spotkanie poświęcone rozbudzaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Scenariusz imprezy.
 53. Niwińska Jolanta, Biesiady czytelnicze i Ferienada : pomysły na popularyzację książki, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 10, s. 12. Sposób na ciekawe spędzenie ferii zimowych.
 54. Niwińska Jolanta, Czytająca Bydgoszcz : o festiwalu pięknego czytania, „Biblioteka w Szkole” 2011, [nr] 4, s. 16-17. Działanie promujące książkę i czytelnictwo, szkołę i bibliotekę szkolną, miasto i lokalną twórczość.
 55. Niwińska Jolanta, Książki na wolności! „Biblioteka w Szkole” 2010, [nr] 4, s. 16. Święto Uwalniania Książek (Bookcrosing) wpisało się już na stałe do kalendarza wielu szkół i instytucji. To dobra propozycja działań popularyzujących czytelnictwo wśród dzieci.
 56. Nosek Anna, Tydzień Książki Dziecięcej w bibliotekach angielskich, „Bibliotekarz” 2009, [nr] 6, s. 20-22. Angielskie biblioteki publiczne oferują dzieciom różnorodne usługi promujące czytelnictwo.
 57. Ogrodzińska Teresa, Biblioteczka dla Najmłodszych, „Przed Szkołą” 2013, nr 1, s. 28. Najczęściej organizowane są w bibliotekach, przy przedszkolach, organizacjach pozarządowych i świetlicach. Zestawy edukacyjne: książka, zabawka, gra edukacyjna. W Polsce działa 100 takich Biblioteczek.
 58. Olech Joanna, Mam prawo, „Nauczyciel – Uczeń” 2015, nr 4, s. 68-70. Kampania społeczna: Ja czytam! Dyskusyjne Kluby Edukacyjne w polskich szkołach.
 59. Partyka Beata, ,Proszę Państwa, oto Miś’’, „Poradnik Bibliotekarza” 2006, [nr] 3, s. 32-34. Tytuł czytelniczej imprezy zorganizowanej dla uczniów klas II, III i IV.
 60. Partyka Beata, „W świecie poezji ks. Jana od biedronki” : scenariusz montażu słowno-muzycznego, „Poradnik Bibliotekarza” 2007, [nr] 3, s. 36-37
 61. Pelka Witold, I co pan na to? : scenariusz spektaklu o Julianie Tuwimie, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 4, s. 25-27. Scenariusz z okazji roku poety, przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
 62. Pietruczuk Joanna, Czapnik Jolanta, Książka w gościnie u Melpomeny i X Muzy : (scenariusz wystawy), „Wszystko dla Szkoły” 2008, nr 7/8, s. 19. Wystawa z okazji „Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich”.
 63. Płusa Anna, Elektroniczne dzienniczki lektur w Story Jumper, „Biblioteka – Centrum Informacji” 2014, [nr] 3, s. 16-18. Obsługa aplikacji Story Jumper, wykorzystywanej jako metoda motywująca uczniów do czytania.
 64. Pokazać, że czytanie to przyjemność : uczniowie blogują o książkach, „Biblioteka w Szkole” 2015, [nr] 9, s. 5-6. Blog – narzędzie promujące czytelnictwo.
 65. Pytlos Barbara, Urodziny w bibliotece – promocja książki i czytelnictwa w rodzinie? „Bibliotekarz” 2014, [nr] 10, s. 21-22. Działalność Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu.
 66. Rolnik Jolanta, Saks Renata, Czytajmy dzieciom! : spotkania młodzieży z przedszkolakami „przy książce”, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 2, s. 15-17
 67. Sikora Renata, Koło Małych Przyjaciół Książek, „Wychowanie w Przedszkolu” 2011, nr 10, s. 67-69. Działalność Koła Małych Przyjaciół Książek w Płocku jako instytucjonalna forma kształtowania postaw czytelniczych i zainteresowań książką wśród najmłodszych dzieci (1,5-2,5) w osiedlowej bibliotece.
 68. Skura Piotr, Czytanie na wniosek, „Głos Nauczycielski” 2015, nr 42, s. 3. Zasady dofinansowania zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 69. Skura Piotr, Harry Potter do szkoły, „Głos Nauczycielski” 2014, nr 49, s. 3. Warunki dofinansowania zakupu książek przez MEN w bibliotekach szkół podstawowych w roku 2015.
 70. Sobańska Aleksandra, Szkolne Śródziemie : gra literacka, „Biblioteka w Szkole” 2015, [nr] 10, s. 28-30. Propozycja wieloetapowej gry literackiej z wykorzystaniem powieści J.R.R. Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem” zorganizowanej w bibliotece szkolnej. Gimnazjum.
 71. Stacharska Danuta, Spotkania autorskie – życie kulturalne szkoły w bibliotece, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 11, s. 6-7. Kilka rad, jak przygotować udane spotkanie autorskie. Spotkania autorskie są ciekawym sposobem na upowszechnianie czytelnictwa.
 72. Stacharska Danuta, Spotkania autorskie zachętą do czytania, „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2008, nr 1, s. 18-21
 73. Staniek-Zdziebko Katarzyna, Nocny maraton czytelniczy, „Biblioteka w Szkole” 2010, [nr] 6, s. 20-21. Nietypowe spotkanie z książką, przeznaczone dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
 74. Stawowska Agnieszka, Tuwim – znany i lubiany : scenariusz inscenizacji : przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 4, s. 23-24
 75. Stącel Katarzyna, Lapbook w bibliotece szkolnej : warsztaty artystyczne, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 9, s. 24-25. Propozycja warsztatów dotyczących tworzenia książki artystycznej, zwanej lapbook (w wolnym tłumaczeniu – książka na kolanach). Przeznaczona dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 76. Szadziewska Aneta, „Poczytaj mi, przyjacielu” formą aktywności wolontariackiej i propagowania czytelnictwa, „Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji” 2012, nr 2, s. 12-16. Czytelniczy wolontariat w Gimnazjum nr 3 w Lublinie zorganizowany pod okiem nauczyciela bibliotekarza. Jak przystąpić do projektu – wskazówki i propozycje zadań opiekuna w trakcie realizacji programu. Zadania czytających wolontariuszy. Korzyści płynące z czytelniczego wolontariatu. Przykłady spotkań wolontariuszy z dziećmi – plany zajęć.
 77. Świstak Mateusz, Słowo twórcze : o storytellingu w pracy z dziećmi, „Poradnik Bibliotekarza” 2015, [nr] 4, s. 39-41.Storytelling to inaczej opowiadanie historii. Obecnie mamy do czynienia z nadmiarem ilustracji nad treścią. Storytelling to metoda, która stanowić może alternatywę do nadmiernego eksponowania ilustracji (np. w książeczkach dla dzieci).
 78. Tomaszewska Małgorzata, „Środowe czytanie” w szkole podstawowej : pomysł na popularyzację czytelnictwa wśród uczniów, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 2, s. 16-17
 79. Trzciński Krzysztof, Przeczytaj i przekaż dalej, „Głos Nauczycielski” 2014, nr 25, s. 14.Obchody Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek 17 czerwca.
 80. Urbanek Elżbieta, Karasiak Magdalena, Mamo, jak mi nie poczytasz, to Ci wieczorem nie zasnę, „Poradnik Bibliotekarza” 2012, [nr] 11 s. 19. Zajęcia pod nazwą „Poranki Malucha” prowadzone są w w publicznej bibliotece w Śremie.
 81. Wałach Maria, Czytanie – mądra rzecz! „Głos Nauczycielski” 2014, nr 27, s. 18. Tydzień Czytania Dzieciom w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach.
 82. Wędrowska Danuta, ,,Cała Polska czyta dzieciom’’ – i my też czytamy, „Poradnik Bibliotekarza” 2005, [nr] 5, s. 26-27. Kampania, mająca na celu poprzez głośne czytanie dzieciom, zapewnienie im dobrego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego.
 83. Wojtera Krystyna, Bookcrosing – święto książek i dzieci, „Biblioteka w Szkole” 2010, [nr] 4, s. 14-15. Obchody Dnia Wolnych Książek połączone ze świętowaniem Dnia Dziecka. Propozycja działań popularyzujących czytelnictwo wśród dzieci.
 84. Wójcik Magdalena, Gaming w bibliotekach – klasyczne Role-Playing Games a czytelnictwo, „Przegląd Biblioteczny” R. 82, z. 1 (2014), s. [41]-55. Celem badań było określenie możliwości wykorzystania atrakcyjności klasycznych RPG w promocji działalności bibliotek i propagowania czytelnictwa.
 85. Wróblewska Beata, Jak promować bibliotekę szkolną : z praktyki nauczyciela bibliotekarza , „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 10, s. 10-11. Pomysły na promocję czytelnictwa wśród młodzieży, bazujące na ich zainteresowaniach i talentach – muzycznych, plastycznych, aktorskich.
 86. Zajączkowska, Alicja Katarzyna, Noc z Andersenem : scenariusz imprezy czytelniczej, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 2, s. 18-19. Przedsięwzięcie zorganizowane i przeprowadzone z okazji urodzin Hansa Christiana Andersena i Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej (2 kwietnia), a także Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.
 87. Zdanowska Marzena, Panie od czytania, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 38. Wędrujący Klub Czytających Dzieciom jako inicjatywa angażująca ludzi starszych.
 88. Zeler Anna, Myślę, więc czytam : scenariusz imprezy poświęconej czytaniu, „Biblioteka w Szkole” 2006, [nr] 9, s. 14
 89. Żytomirski Marek, Czytajmy, czytajmy polskim dzieciom, „Książka i Czytelnik” 2014, nr 3, s. 19-20. Akcje popularyzujące czytanie.

Krzyżówki czytelnicze

 1. Bonk Gabriela, Fałszerze w sieci : krzyżówka, „Biblioteka w Szkole” 2012, [nr] 4, s. 22. Sprawdza znajomość książek Kazimierza Szymeczki.
 2. Skwara Anna, Rusz głową! : krzyżówka dla miłośników Opowieści z Narnii, „Biblioteka w Szkole” 2007, [nr] 2, s. 23-[25]
 3. Stąsiek Romana, Krzyżówka czytelnicza, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 1, s. 25. Krzyżówka sprawdzająca podstawową wiedze dotyczącą budowy książki, funkcjonowania biblioteki, publikowania książek.
 4. Walerjańczyk Anna, Kuzynki : krzyżówka : sprawdzająca znajomość cyklu książek Andrzeja Pilipiuka: Kuzynki, Księżniczka, Dziedziczki, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 2, s. 9
 5. Witek Janina, Odkrywanie sensu życia : krzyżówka dla uczniów gimnazjum : na podstawie Alchemika Paula Coelho, „Biblioteka w Szkole” 2013, nr 1, s. 17
 6. Zwierzyńska Bożena, McDusia : krzyżówka, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 7/8, s. 34-35. Krzyżówka na podstawie powieści Małgorzaty Musierowicz.
 7. Zwierzyńska Bożena, Sprężyna : krzyżówka na jubileusz Małgorzaty Musierowicz, „Biblioteka w Szkole” 2014, nr 11, s. 22-23. Krzyżówka związana z 18. tomem „Jeżycjady”.
 8. Zwierzyńska Bożena, Wnuczka do orzechów : krzyżówka, „Biblioteka w Szkole” 2015, nr 3, s. 32-33. Krzyżówka poświęcona twórczości Małgorzaty Musierowicz.
0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content