Biblioterapia

Zestawienie tematyczneartykuły z czasopism za lata 2019-2013


Oprac. Aneta Bielaszka
2.07.2019

 1. Bałka Agnieszka, Bez złości mamy więcej radości : konspekt zajęć biblioterapeutycznych „Biblioteka w Szkole”. 2014, nr 12, s. 28-29. Propozycja zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym.
 2. Basiura Beata, Radości i smutki bycia mamą : o prawach do swoich potrzeb. „Biblioteka w Szkole”. 2017,[ nr] 10, dod. s. 11. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów szkoły podstawowej.
 3. Bełtkiewicz Dorota, „Moje atuty: odkrywam i wykorzystuję” : scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii. „Biblioteka w Szkole”. 2017, [nr] 10, dod. s. 5. Zajęcia biblioterapeutyczne dla klas I-III szkoły podstawowej.
 4. Bełtkiewicz Dorota, „Przyjaciele: są mimo wszystko!” : scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii. „Biblioteka w Szkole”. 2017, [nr] 10, dod. s. 9. Zajęcia biblioterapeutyczne dla klas I-III szkoły podstawowej.
 5. Bełtkiewicz Dorota, Młody Książę: ja i moja planeta : o realizacji życiowych celów „Biblioteka w Szkole”. 2016, [nr] 10, dod. s. 12.  Zajęcia bibliuoterapeutyczne dla uczniów gimnazjum.
 6. Bełtkiewicz Dorota, Młody Książę: ja i mój kwiat : przyjaźń i miłość – co to takiego? „Biblioteka w Szkole”. 2016, [nr] 10, dod. s. 13. Zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów gimnazjum
 7. Bońdos Ewa, „Emocjonalny zawrót głowy” : zajęcia z elementami biblioterapii. „Biblioteka w Szkole”. 2017, [nr] 10, dod. s. 18-[19]. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów szkoły ponadpodstawowej
 8. Buczek Monika, Z książka na dobre i na złe : scenariusz spotkań biblioterapeutycznych „Biblioteka w Szkole”. 2017, [nr] 6, s. 18-21. Cykl spotkań z książką, na których omawiane są różne problemy z którymi mogą zetknąć się młodzi ludzie: przemoc, nieplanowane macierzyństwo, narkotyki, bulimia. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.
 9. Budzyńska Kamila, Bajki terapeutyczne i ich rola, „Życie Szkoły”. 2013, nr 11, s. 8-9. Cele bajek psychoedukacyjnych. Bajki terapeutyczne a potrzeby dzieci.
 10. Bukowiec Elżbieta, Co by było, gdyby morze przestało szumieć? : o istocie człowieczeństwa i poczuciu własnej wartości. „Biblioteka w Szkole”. 2016, [nr] 10, dod. s. 10. Zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych. Znaczenie wartości materialnych i niematerialnych.
 11. Bukowiec Elżbieta, O strachu, który ma wielkie oczy i odważnym Strachliwym Bojaczku. „Biblioteka w Szkole”. 2018, [nr] 10, dod. s. 15-16
 12. Chrabąszcz Marta, Co wpłacę na Bankowe Konto Emocji? : scenariusz o ty, co warto gromadzić. „Biblioteka w Szkole”. 2016, [nr] 10, dod. s. 6
 13. Dunin-Wilczyńska Ewa, Biblioterapia jako metoda w pedagogice. „Nowa Szkoła”. 2016, nr 7, s. 12-19. Wpływ książki na rozwój dziecka w zestawieniu z etapami modelu biblioterapeutycznego.
 14. Frach Beata, Terapeutyczne walory opowiadań i bajek Doris Brett. „Wychowanie w Przedszkolu”. 2014, nr 10, s. 63-64. Terapia bajką – bajkoterapia.
 15. Gallos Sylwia, Biblioterapia – terapia i wychowanie przez czytanie. „Życie Szkoły”. 2013, nr 2, s. 8-10. Cel, zadania i funkcje biblioterapii. Scenariusz zajęć świetlicowych dla klasy II z wykorzystaniem biblioterapii.
 16. Grabda Daria, Bajeczna terapia. „Charaktery”. 2016, nr 3, s. [44]-[45]. Znaczenie bajek w psychoterapii osób dorosłych – przegląd wyników badań.
 17. Hryniewicka Katarzyna, Rola baśni w życiu dziecka. Cz. 1. Magia, motywy, wartości moralne. „Poradnik Bibliotekarza”. 2018, [nr] 7/8, s. 14-18
 18. Hryniewicka Katarzyna, Rola baśni w życiu dziecka. Cz. 2. Baśnie ulubioną lekturą dzieci. „Poradnik Bibliotekarza”. 2018, [nr] 9, s. 15-16
 19. Inglot-Kulas Joanna, Bajkoterapia – wychowanie dzieci przez czytanie „Edukacja Wczesnoszkolna”. R. 2, nr 2 (2018/2019), s. 24-43. Powstanie biblioterapii jej cele i funkcje. Bajkoterapia i rodzaje bajek terapuetycznych. Wpływ baśni i bajki a rozwój dziecka.
 20. Ippoldt Lidia, Ach, te emocje! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych „Biblioteka w Szkole”. 2017, [nr] 11, s. [29]. O negatywnych emocjach – zajęcia dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
 21. Ippoldt Lidia, Gdybym był bogaty : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. „Biblioteka w Szkole”. 2017, [nr] 5, s. 19. Wartości najważniejsze w życiu. Zajęcia dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
 22. Ippoldt Lidia, Gdybym miał marzenia : dlaczego zawsze warto marzyć? „Biblioteka w Szkole”. 2016, [nr] 10, dod. s. 16
 23. Ippoldt Lidia, Moje miejsce na ziemi : o ważnych decyzjach życiowych „Biblioteka w Szkole”. 2016, [nr] 10, dod. s. 15. Zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 24. Ippoldt Lidia, Nie bądź samotną różą – nawet tą najpiękniejszą : relacje w grupie i potrzeba dzielenia się. „Biblioteka w Szkole”. 2018, [nr] 10, dod. s. 14-15. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci w wieku 8-10 lat.
 25. Ippoldt Lidia, Odrzucenie w szkole z powodu biedy : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii „Biblioteka w Szkole”. 2019, [nr] 1, s. 26
 26. Ippoldt Lidia, Szkolna apteka literacka, czyli kilka sposobów zachęcenia młodzieży do czytania. „Biblioteka w Szkole”. 2016, [nr] 3, s. 23. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
 27. Jesionek Marta, Tylko jeden drink… : dlaczego warto być odpowiedzialnym, „Biblioteka w Szkole”. 2016, [nr] 10, dod. s. 18-19. Zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 28. Jędrusik Iwona, Dziewczynka z zapałkami – archetyp zrezygnowanej dziewczynki. „Remedium”. 2014, nr 9, s. 17-19. Historia dziewczynki z zapałkami w baśni H. Ch. Andersena – lekcja akceptacji swojego losu.
 29. Jędrusik Iwona, Kopciuszek, czyli o rozwoju przez bycie. „Remedium”. 2014, nr 11, s. 18-20
 30. Jędrusik Iwona, Sinobrody, czyli o spotkaniu z wewnętrznym wrogiem. „Remedium”. 2014, nr 12, s. 17-19. Inicjacyjna baśń dla kobiet, która mówi o dorastaniu i pozorach miłości.
 31. Jędrusik Iwona, Śpiąca królewna – opowieść o dojrzewającej kobiecości „Remedium”. 2014, nr 3, s. 17-19. Motyw śpiącej królewny z perspektywy psychologicznej i kulturowo konstruowanej tożsamości płci.
 32. Jurasz Justyna, Orzeł czy…kogut? – czyli o odkrywaniu własnej tożsamości : scenariusz zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii. „Biblioteka w Szkole”. 2018, [nr] 10, dod. s. 18-19. Zajęcia dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkoły ponadpodstawowej.
 33. Karasowska-Płotek Joanna, Bajka o chłopcu, który zmieniał postacie. „Remedium”. 2013, nr 6, s. 10-12. Przykład bajki terapeutycznej jako metody pracy z dziećmi, które z powodu swoich zranień błaznują.
 34. Karasowska-Płotek Joanna, Bajka o księżniczce. „Remedium”. 2013, nr 2, s.11-13. Bajka terapeutyczna dla dzieci, o których mówi się „mały stary”.
 35. 35.  Karasowska-Płotek Joanna, Bajka o Zuzi. „Remedium”. 2014, nr 2, s. 20-22. Bajka terapeutyczna da dzieci wycofanych i izolowanych w grupie rówieśniczej.
 36. Knapik Paulina, Życie ponad wszystko : o sensie życia z chorobą, „Biblioteka w Szkole”. 2016, [nr] 10, dod. s. 17. Zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 37. Kociołek Roksana, „Sz(ż)ycie na miarę” : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o życiowej mądrości i wartości niematerialnych. „Biblioteka w Szkole”. 2017, [nr] 10, dod. s. 12
 38. Kociołek Roksana, Dobrze jest dobrze myśleć o sobie! : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii wzmacniający poczucie własnej wartości. „Biblioteka w Szkole”. 2018, [nr] 10, dod. s. 6-[7]. Zajęcia dla klas 0-1 szkoły podstawowe.
 39. Kociołek Roksana, Duże i małe kłopoty : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o radzeniu sobie z kłopotami. „Biblioteka w Szkole”. 2018, [nr] 10, dod. s. 12-[13]. Zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat.
 40. Kociołek Roksana, Jak nie zgubić marzeń wśród rzeczy ważnych i pożytecznych : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o wartościach ludycznych i empatii „Biblioteka w Szkole”. 2017, [nr] 10, dod. s. 3-[4]. Zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci w wieku 7-9 lat.
 41. Kociołek Roksana, Nie wszystko można kupić : scenariusz zajęć o wartościach niematerialnych. „Biblioteka w Szkole”. 2016, [nr] 10, dod. s. 7-8. Zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów szkoły podstawowej, z wykorzystaniem literatury R.Jędrzejewskiej-Wróbel „Królewna”.
 42. Kożuchowska Maria, Bajka lekiem na całe zło, „Remedium”. 2017, nr 4, s. 10-11. Bajki na trudności w nauce, przeciwdziałające agresji oraz dla dzieci przewlekle chorych.
 43. Kożuchowska Maria, Bajka psychoedukacyjna a nauka gospodarowania pieniędzmi. Cz.2 „Remedium”. 2017, nr 7/8, s. 42-43
 44. Kożuchowska Maria, Bajka psychoedukacyjna a nauka gospodarowania pieniędzmi. Cz. 1 „Remedium”. 2017, nr 6, s. 14-15
 45. Kożuchowska Maria, Bajki terapeutyczne na problemy duże i małe „Remedium”. 2016, nr 6, s. 28-29. Propozycja wykorzystania tekstów terapeutycznych zawartych w książkach „Bajeczne mikstury, czyli bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne i relaksacyjne.
 46. Kożuchowska Maria, Bajkoterapeutyczna przygoda Mai. „Remedium”. 2016, nr 9, s. 28-29. Praca terapeutyczna z dziewięcioletnią dziewczynką z trudnościami w relacjach rówieśniczych.
 47. Kożuchowska Maria, Bajkoterapeutyczna przygoda Mai. Cz. 2 „Remedium”. 2016, nr 10, s. 28-29
 48. Kożuchowska Maria, Bajkoterapia – jak napisać opowieść terapeutyczną? „Remedium”. 2015, nr 9, s. 26-27. Metody stosowane w bajkoterapii – nauka poprzez naśladowanie oraz modelowanie, odwrażliwianie.
 49. Kożuchowska Maria, Bajkoterapia a nadmierna złość – cd. [Cz. 3] „Remedium”. 2018, nr 3, s. 24-25. Techniki konstruktywnego radzenia sobie ze złością.
 50. Kożuchowska Maria, Bajkoterapia a nadmierna złość – cd. [Cz. 4] „Remedium”. 2018, nr 4, s. 24-25. Asertywność jako sposób radzenia sobie z gniewem – zastosowanie bajki terapeutycznej „Mama nie znosi kiedy mnie ponosi”.
 51. Kożuchowska Maria, Bajkoterapia a nadmierna złość. Cz. 1 „Remedium”. 2018, nr 1, s. 8-9. Nadmierne, nieadekwatne do sytuacji wybuchy gniewu i agresji u dzieci. Wykorzystanie autorskiej bajki terapeutycznej „Zamek królowej Furii”.
 52. Kożuchowska Maria, Bajkoterapia a nadmierna złość. Cz. 2 „Remedium”. 2018, nr 2, s. 8-9. Kontynuacja analizy bajki terapeutycznej na temat złości.
 53. Kożuchowska Maria, Bajkoterapia dla dziecka nadpobudliwego. „Remedium”. 2016, nr 2, s. 28-29
 54. Kożuchowska Maria, Bajkoterapia dla dziecka nieśmiałego. Cz. 1 „Remedium”. 2016, nr 3, s. 28-29. Przyczyny nieśmiałości u dzieci. Charakterystyka nieśmiałego dziecka. Bajkoterapeutyczne wsparcie.
 55. Kożuchowska Maria, Bajkoterapia dla dziecka nieśmiałego. Cz. 2. „Remedium”. 2016, nr 4, s. 28-29
 56. Kożuchowska Maria, Bajkoterapia dla dziecka nieśmiałego. Cz. 3. „Remedium”. 2016, nr 5, s. 28-29
 57. Kożuchowska Maria, Bajkoterapia dziecka przedszkolnego „Remedium”. 2016, nr 11, s. 30-31. Bajkoterapia jako pomoc w przezwyciężaniu lęków i trudności emocjonalnych charakterystycznych dla wieku przedszkolnego.
 58. Kożuchowska Maria, Bajkoterapia jako wsparcie dla dziecka doświadczającego problemów rodzinnych. „Remedium”. 2018, nr 12, s. 16-17. Sytuacja dziecka w dysfunkcjonalnej rodzinie.
 59. Kożuchowska Maria, Bajkoterapia przedszkolaka – cd. [Cz. 3] „Remedium”. 2019, nr 3, s. 26-27. Przedstawienie zagadnienia powierzania dziecku pierwszych obowiązków oraz kształtowania stosunku do nich poprzez bajkoterapię.
 60. Kożuchowska Maria, Bajkoterapia przedszkolaka – cd. [Cz. 4] „Remedium”. 2019, nr 4, s. 30-31. Wpływ bajek „Trzy świnki i bardzo zły wilk” oraz „Kędzirek” na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.
 61. Kożuchowska Maria, Bajkoterapia przedszkolaka – cd. [Cz. 5] „Remedium”. 2019, nr 5, s. 28-29. Wykorzystanie bajek „Nowe szaty króla” oraz „Kryształowa kula” braci Grimm w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 62. Kożuchowska Maria, Bajkoterapia przedszkolaka – cz. 2 „Remedium”. 2019, nr 2, s. 24-25. Zastosowanie bajek psychoterapeutycznych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 63. Kożuchowska Maria, Bajkoterapia przedszkolaka [cz. 1] „Remedium”. 2019, nr 1, s. 24-25. Bajkoterapia a sposób myślenia dziecka przedszkolnego. Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka a dobór właściwych opowiadań.
 64. Kożuchowska Maria, Bajkoterapia w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych. „Remedium”. 2015, nr 11, s. 28-29. Pomoc dziecku w zrozumieniu własnych emocji związanych z utratą rodziców, pozbawieniem lub ograniczeniem ich władzy rodzicielskie.
 65. Kożuchowska Maria, Bajkoterapia w zajęciach grupowych „Remedium”. 2015, nr 10, s. 28-29. Bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne i terapeutyczne w bajkoterapii grupowej.
 66. Kożuchowska Maria, Bajkoterapia. Cz 1, „Remedium”. 2015, nr 6, s 24-25. Funkcje bajkoterapii w profilaktyce i terapii dzieci w wieku od czterech do dziewięciu lat. Typy bajek : terapeutyczne, psychoedukacyjne i relaksacyjne.
 67. Kożuchowska Maria, Bajkoterapia. Cz. 2, „Remedium”. 2015, nr 7/8, s. 56-57. Zastosowanie bajkoterapii u dzieci doświadczających negatywnych emocji oraz w przypadku zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych.
 68. Kożuchowska Maria, Baśń zwykła-niezwykła „Remedium”. 2016, nr 7/8, s. 60-61. Praca terapeutyczna z baśnią i dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – formowanie osobowości.
 69. Kożuchowska Maria, Biblioterapia dziecka ze specjalnymi potrzebami. Remedium”. 2017, nr 1, s. 13-14
 70. Kożuchowska Maria, Choroba, cierpienie i śmierć – cd. [Cz. 4]. „Remedium”. 2017, nr 12, s. 17-18
 71. Kożuchowska Maria, Choroba, cierpienie i śmierć. Cz. 1. „Remedium”. 2017, nr 9, s. 11-12. Wskazówki jak postępować i rozmawiać z dzieckiem o przewlekłych chorobach i umieraniu. Rola bajkoterapii oraz potrzeby dziecka w sytuacji choroby bliskiej osoby.
 72. Kożuchowska Maria, Choroba, cierpienie i śmierć. Cz. 2. „Remedium”. 2017, nr 10, s. 10-11
 73. Kożuchowska Maria, Choroba, cierpienie i śmierć. Cz. 3.  2017, nr 11, s. 14-15.
 74. Kożuchowska Maria, Choroba, cierpienie i śmierć. Cz.3 „Remedium”. 2017, nr 11, s. 14-15
 75. Kożuchowska Maria, Czy smutek jest nam potrzebny? „Remedium”. 2018, nr 9, s. 18-19. Bajkoterapeutyczne zajęcia dotyczące smutku, na podstawie opowiadania „O Mai, która poznała smutek” z książki „Opowieści o Czujątkach.
 76. Kożuchowska Maria, Gdy dziecko się boi „Remedium”. 2018, nr 10, s. 11-13. Objawy i mechanizmy powstawania i utrzymywania się napadów paniki bądź lęku u dzieci. Bajkoterapia jako metoda pomocy dziecku w zmaganiach z lękiem.
 77. Kożuchowska Maria, Gdy tak trudno być starszym bratem. „Remedium”. 2017, nr 3, s. 11-12. Emocjonalne skutki rywalizacji. Zastosowanie bajki terapeutycznej „Mieć rodzeństwo – to nie taka łatwa sprawa” – jej funkcja psychoedukacyjna.
 78. Kożuchowska Maria, Koncepcje wychowawcze sprzyjające pracy bajkoterapeutycznej. „Remedium”. 2018, nr 7/8, s. 18-19. Niedyrektywny styl działań terapeutycznych w bajkoterapii. Nastawienie terapeuty do dziecka i personalny charakter pracy.
 79. Kożuchowska Maria, Rola fikcyjnego terapeuty w opowiadaniach bajkoterapeutycznych. Cz. 1. „Remedium”. 2018, nr 5, s. 14-15
 80. Kożuchowska Maria, Rola fikcyjnego terapeuty w opowiadaniach bajkoterapeutycznych. Cz. 2. „Remedium”. 2018, nr 6, s. 26-28
 81. Kożuchowska Maria, Teksty o charakterze bajkoterapeutycznym. „Remedium”. 2016, nr 1, s. 28-29. Omówienie tekstów bajek terapeutycznych zawartych w książkach „Przyjaciele żyrafy” oraz „Anielka i wyjazd rodziców”.
 82. Kożuchowska Maria, Złość i przemoc a biblioterapia „Remedium”. 2017, nr 5, s. 14-15. Bajka terapeutyczna sposobem na pracę z dzieckiem w zakresie złości i związanej z nią przemocy.
 83. 83.  Krajewska Agata, Inny nie znaczy gorszy – tolerancja i akceptacja odmienności w codziennym życiu. „Biblioteka w Szkole”. 2017, [nr] 10, dod. s. 10. Scenariusz zajęć dla dzieci w wielu 8-12 lat.
 84. Kubala-Kulpińska Aleksandra, Bajkoterapia – olbrzymia moc słów zaklęta w bajkach „Życie Szkoły”. 2015, nr 5, s.22-25. Definicja: bajkoterapii i bajki terapeutycznej.
 85. Lach Monika, Mieć czy być? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych : dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej. „Biblioteka w Szkole”. 2013, nr 4, s. 16-17
 86. Lelonek Iwona, Warto mieć przyjaciela : konspekt zajęć czytelniczych z elementami bajkoterapii. „Biblioteka w Szkole”. 2015, [nr] 9, s. 12-13. Celem zajęć jest uświadomienie uczniom potrzeby przyjaźni i bezinteresownej chęci pomagania innym, rozwijanie umiejętności społecznych.
 87. 87.  Marek Inocenty, Wykorzystanie literatury w resocjalizacji młodzieży. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. 2015, nr 7, s. 32-38. Przykładowe formy wykorzystania literatury w resocjalizacji np. w trakcie spotkań z biblioterapeutą, w ramach zajęć świetlicowych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 88. Miernik Agnieszka, Biblioterapia i wczesna edukacja, czyli o przydatności słów, które leczą „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane”. R. 38 (60), nr 4 (2014/2015), s. 29-38. ABC procesu biblioterapeutycznego.
 89. Molenda-Bieniecka Jolanta, Były już inne króliki przed nami, które czuły podobnie „Biblioteka w Szkole”. 2018, [nr] 10, dod. s. 20-21. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkoły ponadpodstawowej.
 90. Mytko Marta, Co mam ci szepnąć, byś zakwitł? – przez bajkę do potrzeb dziecka „Życie Szkoły”. 2013, nr 11, s. 12-[14]. Propozycja wykorzystania bajki do rozmowy na temat potrzeb dzieci i oczekiwań najmłodszych względem dorosłych.
 91. Oleszek Jadwiga, Świat należy do mnie : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. „Biblioteka w Szkole”. 2016, [nr] 2, s. 17. Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych.
 92. Oleszek Jadwiga, Po co komu plotka? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. „Biblioteka w Szkole”. 2016, [nr] 4, s. 8. Zajęcia dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych.
 93. Olszewska Margareta, Bajka lekarstwem na małe i duże smutki „Życie Szkoły”. 2018, nr 12, s. 40-43. Do czego można wykorzystywać bajkoterapię? Reakcja dzieci na bajkę.
 94. Polińska Barbara, Wszystkie barwy czarnej farby : scenariusz zajęć. „Biblioteka w Szkole”. 2016, [nr] 6, s. 22-24. Zajęcia wykorzystujące techniki biblioterapii oraz arteterapii. LIteratura: „Czarna książka kolorów” M. Cottin, „Czarny młyn” M. Szczygieleski.
 95. Sabiłło Anna, Na nowym lądzie – zajęcia z elementami biblioterapii „Biblioteka w Szkole”. 2018, [nr] 10, dod. s. 22-23. Scenariusz zajęć dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkoły ponadpodstawowej. Akceptacja, tolerancja i zrozumienie.
 96. Sabiłło Grażyna, Strefa Miau! : akceptujemy różnorodność. „Biblioteka w Szkole”. 2016, [nr] 10, dod. s. 8-9. Zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów szkoły podstawowej, rozwijające empatię.
 97. Sabiłło Grażyna Anna,  Maski : czyli próba poznania samego siebie „Biblioteka w Szkole”. 2016, [nr] 10, dod. s. 14.  Zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 98. Sadowska Katarzyna, Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej „Życie Szkoły”. 2013, nr 6, s. 4-7. Rodzaje oddziaływań arteterapeutycznych : muzykoterapia, sztuki wizualne, drama i teatr, biblioterapia.
 99. Sielicka Edyta, Bajki jako forma wsparcia dziecka w żałobie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. 2015, nr 8, s. 18-23. Rozmowy o śmierci i umieraniu z dziećmi na różnym etapie rozwoju. Biblioterapia jako pomoc dla dziecka w odnalezieniu się w trudnej sytuacji.
 100. Skałbania Barbara, Baśnie jako element poradnictwa dla najmłodszych „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. 2016, nr 3, s. 27-32. Baśnie elementem uczenia się życia przez najmłodszych.
 101. Sobańska Aleksandra, Kierunek: Dorosłość : zajęcia biblioterapeutyczne „Biblioteka w Szkole”. 2016, nr 11, s. 29-31
 102. Sobol Małgorzata, Książka? Czytanie? Po co to, komu? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych „Biblioteka w Szkole”. 2015, [nr] 4, s. 11. Zajęcia mogą być przeprowadzone w ramach lekcji języka polskiego lub lekcji bibliotecznej a mają na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych młodzieży.
 103. Srebnicka Joanna,  Bajkoterapia – skuteczna pomoc w łagodzeniu dziecięcych lęków „Wychowanie w Przedszkolu”. 2017, nr 6, s. 49-[51]. Rodzaje bajek i elementy bajek terapeutycznych.
 104. Stanek Katarzyna, Biblioterapia w procesie kształtowania kompetencji społecznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. 2017, nr 4, s. 17-26
 105. Szcześniak Małgorzata, Wzajemność pośrednia, czyli ty mnie, a ja jemu, „Psychologia w Szkole”. 2015, nr 3, s. 49-55. Funkcje bajek.
 106. Szymczak-Ryczel Joanna, Czarodziejskie słowa – moc uprzejmości „Biblioteka w Szkole”. 2018, [nr] 10, dod. s. 10-[11]. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla kl. I-II, szkoły podstawowej.
 107. Szymczak-Ryczel Joanna, Radość? A cóż to takiego? „Biblioteka w Szkole”. 2018, [nr] 10, dod. s. 4-5. Scenariusz zajęć dla klas 0-1.
 108. Świstak Mateusz, Przestrzeń baśni – przestrzeń opowieści „Psychologia w Szkole”. 2015, nr 3, s. 56-61
 109. Walska Anna, Największy dar… przyjaźń : o trudnej sztuce nawiązywania relacji. „Biblioteka w Szkole”. 2016, [nr] 10, dod. s. 11 Zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych.
 110. Wawryk Lidia, Zastosowanie bajek w pracy profilaktycznej wychowawcy „Wychowanie na Co Dzień”. 2013, nr 1/2. s. I-II. Opis konstrukcji bajki terapeutycznej. Wsparcie dziecka przez biblioterapię.
 111. Ziaja Grażyna,  Przeciw wykluczeniu : przykład pracy metodą projektu z wykorzystaniem biblioterapii. „Biblioteka w Szkole”. 2013, nr 2, s. 18
 112. Zybura-Zadworna Urszula, Kolorowy potwor emocji : scenariusz zajęć rozwijających empatię „Biblioteka w Szkole”. 2018, [nr] 10, dod. s. 8-[9]
0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content