Współpraca rodziców ze szkołą

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2019

Artykuły z czasopism:
1. Adamczyk Dariusz, Współpraca rodziców i nauczycieli na rzecz dzieci // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005,nr 2, s. 17-25
2. Adamik Alfreda, Nauczyciel wspomaga rodziców… : (scenariusz spotkań z rodzicami) // Wychowawca. – 2002, nr 3, s. 27-31
3. Bajcar Elżbieta Anita, Naturalni wrogowie? : o relacjach nauczycieli i rodziców // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 61-70
4. Banasiak Małgorzata Anna, Postawy rodziców i nauczycieli a jakość współpracy. – Bibliogr. // Wychowawca. – 2013, nr 12, s. 26-27
5. Barankiewicz Zdzisława, Relacje szkoła-rodzina // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 6, s. 38-4
6. Bartoszewska Barbara, Rodzice w szkole czyli o pierwszorzędowej profilaktyce // Wychowawca. – 2002, nr 9, s. 15-17
7. Basińska Anna, Rodzina i szkoła [partycypacja w działaniach]. – Bibliogr. // Życie Szkoły. – 2008, nr 2, s. 9–12
8. Bąbel Przemysław, Trusz Sławomir Rodzina i szkoła : nowe perspektywy współpracy // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 2, s. 7-16
9. Białek Jolanta Nie tacy rodzice straszni… // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 21-27
10. Biegańska Arleta, Rodzice w szkole // Dyrektor Szkoły.- 2007, nr 1, s. 16-18
11. Binnebesel Bernadeta, Spotkania z rodzicami jako element procesu edukacyjno-terapeutycznego szkoły specjalnej. – Bibliogr // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 12, wkł. s. I – VII
12. Błaszczyk Klaudia, Partycypacja nauczycieli i rodziców we współczesnej szkole // Nowa Szkoła. – 2003, nr 8, s. 37-40
13. Błaszczyk Klaudia, Między partycypacją a akomodacją : rodzice kreatorami funkcji i zadań szkoły // Wychowanie na Co Dzień. – 2002, nr 4/5, s. 24-26
14. Bobik Bogumiła, Analiza środowiskowych przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 8, s. 11-17
15. Brudnik Maria, Integrowanie wpływów wychowawczych : przykładowe kierunki i formy współpracy nauczycieli wf z rodzicami i środowiskiem lokalnym. – Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 8, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. 59-62
16. Brudnik Maria, Współpraca nauczyciela wf z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych /. – Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 10, s. 13-15
17. Bryś Beata, Rodzice w szkole : sukces czy porażka?. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 7, s. 25-26
18. Brzezińska Anna I., Rodzice przed tablicą // Remedium.- 2014, nr 1, s. 12-14
19. Budzianowska Krystyna, Po co nam rodzice w szkole? // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 3, s. 11- 19
20. Budzianowska Krystyna, Tematy do rozmów z rodzicami // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 5, s. 42-50
21. Bułaś Lidia, Współpraca wychowawcy świetlicy szkolnej z rodzicami wychowanków. – Bibliogr. // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 3, s. 22-24
22. Chaber-Dądela Anna, Jak nawiązać współpracę z rodzicami? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 3, s. 49-50
23. Chodkowska Maria, Socjopedagogiczne aspekty współpracy pedagoga specjalnego z rodzicami dziecka niepeł- nosprawnego. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 1, s. 3-9
24. Chojak Małgorzata, Współpraca rodziców i nauczycieli : trudne, ważne i konieczne zadania // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 2, s. 7-14
25. Chramęga Krystyna, Tworzenie klimatu sprzyjającego efektywnemu współdziałaniu rodziców i nauczycieli // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 7/8, s. 50-52
26. Cichewicz Lucyna Pierwsze spotkania z rodzicami „pierwszaków” : scenariusze // Nowe w Szkole. – 2004, nr 2, s. I-II
27. Cudak Sławomir, Formy pracy nauczyciela klas I-III z rodzicami pomocne w rozwijaniu rodzicielskiej świadomości wychowawczej // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 2, s. 48-53
28. Czarnecka Danuta, Rodzice w szkole // Remedium.- 2006, nr 5, s. 12
29. Dawlud Wanda, Atrakcyjna wywiadówka // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 6, s. 25-26
30. Denst-Sandra Aleksandra, Konflikt czy współpraca? // Głos Nauczycielski. – 2012, nr 46, s. 16
31. Detka Joanna, Wabia Beata, Wspópraca nauczycieli z rodzinami w klasie integracyjnej // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 2, s. 65 – 68
32. Dorosz Katarzyna, Muzyka po lekcjach, czyli o współpracy z rodzicami // Nowe w Szkole . – 2000/2001, nr 8, s. 26
33. Drachal Halina, Zrozumieć znaczy nie zwariować // Głos Nauczycielski. – 2008, nr 7, s. 7
34. Drozdowska Bogumiła, Jak pozyskać rodziców i otoczenie społeczne : dla koncepcji rozwoju swojej szkoły? // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 10, s. 23-25
35. Dubiel Paulina,Trudny uczeń i trudni rodzice. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 4, s. 4-8
36. Dzierzgowska Irena, Kodeks szkoły przyjaznej rodzicom // Wychowawca. – 2001, nr 9, s. 14
37. Dzierzgowska Irena, Załączniki : Szkoła mojego dziecka : ankieta dla rodziców (przykład) // Dyrektor Szkoły. Niezbędnik Dyrektora. – 2008, nr 11, s. 25
38. Dziubek Anna, Współpraca z rodzicami [realcje, bariery] // Wychowawca. – 2010, nr 1, s. 14- 15
39. Elsner Danuta, Kto może zostać liderem zmiany // Dyrektor Szkoły. Niezbędnik Dyrektora Szkoły- 2016, nr 1, s. 72-75
40. Elsner Danuta, Nawrot Mirela, Rodzice w przedszkolu // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 10, s. 40, 42-44
41. Frąckowiak Marzena, Sekrety dobrej współpracy // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 7, s. 20-24
42. Gajewska Anna, Rodzice w życiu szkoły // Remedium.- 2001, nr 4, s. 12
43. Goetz Magdalena, Dlaczego są nieobecni? // Głos Nauczycielski. – 2016, nr 21, s. 10
44. Goetz Magdalena, Działania szkoły nakierowane na wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci // Życie Szkoły.- 2016, nr 1, s. 28-32
45. Goetz Magdalena, Przełamać nieufność // Głos Nauczycielski. – 2015, nr 7, s. 12-13
46. Goetz Magdalena, Szkoła sprzyjająca uczeniu się // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 10, s. 56-60
47. Goetz Magdalena, Uważaj na pułapki // Głos Nauczycielski. – 2018, nr 41, s. 12
48. Goetz Magdalena, W gąszczu niejasności // Głos Nauczycielski. – 2016, nr 7, s. 11
49. Górna Renata, Wasiukiewicz Jadwiga, Rodzice bliscy szkole // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 10, s. 51-58
50. Grabowska Tatiana, Rodzic – ważny partner i cenne źródło informacji // Życie Szkoły.- 2013, nr 2, s. 20-21
51. Grygier Urszula, Rodzice w szkole : sprzymierzeńcy czy intruzi? // Nowa Szkoła. – 2002, nr 2, s. 32-37
52. Jabłońska-Faryna Halina, Bielejec-Omietańska Urszula, Spotkanie z rodzicami // Nowe w Szkole. – 2003, nr 9, wkładka s. IV
53. Jałowiecka Aneta, Znaczenie współdziałania rodziców w terapii dziecka z dysleksją // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 2, s. 54-60
54. Jankowski Bogdan, Rodzice w szkole // Dyrektor Szkoły.- 2014, nr 4, s. 54-58
55. Kaczmarek Mirosław, Co szkoła powinna wiedzieć o uczniu? Cz. 2 // Remedium.- 2017, nr 9, s. 22-23
56. Kaleta Włodzimierz, Rodzice – szkoła – dwie strony, dwie racje // Dyrektor Szkoły.- 2013, nr 9, s. 73-75
57. Kamińska-Juckiewicz Małgorzata, Partnerstwo i dialog w komunikacji między szkołą i rodzicami // Nowa Szkoła. – 2009, nr 5, s. 8–14
58. Kamionka Grażyna [i in.]., Autorski program: Rodzice w szkole – czyli o skutecznym porozumiewaniu się // Język Polski w Gimnazjum. – 2005/2006, nr 2, s. 69-80
59. Kawecki Józef Michał Rodzina i szkoła jako obszar dialogu // Lider. – 2007, nr 12, s. 4-6
60. Kawecki Józef Michał, Skromna choć ważna rola rodziców // Lider. – 2000, nr 10, s. 25-26
61. Klimaszewska Anna, Zestawienie bibliograficzne dotyczące uczestnictwa rodziców w edukacji początkowej dziecka // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 2, s. 104-108
62. Klonowska Irena, Moja współpraca z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // Doskonalenie Otwarte. – 2001, nr 3, Wkładka edukacyjna, s. 10-11
63. Kochan-Wójcik, Marta Sztama z rodzicami // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 126-133
64. Kołodziejczyk Witold, Zasady partnerstwa: rodzice – szkoła – gmina // Wychowawca. – 2001, nr 9, s. 8-9
65. Kołpakowska Łucja, Udana wywiadówka, czyli rodzice w szkole // Kajet. – 2002, nr 3, s. 7-8
66. Konieczna Agnieszka, Rodzic, czyli domowy nauczyciel // Psychologia w Szkole.- 2012, nr 1, s. 124-130
67. Konopka Ewa, Polubić spotkania z rodzicami : scenariusze spotkań z rodzicami w klasie I // Nowe w Szkole. – 2002, nr 9, wkładka s. I-III
68. Kopek Renata, O potrzebie współdziałania z rodzicami // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 11, s. 37-39
69. Korus Beata, Rola nauczyciela w integracji środowiska domowego i szkolnego dziecka w młodszym wieku szkolnym // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 2, s. 49 – 54
70. Kosińska Ewa, Wspólna droga // Wychowawca. – 2000, nr 12, s. 6-7
71. Kosztyła Bernadeta, Rodzice i nauczyciele [formy kontaktów, postawy rodziców i nauczycieli, konflikty] // Nowa Szkoła. – 2007, nr 10, s. 24-30
72. Kowalska Danuta, Zebranie z rodzicami w formie warsztatów // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 9, s. 9
73. Kowalska Grażyna, Nauczyciele i rodzice. – Bibliogr. // Życie Szkoły. – 2006, nr 1, s. 47-49
74. Kowalczuk Piotr, „Pokój rodzicielski” w szkole // Wychowawca. – 2010, nr 1, s. 10-11
75. Kowalczuk Piotr, Rodzicielska www // Przegląd Oświatowy. – 2005, nr 15, s. 18
76. Kowalczyk-Szymańska Mirosława, Rodzice w zreformowanej szkole // Nowe w Szkole. – 2003, nr 3, s. 20-22
77. Kozak Ewa, Współpraca nauczycieli z rodzicami : wybór czy konieczność? // Edukacja i Dialog. – 2010, nr 5/6, s. 52-55
78. Kozłowska Ewa, Nauczyciel – rodzice [budowanie partnerstwa] // Nowe w Szkole. – 2002, nr 7-8, s. 46-47
79. Kozłowski Tomasz, Rola rodzica : od petenta do klienta // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 7, s. 24-26
80. Kozłowski Waldemar, Zaangażowanie rodziców a osiągnięcia szkolne uczniów // Edukacja.- 2013, nr 2, s. 78-89
81. Krawczonek Magdalena, Rodzice a nauczyciel – budowanie właściwych relacji. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 7, s. 20-22
82. Krawczonek Magdalena, Uspołecznianie w szkole [elementy budowania prawidłowych wzajemnych kontaktów]. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 7/8, s. 8-10
83. Krawczonek Magdalena, Współpraca szkoły z rodziną dzieci upośledzonych umysłowo. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 12, s. 16-18
84. Krawczuk Krystyna, Rodzina i szkoła – razem : (program autorski) // Nowa Szkoła.- 2001, nr 8, s. 31-33
85. Kropiwnicki Jan, Ach, ci rodzice! // Nowe w Szkole. – 2004, nr 4, dod. Kierowanie Szkołą, s. 6-7
86. Kubala-Kulpińska Aleksandra, Współpraca z rodzicami różniącymi się kulturowo i językowo – praktyczne wskazówki // Życie Szkoły. – 2016, nr 8, s. 30-32
87. Kuczera-Wita Katarzyna, Partnerstwo wychowawcy z rodzicami // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 10, s. 35-37
88. Kwiatkowski Stefan M., czego rodzice oczekują od szkoły, czego szkoła oczekuje od rodziców? // Edukacja i Dialog.- 2016, nr 11/12 s. 31-36
89. Lazar-Siekierska Małgorzata, Zarządzanie trójkątem dyskursu edukacyjnego // Dyrektor Szkoły.- 2008, nr 1, s. 44-45
90. Leśniewska Katarzyna, Rola rodziców // Dyrektor Szkoły. Niezbędnik Dyrektora Szkoły.- 2014, nr 4, s. 74-76
91. Lis Stanisław, Porozmawiajmy z rodzicami // Życie Szkoły. – 2003, nr 9, s. 554-555
92. Łojek Anna Rodzice partnerami szkoły w pierwszym etapie kształcenia : (bibliografia w wyborze) // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 2, s. 98-100
93. Łoskot Małgorzata, Pod kontrolą // Życie Szkoły.- 2015, nr 1, s. 24-27
94. Łyszczarz Michał, Formalne obowiązki rodziców // Dyrektor Szkoły.- 2014, nr 9, s. 38-42
95. Majchrzak Anna, Rodzice – miły i oczekiwany współuczestnik procesu wychowania. Zabawy gimnastyczne z rodzicami // Lider. – 2000, nr 1, s. 28
96. Marchewka Władysław, Czego wy chcecie… rodzice? // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 5, s. 26-27
97. Markiewicz Małgorzata, Zmieniający się obszar uczestnictwa rodziców w życiu szkoły // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 2, s. 44-48
98. Masarz Bożena, Program „Jesteśmy razem” // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 42-43
99. Mastalerz Magda, Dar pomagania, czyli jak rozmawiać z rodzicami // Remedium. – 2015, nr 3, s. 22-23
100. Matej Anna, Rodzic – partner czy wróg? // Nowe w Szkole. – 2001/2002, nr 1, s. 25
101. Matuszczak-Świgoń Joanna, Dobra szkoła // Remedium. – 2013, nr 4, s. 26-27
102. Mendel Maria, Referendum a dialog szkoła – rodzice. – Cz. 1-2 // Nowe w Szkole. – 2003, nr 4, s. 23-24 ; 2003, nr 5, s. 22-23
103. Mendel Maria, Rodzice – szkoła na tle porównawczym // Nowe w Szkole. – 2002, nr 6, s. 18-20
104. Mendel Maria, Sprzymierzeńcy w wychowaniu // Wychowawca. – 2010, nr 1, s. 5–9
105. Mendel Maria, Sześć typów angażowania rodziców w życie szkoły i lokalnej społeczności : (według J.L.Epstein) // Kajet. – 2004, nr 5, s. 4-7
106. Mendel Maria, Szkoła otwarta na rodziców // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 7, s. 47-57
107. Mendel Maria, W poszukiwaniu partnerstwa szkoły i rodziców : rozmowa z dr Marią 108. Mendel, kierownikiem Podyplomowego Studium Animacji Współpracy Środowiskowej przy Instytucie Pedagogiki UG / rozm. Bogdan J. Krawczyk. // Edukacja i Dialog . – 2001, nr 3, s. 13-15
109. Micińska Hanna, Nauczyciel a rodzic, czy nauczyciel i rodzic? // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 6, s. 42-44
110. Mika-Bednarczyk Grażyna, Trudności we współpracy nauczycieli i rodziców // Życie Szkoły. – 1999, nr 1, s. 22-23
111. Mikszta Małgorzata, Relacje między nauczycielem a środowiskiem rodzinnym ucznia. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 12, s. 22-24
112. Minda Tamara, Niziurska Lidia, „Szkoła dla rodziców” : czyli wspomaganie wychowania w rodzinie // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 2, s. 55-64
113. Mroczkowska Małgorzata, Aktywizowanie współpracy z rodzicami : opis i analiza przypadku // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 14-15
114. Nalaskowski Aleksander, Rodzice – szkoła. Utopia współpracy? // Wychowawca. – 2001, nr 9, s. 5-6
115. Nalaskowski Aleksander, Rodzice – szkoła utopia współpracy? // Wychowawca. – 2001, nr 9, s. 5-6
116. Niemierko Bolesław, Jesteśmy dorośli // Nowa Szkoła. – 2016, nr 8, s. 25-26
117. Niemierko Bolesław, Rozumiemy się z rodzicami uczniów // Nowa Szkoła. – 2017, nr 9, s. 31-33
118. Niemierko Bolesław, Szkoła jest drugim domem // Nowa Szkoła.- 2015, nr 10, s. 30-31
119. Niepokólczycka-Gac Jagna, Procedury w szkole. – Cz. 1 – 2. Remedium. – 2004, nr 9, s. 10 – 11; 2004, nr 12, s. 6 – 7
120. Nowak Jerzy, Razem do celu // Nowe w Szkole. – 2002, nr 1, s. 22-23
121. Olearczyk Teresa Ewa, Rodzina i szkoła : wartość wychowawcza środowiska rodzinnego i szkolnego // Wychowawca. – 2000, nr 3, s.16-18
122. Oleksa Karolina, Relacje rodzic-dziecko : rola szkoły w budowaniu więzi rodzinnych // Życie Szkoły.- 2016, nr 5, s. 23-27
123. Olubiński Andrzej, Współpraca rodziny i szkoły jako funkcja życia społecznego. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 1/2, s. 8-12
124. Orzechowska Lucja, O edukacji rodziców słów kilka // Dyrektor Szkoły.- 2017, nr 12, s. 13-16
125. Osuch Maciej, Rodzice w życiu szkoły // Dyrektor Szkoły.- 2005, nr 4, s. 39-42
126. Paszkiewicz Aneta, Na kim spoczywa odpowiedzialność za pracę domową dziecka? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 1, s. 33-38
127. Paszkiewicz Aneta, Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 9, s. 18-22
128. Piotrowska-Gromniak Elżbieta, Nadszedł czas rodziców // Psychologia w Szkole.- 2012, nr 1, s. 98-102
129. Piotrowska-Gromniak Elżbieta, Rodzic w szkole – partner czy oponent? // Dyrektor Szkoły, 2015, nr 8, s. 12-14
130. Piotrowska-Gromniak Elżbieta, Rodzice – ważna część społeczności szkolnej // Dyrektor Szkoły. Niezbędnik Dyrektora Szkoły- 2017, nr 3, s. 82-85
131. Poćwiardowska Blanka, Współpraca rodziców i nauczycieli w kontekście jakości życia dzieci i młodzieży // Chowanna, 2014, T. 1, s. 205-219
132. Podolak-Zając Jolanta, O współpracy rodziców i nauczycieli // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 8, s. 46-49
133. Polcyn-Matuszewska Sylwia, Wybrane formy pomocy dziecku i rodzinie // Remedium.- 2015, nr 12, s. 26-27
134. Popiela Bożena, Współpraca pomiędzy nauczycielami oraz współpraca z rodzicami-podstawa budowania społeczności lokalnej // Polonistyka.- 2015, nr 4, s. 44-47
135. Poraj Anna, Aktywni rodzice – nie tylko na wywiadówce // Życie Szkoły.- 2012, nr 5, s. 38-40
136. Poraj Anna, PoPRAWNE działania z rodzicami // Życie Szkoły. – 2013, nr 1, s. 28-29
137. Poraj Anna, Rodzice w szkole : wspólna sprawa, wspólny cel // Życie Szkoły. – 2012, nr 1, s. 8-10
138. Potaczała Katarzyna, Współdziałanie rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka przejawiającego zachowania agresywne. – Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 2, s. 39-44
139. Prokop Jadwiga, Budowanie porozumienia [Szkoła dla Rodziców] // Wychowawca. – 2013, nr 1, s. 10-12
140. Przybyszewska Dominika, Partnerstwo edukacyjne w świadczeniu pomocy uczniom o specjalnych potrzebach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 6, s. 42-49
141. Przygodzka-Musiał Grażyna, Rodzice w życiu szkoły // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 5, s. 5-7
142. Radziwiłł Anna, Na co komu rodzice w szkole // Psychologia w Szkole.- 2006, nr 3, s. 29-39
143. Rafał-Łuniewska Jolanta, Rodzice dziecka z niepełnosprawnością a współpraca ze szkołą. Cz. 3 // Remedium. – 2018, nr 2, s. 13-15
144. Rafał-Łuniewska Jolanta, Rodzice a współpraca ze szkołą. Cz. 1 // Remedium.- 2017, nr 10, s. 12-14
145. Rafał-Łuniewska Jolanta, Rodzice a współpraca ze szkołą. Cz. 2 // Remedium.- 2017, nr 12, s. 14-16
146. Rękawek Anna, Rodzice i nauczyciele razem wobec wyzwań XXI wieku // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 5, s. 11-12
147. Rękawek Anna, Skuteczniej razem // Dyrektor Szkoły.- 2005, nr 12, s. 13-15
148. Rowicka Agnieszka, Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 1, s. 40-45
149. Rydlewski Gniewomir, Rodzice w szkole – edukacyjni partnerzy // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2014, nr 6, s. 40-42
150. Rylke Hanna, W szkole spotykają się trzy stany // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 3-9
151. Rymkiewicz Halina, Sposób przygotowania i przeprowadzenia tzw. wywiadówki // Doskonalenie Otwarte. – 2001, nr 4, s. 61-65
152. Rzędowska Anna, Dom i szkoła // Wszystko dla Szkoły.- 2007, nr 12, s. 4-5
153. Sakowska Joanna, Szkoła dla rodziców : rozmowa z Joanną Sakowską, wicedyrektorem Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN / rozm. Bogdan J. Krawczyk. // Przegląd Oświatowy. – 2001,nr 6, s. 15-16
154. Sałański Witold, Rywale czy sojusznicy? // Głos Nauczycielski. – 2008, nr 7, s. 6
155. Sarnowska Magdalena, Horror wywiadówek // Przegląd Oświatowy. – 2001, nr 17, s. 17-18
156. Sierpowska-Glapiak Irena, Zebrania z rodzicami // Dyrektor Szkoły.- 2006, nr 7, s.14-15
157. Skawińska Wanda, Pierwsze spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami // Kajet. – 2001, nr 3, s. 13
158. Słupek Kazimierz, Stereotypy i uprzedzenia : spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami // Edukacja i Dialog.- 2008, nr 1, s. 24-28
159. Sobór Ewa, Edukacja na miarę rodziców // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 5, s. 8-12
160. Sochocka Kinga, Interwencja nauczyciela // Remedium.- 2014, nr 11, s. 20-22
161. Sochocki Marcin J., Szkoła dla rodziców i wychowawców” w badaniach ewaluacyjnych. – Cz.1-2 // Remedium. – 2008, nr 4, s. 1-3; 2009, nr 3, s. 1-3
162. Sokołowska Maria, Współpraca szkoły z rodzicami uczniów – możliwości i bariery // Remedium.- 2003, nr 10, s. 6-7
163. Starczewska Krystyna, Szczególni partnerzy szkoły // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 1, s. 111– 116
164. Starzyński Wojciech, Nie ma dobrej szkoły bez współpracy z rodzicami // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 9, s. 3-6
165. Stąsiek Romana, Dialog biblioteki z rodzicami // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 12, s. 25
166. Stróżyński Klemens, Między dyktandem a uległością // Dyrektor Szkoły.- 2014, nr 3, s. 59-62
167. Stucki Edmund, Pomóżmy sobie nawzajem : o współpracy nauczyciela i rodziców w wychowaniu // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 5, s. 21-22
168. Szczepkowska Małgorzata, Rola współpracy rodziny ze szkołą w wychowaniu dziecka // Między nami bibliotekarzami. – 2005, nr 1/2, s. 16-17
169. Szlendak Aleksandra, Aktywni partnerzy [plany współpracy przedszkola z rodzicami] // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 9, s. 55-59
170. Szczurek Marian, O formach współpracy szkoły z domem rodzinnym // Problemy opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 3, s. 47-49
171. Szczygieł Beata, Wywiadówka, spotkanie, czy…? // Nowe w Szkole. – 1999/2000, nr 8, s. 26-27
172. Szpilowska Maria, Szkoły dialogu // Remedium. – 2010, nr 2, s. 1-3
173. Szumski Grzegorz, Prawo rodziców do wyboru formy kształcenia dzieci niepełnosprawnych – mechanizm regulacyjny, wartość samoistna czy ideologia? // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 4, s. 266-272
174. Śliwerski Bogusław, Mity o wsółpracy szkoły z rodziną. Cz. 1 // Dyrektor Szkoły.- 2014, nr 2, s. 10-14
175. Śliwerski Bogusław, Mity o wsółpracy szkoły z rodziną. Cz. 2 // Dyrektor Szkoły.- 2014, nr 3, s. 23-26
176. Śliwerski Bogusław, Partnerstwo rodziny, szkoły, gminy // Nowe w Szkole. – 2003, nr 7/8, s. 43-44
177. Śliwerski Bogusław, Prawa rodziców // Psychologia w Szkole.- 2012, nr 1, s. 103-110
178. Śnioszek Krzysztof, O miejscu i roli rodziców w polskim szkolnictwie // Nowe w Szkole. – 2004, nr 5, s. 24-25
179. Śnioszek Krzysztof, Szkoła bez rodziców – szkołą bez przyszłości // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 7, s. 27
180. Święcicka Justyna, Rodzice w szkole // Gimnazjum. – 2000, nr 1 (3), s. 21-27
181. Talik Maria, Zasady współpracy z rodzicami // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 1, s. 15-17
182. Tatarowicz Jan, Z rodzicami gorzej niż z uczniami // Nowa Szkoła. – 1996, nr 8, s. 33-39; cz. 2 nr 9, s. 21-29
183. Truszkowska Danuta, Szkoła i rodzice – nam się udało // Edukacja i Dialog.- 2003, nr 4, s. 59-61
184. Trzaska Leszek, Kilka uwag o budowaniu współpracy wychowawców z rodzicami // Gimnazjum. – 2000, nr 1 (3), s. 16-20
185. Trzcińska-Król Maria, Współpraca rodziny i szkoły w opinii nauczycieli // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2013, nr 8, s. 42-47
186. Urbanek Bogdan, Wspieramy rodziców w wychowaniu // Nowa Szkoła.- 2015, nr 5, s. 9-14
187. Warzecha Iwona, Skomorowska Barbara, Rodzice w szkole : scenariusz spotkań z rodzicami // Wychowawca. – 2001, nr 9, s. 20-21
188. Wilk Teresa, Rodzina i szkoła – refleksje na dziś i na jutro, czyli o potrzebie wspólnych działań wychowawczo-edukacyjnych wobec (nowych?) zagrożeń dzieci i młodzieży w perspektywie dynamiki i różnorodności przemian // Wychowanie na Co Dzień.- 2015, nr 5, s. 18-23
189. Wojtasz Małgorzata, Rodzic wybiera nauczyciela // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 5, s. 25-26
190. Wojtaszewska Lidia, Animowanie rodziców do współpracy w profilaktyce // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 2, s. 43-44
191. Wojtaszewska Lidia, Rodzice w szkole – projekt współpracy // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 3, s. 43-44
192. Wolska-Długosz Małgorzata, Forma Paulina, Współpraca szkoły z rodziną dysfunkcyjną, // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 2, s. 24-38
193. Wołk Katarzyna, Współpraca rodziców ze szkołą – założenia i realia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2018, nr 8, s. 42-50
194. Woniakowska Ewa, Budowa autentycznej współpracy. – Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 9, s. 60-62
195. Zasępa Ewa, Pozytywne doświadczenia rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualna : analiza sytuacji życiowej rodziców. Cz. 1 // Szkoła Specjalna.- 2016, nr 3, s. 170-178
196. Zasępa Ewa, Pozytywne doświadczenia rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualna : analiza pozytywnych doświadczeń rodziców. Cz. 2 // Szkoła Specjalna.- 2016, nr 4, s. 245-255
197. Zbróg Zuzanna, Wartości dodane w idei współpracy rodziców ze szkołą // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 3, s. 90-102
198. Zielińska D., Moje refleksje dotyczące współpracy z rodzicami : program z zajęć wychowawczo-profilaktycznych // Doskonalenie Otwarte. – 2002/2003, nr 7, s. 74-88
199. Ziółkowska-Maciaszek Dorota, Konflikty szkoła – rodzice // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 10, s. 39–42
200. Zyzik Elżbieta, Tradycyjne i innowacyjne formy współpracy szkoły z rodzicami. – Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 2, s. 61–66

0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content