Rodzina zastępcza

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2020

Opracowały:
Aneta Bielaszka
Lucyna Lewon
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Nowym Mieście Lubawskim


Artykuły:
1. Badora Sylwia, Basiaga Jan, Czynniki warunkujące rozwój zawodowych rodzin zastępczych, „Praca Socjalna”, 2011 nr 4, s. 73-87
2. Basiaga Jan, Warunki funkcjonowania zawodowych rodzin zastępczych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2014 nr 4, s. 34-44
3. Basiaga Jan, Współpraca zawodowych rodzin zastępczych z sądem rodzinnym, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2014 nr 9, s. 40-45
4. Borowiec Sylwia, Rola koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w świetle zmian w pomocy społecznej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2014 nr 9, s. 33-39
5. Gajewska Grażyna, Transmisja międzypokoleniowa domu w pieczy zastępczej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2016 nr 10, s. 3-11
6. Grodecka Józefa, Przygotowanie do zadań zawodowej rodziny zastępczej, „Wychowanie na Co Dzień”, 2017 nr 1-2, s. 48-55
7. Harewska Natalia, Szanse i bariery w profesjonalizacji opiekunów zastępczych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2016 nr 5, s. 17-25
8. Kolankiewicz Maria, Zmiany funkcji rodzin zastępczych, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2012 nr 3, 9-48
9. Kostrzewa Nadia, Funkcjonowanie emocjonalne młodzieży z rodzin zastępczych, „Remedium”, 2015, nr 3, s. 24-25
10. Kowalska Irena, Bariery rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej z punktu widzenia PCPR, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2010 nr 3, s. 15-18
11. Kwiatkowska Katarzyna, Dziecięca trauma rozwojowa, „Remedium”, 2018 nr 3, s. 30-31
12. Kwiatkowska Katarzyna, Dziecięca trauma rozwojowa – metody pomocy dziecku, „Remedium”, 2018 nr 5, s. 6-7
13. Kwiatkowska Katarzyna, Jawność adopcji, „Remedium”, 2017 nr 2, s. 22-23
14. Kwiatkowska Katarzyna, Rodzina zastępcza a rodzina adopcyjna, „Remedium”, 2019 nr 12, s. 28-29
15. Kwiatkowska Katarzyna, Rodzina zastępcza a rodzina adopcyjna, „Remedium”, 2020 nr 2, s. 28-29
16. Kwiatkowska Katarzyna, Rodzina zastępcza a rodzina adopcyjna, „Remedium”, 2020 nr 4, s. 14-15
17. Kwiatkowska Katarzyna, Rodzina zastępcza a rodzina adopcyjna, „Remedium”, 2020 nr 3, s. 8-9
18. Kwiatkowska Katarzyna, Wyzwania związane ze stylem przywiązania, „Remedium”, 2016 nr 12, s. 14-15
19. Luberacka-Gruca Joanna, Wspieranie rodziny i piecza zastępcza w świetle nowej ustawy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2011 nr 10, s. 11-19
20. Mańka Justyna, Ornacka Katarzyna, Dziecko w zastępczym środowisku rodzinnym – odzyskiwanie zagubionej tożsamości?, „Wychowanie na Co Dzień”, 2011 nr 3, s. 20-26
21. Masalska-Szymanek Wanda, Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne – od szkolenia do praktyki, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2012 nr 2, s. 31-34
22. Mickiewicz Kinga, Jak dzieci z rodzin zastępczych potrzebują siebie i innych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2015 nr 2, s. 16-25
23. Mickiewicz Kinga, Problemy wychowania w rodzinach zastępczych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2015 nr 5, s. 37-43
24. Mickiewicz Kinga, Rodzicielstwo zastępcze w świadomości społecznej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2014 nr 8, s. 54-57
25. Mickiewicz-Stopa Kinga, Kontakty rodziców biologicznych z dziećmi wychowującymi się w rodzinach zastępczych spokrewnionych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2016 nr 6, s. 30-38
26. Mickiewicz-Stopa Kinga, Trudności zawodowych rodzin zastępczych w perspektywie opiekunów zastępczych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2017 nr 5, s. 46-58
27. Mickiewicz-Stopa Kinga, Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka –perspektywa umieszczenia dziecka w rodzinie i jego kontaktu z rodzicami biologicznymi, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2017 nr 3, s. 44-53
28. Milewska Barbara, Losy wychowanków domu dziecka umieszczanych w rodzinach zastępczych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2013 nr 5, s. 20-26
29. Młody Lidia, Wybrane korelaty wypalenia zawodowego rodziców zastępczych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2018 nr 7, s. 35-43
30. Patela-Owczarczyk Agnieszka, Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej w Warszawie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2014 nr 1, s. 19-25
31. Posłuszna-Owczarz Maria, Siedlecka Anna, Dzięciołowska Iwona, Kiełt Joanna, Bik Małgorzata, Problemy rodzin zastępczych w opinii praktyków, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2010 nr 6, s. 21-29
32. Pułanecki Jarosław, Dobór dziecka do rodziny zastępczej, „Wychowanie na Co Dzień”, 2010 nr 3, s. 19-22
33. Sas Monika, Rodzina zastępcza w doświadczeniu biograficznym dziecka opuszczonego, „Wychowanie na Co Dzień”, 2012 nr 3, s. 19-23
34. Szymańska Danuta (oprac.), Rodzinne formy opieki zastępczej – szanse i zagrożenia, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2010 nr 2, s. 52-56
35. Szymański Antoni, Wzrasta liczba dzieci w opiece zastępczej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2010 nr 5, s. 26-28
36. Zozula Jolanta, Ochrona dobra dziecka i realizacja jego prawa do wychowania się w rodzinie a organizacja pieczy zastępczej, „Szkoła Specjalna”, 2017 nr 2, s. 134-151

0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content