Teczka logopedy – narzędzia do terapii logopedycznej

Oprac.
Lucyna Lewon
Wioletta Bryła-Zawadzka
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Nowym Mieście Lubawskim

1) Bardzo łatwe ćwiczenia logopedyczne : głoska cz, oprac. Magdalena Hinz, Gdańsk, „Harmonia”, 2018. (syg. 35627)
2) Bardzo łatwe ćwiczenia logopedyczne : głoska dż, oprac. Magdalena Hinz, Gdańsk, „Harmonia”, 2018. (syg. 35628)
3) Bardzo łatwe ćwiczenia logopedyczne : głoska sz, oprac. Magdalena Hinz, Gdańsk, „Harmonia”, 2018. (syg. 35629)
4) Bardzo łatwe ćwiczenia logopedyczne : głoska ż, oprac. Magdalena Hinz, Gdańsk, „Harmonia”, 2018. (syg. 35630)
5) Bogdanowicz Marta, Rożyńska Małgorzata, Dni tygodnia, pory roku i miesiące : zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe : karty ćwiczeń dla ucznia, Gdańsk, „Harmonia”, 2013. (syg. 34109)
6) Bogdańska Teresa, Olszewska Grażyna Maria, Księga rymowanek do ćwiczeń logopedycznych : przewodnik dla logopedów i nauczycieli, Warszawa, „Fraszka Edukacyjna”, 2010. (syg. 33931)
7) Boguszewska Anna, Weiner Agnieszka, 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III : edukacja plastyczno-muzyczna : książka pomocnicza dla nauczycieli klas początkowych, logopedów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pracujących w świetlicach, Kraków, „Impuls”, 2010. (syg. 33327)
8) Boguszewska Anna, Weiner Agnieszka, 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III : książka pomocnicza dla nauczycieli klas początkowych, logopedów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pracujących w świetlicach, Kraków, „Impuls”, 2004. (syg. 29886, 29994)
9) Bury-Kamińska Magdalena, Filipczak Sylwia, Gozdek-Szumilak, Milczanowska Katarzyna, Stachowicz Edyta, Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych, Cz. 1, Jak rozpoczynać i kończyć rozmowę?, Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne, 2016. (syg. 36142)
10) Bury-Kamińska Magdalena, Filipczak Sylwia, Gozdek-Szumilak, Milczanowska Katarzyna, Stachowicz Edyta, Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych, Cz. 2, Jak rozmawiać z ludźmi?, Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne, 2018. (syg. 36139)
11) Bury-Kamińska Magdalena, Filipczak Sylwia, Gozdek-Szumilak, Milczanowska Katarzyna, Stachowicz Edyta, Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych, Cz. 3, Jak prosić i rozkazywać?, Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne, 2018. (syg. 36143)
12) Bury-Kamińska Magdalena, Filipczak Sylwia, Gozdek-Szumilak, Milczanowska Katarzyna, Stachowicz Edyta, Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych, Cz. 4, Jak się przedstawiać?, Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne, 2017. (syg. 36153)
13) Bury-Kamińska Magdalena, Filipczak Sylwia, Gozdek-Szumilak, Milczanowska Katarzyna, Stachowicz Edyta, Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych, Cz. 5, Jak dziękować?, Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne, 2019. (syg. 36140)
14) Bury-Kamińska Magdalena, Filipczak Sylwia, Gozdek-Szumilak, Milczanowska Katarzyna, Stachowicz Edyta, Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych, Cz. 6, Jak przepraszać?, Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne, 2019. (syg. 36141)
15) Ciemiorek Ewa, Osiński Dariusz, Strefa słuchu : ćwiczenia uwagi i pamięci słuchowej : dźwięki, Gdańsk, „Harmonia”,2019. (syg. 36077)
16) Dell Carl W., Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym : podręcznik dla logopedów, Kraków, „Impuls”, 2008. (syg. 32123)
17) Deman Isabelle, 100 pomysłów, jak pomóc uczniom z trudnościami, Gdańsk, „Harmonia Universalis”, 2020. (syg. 36134)
18) Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka. red. nauk. Ewa Jeżewska-Krasnodębska, Barbara Skałbani, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. (syg. 35114)
19) Frączek Agnieszka, Trzeszczyki, czyli trzeszczące wierszyki, Łódź, Wydawnictwo Literatura, 2012. (syg. 33809)
20) Głuchowska Hanna, Tarczyńska-Płatek Agnieszka, Szale czy sale? : różnicowanie głosek sz-s, Gdańsk, „Harmonia”, 2017. (syg. 35600)
21) Grochowska Anna, Widzę cię, słyszę cię 2 : ćwiczenia słuchu fonetycznego dla małych dzieci : opozycje głosek : f – w, fi – wi, p – b, pi – bi, Gdańsk, „Harmonia”, 2016. (syg. 34794)
22) Jarosz Magdalena, Szyfrogramy logopedyczne : szereg szumiący, syczący, ciszący : głoski L i R, Gdańsk, „Harmonia”, 2018. (syg. 35582)
23) Jaskuła Aneta, Spółgłoskowe gagatki : materiały do utrwalania trudnych grup spółgłoskowych, Gdańsk, „Harmonia:, 2016. (syg. 34787)
24) Kiełbasiński Krzysztof, Chrząszcz brzmi w trzcinie : łamańce językowe, Warszawa, Wilga – Grupa Wydawnicza – Foksal, 2019. (syg. 35897)
25) Kiełbasiński Krzysztof, Suchą szosą szła szczypawka, Warszawa, Wilga – Grupa Wydawnicza – Foksal, 2019. (syg. 35898)
26) Kiepiela-Koperek Aneta, Głoska, sylaba, słowo : scenariusz grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Gdańsk, „Harmonia”, 2014. (syg. 34154)
27) Kłodnicka Olga, Każdego dnia mówię więcej : materiały edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i trudnościami w komunikacji : jesień, Gdańsk, „Harmonia”, 2018. (syg. 35648)
28) Kłodnicka Olga, Każdego dnia mówię więcej : materiały edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i trudnościami w komunikacji : wiosna, Gdańsk, „Harmonia”, 2018. (syg. 35650)
29) Kłodnicka Olga, Każdego dnia mówię więcej : materiały edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i trudnościami w komunikacji : zima, Gdańsk, „Harmonia”, 2018. (syg. 35651)
30) Kłodnicka Olga, Każdego dnia mówię więcej : materiały edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i trudnościami w komunikacji : lato, Gdańsk, „Harmonia”, 2018. (syg. 35649)
31) Kłodnicka Olga, Każdego dnia mówię więcej : materiały edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i trudnościami w komunikacji : zima, Gdańsk, „Harmonia”, 2018. (syg. 35651)
32) Konopacka Elżbieta, Rutkowska-Zielińska Anna, Logopedyczne pszczółki : różnicowanie głosek dentalizowanych, Gdańsk, „Harmonia”, 2017. (syg. 35598)
33) Kowalik Elżbieta, Pomagamy dziecku z opóźnionym rozwojem mowy : ćwiczenia usprawniające, Gdańsk, „Harmonia”, 2018. (syg. 35446)
34) Logopedia – pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki, T. 1, Interdyscyplinarne podstawy logopedii, red., Tadeusz Gałkowski, Grażyna Jastrzębowska, Opole, Wydawnictwo Uniwersytet Opolskiego, 2003. (syg. 30077)
35) Logopedia – pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki, T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych, red., Tadeusz Gałkowski, Grażyna Jastrzębowska, Opole, Wydawnictwo Uniwersytet Opolskiego, 2003. (syg. 30078)
36) Magiczne kwadraty logopedyczne : głoska r, oprac. Józef Częścik, Iwona Wąsik, Gdańsk, „Harmonia”, 2013. (syg. 35620)
37) Michalik Mirosław, Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2015. (syg. 35381) Ż
38) Nożyńska-Demianiuk Agnieszka, Bajki logopedyczne dla dzieci, Kalisz, „Mattel”, 2017. (syg. 35589)
39) Olszewska Agnieszka, Wysłów się! : ćwiczenia dla osób z afazją, niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami w komunikacji językowej, Kraków, „Impuls”, 2019. (syg. 35836)
40) Paździo Bożena, Zrozumieć świat głosek i liter, Gdańsk, „Harmonia”, 2015. (syg. 34632)
41) Sawicka Barbara, Rozrywki i zadania do głowy łamania przeznaczone nie tylko dla dzieci z zaburzoną wymową głosek s, z, c, dz : Cz. 1, Z-s, Gdańsk, „Harmonia”, 2013. (syg. 35676)
42) Sawicka Barbara, Rozrywki i zadania do głowy łamania przeznaczone nie tylko dla dzieci z zaburzoną wymową głosek sz, ż, cz, dż : Cz. 2, Cz-dż, Gdańsk, „Harmonia”, 2013. (syg. 35678)
43) Sawicka Barbara, Rozrywki i zadania do głowy łamania przeznaczone nie tylko dla dzieci z zaburzoną wymową głosek s, z, c, dz : Cz. 2, Dz-c, Gdańsk, „Harmonia”, 2013. (syg. 35677)
44) Skorek Ewa Małgorzata, Reranie : profilaktyka, diagnoza, korekcja, Kraków, „Impuls”, 2001. (syg. 28936)
45) Skrzynecka Grażyna, Uczymy się poprawnie mówić : poradnik logopedyczny z ćwiczeniami k, g, h, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. (syg. 27963)
46) Skrzynecka Grażyna, Uczymy się poprawnie mówić : poradnik logopedyczny z ćwiczeniami l, ł, m, n, ń, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. (syg. 27964)
47) Smoleń Anna, Logosmyk : opowieści logopedyczne z ćwiczeniami, Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018. (syg. 35428)
48) Sprawka Romana, Graban Joanna, Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat, Gdańsk, „Harmonia”, 2015. (syg. 34748)
49) Sprawka Romana, Terapia logopedyczna różnicowania artykulacji głosek sz –s, s – ś, sz – ś : scenariusz zajęć, Gdańsk, „Harmonia”, 2012. (syg. 34604)
50) Stojanowski Jacek, Rozwijanie komunikacji : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną , autyzmem oraz problemami w komunikowaniu się, Gdańsk, „Harmonia”, 2018. (syg. 35679, 35606)
51) Surdologopedia : teoria i praktyka, red. nauk. Ewa Muzyka-Furtak, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2017. (syg. 35213)
52) Suwalska Elżbieta, Ćwiczenia z Ą – Ę, DŻ – DŻDŻ, EM, EN, OM, ON do zastosowania w terapii pedagogicznej, na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych z uczniami w wieku 13+, Gdańsk, „Harmonia”, 2019. (syg. 35906)
53) Szłapa Katarzyna, Tomasik Iwona, Łamańce językowe : Franek i zaczarowane okulary : różnicowanie i utrwalanie głosek r, l, j, Gdańsk, „Harmonia”, (36154)
54) Szłapa Katarzyna, Tomasik Iwona, Łamańce językowe : Zuzia i czarodziejski kapelusz : różnicowanie i utrwalanie głosek szeregu szumiącego, syczącego i ciszącego, Gdańsk, „Harmonia”, 2019. (36155)
55) Szłapa Katarzyna, Tomasik Iwona, Wrzesiński Sławomir, Krok po kroku : jak rozwijać mowę dziecka : zabawy do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów, Gdańsk, „Harmonia”, 2015. (syg. 34520)
56) Szłapa Katarzyna, Tomasik Iwona, Wrzesiński Sławomir, Odszukaj i nazwij : zabawy utrwalające wymowę głosek r, l, li, k, ki, g, gi : rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji ruchowo-wzrokowej, Gdańsk, „Harmonia”, 2016. (syg. 34857)
57) Szwajkowska Elżbieta, Szwajkowski Witold, Terapeutyczne wierszyki dźwiękonaśladowcze, Gdańsk, „Harmonia”, 2013. (syg. 34601)
58) Szymankiewicz Elżbieta, Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją : książka dla nauczyciela, Gdańsk, „Harmonia”, 2014. (34270)
59) Świąder Helena, Garbacka Bożena, Łabuda Liliana, Skuteczne czytanie poprzez pisanie : ćwiczenia w czytaniu dla uczniów szkoły podstawowej klas I-III i IV-VI, Warszawa, Wydawnictwo „Seventh Sea”, 2010. (syg. 34786)
60) Tońska-Szyfelbein Anna, Posłuchaj, pokaż, odpowiedz : zestaw ćwiczeń usprawniających koncentrację słuchową oraz rozumienie tekstu dla osób z afazją, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, specyficznymi zaburzeniami języka, Cz. 1., Gdańsk, „Harmonia”, 2013. (syg. 34569)
61) Wczesna interwencja logopedyczna, red. nauk. Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2016. (syg. 35384)
62) Wieloaspektowość logopedii, Cz. 1. Zaburzenia mowy w cyklu życia, red. Karina Szafrańska, Ewa Małachowska, Iwona Klonowska, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. (syg. 35583)
63) Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej, red. nauk. Danuta Pluta-Wojciechowska, Barbara Sambor, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2017. (syg. 35208)
64) Vanevska Katarzyna, Chrząszcze w gąszczach, Cop. Morex GM Sp. z.o.o. Janki k. Warszawy, 2019. (syg. 36042)
65) Zaburzenia komunikacji pisemnej, red. nauk. Aneta Domagała, Urszula Mirecka, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2017.(syg. 35213)

0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content