Współpraca nauczyciela z rodzicami dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

Zestawienie tematyczne za lata 2008-2020 – artykuły z czasopism

Artykuły:

 1. Biernacka Anna, Jak rozpoznać zespół Aspergera? „Doradca Nauczyciela Przedszkola”. 2012, nr 10, s. 54-58. Dzieci przedszkolne. Funkcjonowanie z Aspergerem Współpraca przedszkola z rodzicami. Jak rozmawiać z rodzicami. Diagnoza i terapia dziecka. Praca z dzieckiem.
 2. Błaszczyk, Sylwia  Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. 2008, nr 3, s. 40-44
  Rola i znaczenie jakie w procesie profesjonalnego niesienia pomocy rodzinom dzieci autystycznych odgrywa rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych rodziców. 
 3. Błądek Małgorzata, Autyzm : problem wciąż nieznany „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. 2013, nr 2, s. 16-20. Psychospołeczne funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami autystycznymi. Skierowanie uwagi na jego rodzinę. Specyfika terapii metodą krakowską.
 4. Chojnacka, Kaja Dziecko z autyzmem w szkole. cz. 2 „Remedium”. 2018, nr 3, s. 18-20 Metody pracy z dzieckiem. Plan pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Współpraca z rodzinami.
 5. Czarnocka, Marzenna Wsparcie dziecka z zespołem Aspergera i współpraca z rodzicami „Przedszkole : miesięcznik dyrektora”. 2017, nr 6, s. 32-34 Wsparcie dziecka z zespołem Aspergera w przedszkolu przez dyrektora i nauczyciela. Możliwe działania w obszarze rozwoju dziecka jeśli chodzi o język i komunikację, zaspokojenia potrzeby stałości i rutyny oraz rozwoju ruchowego
 6. Dorociak Helena [i in.], Sytuacja osób z autyzmem i ich rodzin w Polsce „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”. 2012, [nr] 4, s. [124]-143 Częstość występowania autyzmu w populacji. Sytuacja rodzin z małymi dziećmi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze. Sytuacja rodzin z dziećmi z ASD w wieku przedszkolnym i szkolnym. Sytuacja dorosłych osób z autyzmem (ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rehabilitacja i sytuacja na rynku pracy). Rola organizacji pozarządowych w udzielaniu bezpośredniego wsparcia i szerzenia wiedzy.
 7. Drabata Agnieszka, Doświadczenia matek dzieci ze spektrum autyzmu w obliczu wielogłosowości wiedzy i praktyk dotyczących autyzmu „Szkoła Specjalna”. 2019, nr 5, s. 340-351
 8. Gołaska Paulina, Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Wychowanie w Przedszkolu”. 2013, nr 1, s. 23-27. Autyzm a rodzina. Relacje z innymi. Przyczyny autyzmu. Wspieranie dziecka z autyzmem.
 9. Kamińska-Holc Katarzyna, Dziecko z ZA w klasie : jak rozmawiać z rodzicami uczniów ? „Głos Pedagogiczny”. 2020, nr 1, s. 29-33 Relacje dziecka z Zespołem Aspergera z rówieśnikami. Współpraca rodziców, nauczycieli i pedagogów w celu dobrego funkcjonowania ucznia autystycznego w zespole klasowym.
 10. Latosińska-Kulasek Joanna, Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej „Głos Pedagogiczny”. 2019, nr [7] (110), s. 6-[7] . Przygotowanie ucznia ze spektrum autyzmu do uczęszczania do szkoły. Zajęcia z innymi dziećmi i wzajemne zrozumienie swoich zachowań i reakcji. Współpraca z rodzicami.
 11. Lohe Markus, Integracja dziecka autystycznego w rodzinie, szkole, środowisku „Wspólne Tematy”. 2011, nr 7/8, s. 29-38 Trening dla rodziców. Rola ojca w wychowaniu dziecka autystycznego. Zachowania krewnych dziecka. Rodzeństwo autysty. Relacje rodziców z kręgiem znajomych i przyjaciół. Wspomaganie dziecka autystycznego w funkcjonowaniu w szkole.
 12. Ławicka Joanna, Wiara w cuda czy wiara w człowieka? „Głos Pedagogiczny”. 2018, nr [8] (102), s. 12-17 Rozwój społeczno-emocjonalno-komunikacyjny dziecka ze spektrum autyzmu. Budowanie relacji społecznych z dziećmi ze spektrum. Diagnoza, planowanie i udzielanie wsparcia osobie z autyzmem oraz jej rodzinie. Zasady wspierania rozwoju dzieci ze spektrum.
 13. Marczewska Elżbieta, Wsparcie rodziny dziecka z autyzmem w systemie edukacji „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. 2016, nr 3, s. 32-37 Autyzm – definicje pojęcia, diagnozowanie i obserwacja. Dziecko autystyczne w rodzinie i systemie edukacji.
 14. Pachniewska Katarzyna, Wyjątkowo ważne wsparcie „Sygnał”. 2018, nr 10, s. 45-[47] Wspieranie rodziny dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną czy z ASD. Rola nauczyciela, pomocne zajęcia.
 15. Patyk Katarzyna, Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. 2009, nr 7, s. 34-42
  Sytuacje trudne przeżywane przez rodziców w związku z wychowywaniem dziecka autystycznego oraz ich radzenie sobie ze stresem
 16. Pągowska Marta, Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem – etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka „Szkoła Specjalna”. 2010, [nr] 4, 258-266 Stosunki interpersonalne i klimat emocjonalny oraz funkcjonowanie w społeczeństwie i na płaszczyźnie materialnej rodziny dziecka z autyzmem.
 17. Pęczak Katarzyna, Wspieranie dziecka z Zespołem Aspergera „Remedium”. 2019, nr 11 (315), s. 5-7 Cechy dziecka z Zespołem Aspergera i jego codzienne funkcjonowanie. Wykorzystanie zainteresowań ucznia do rozwoju trudnych dla niego umiejętności. Rodzice a sukcesy dziecka z Zespołem Aspergera.
 18. Trojańska Katarzyna, Dziecko z autyzmem  „Przedszkole : miesięcznik dyrektora”. 2017, nr 4, s. 20-23 Kryteria diagnostyczne autyzmu. Problem braku potrzeby kontaktu i komunikacji. Wskazówki jak rozmawiać z rodzicami dzieci autystycznych. Zadania przedszkola. Alternatywna komunikacja.
0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content