Integracja percepcyjno-motoryczna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2021

Książki:

 1. Ayers Jean A, Dziecko a integracja sensoryczna, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2016 (syg. 34943)
 2. Ayers Jean A, Integracja sensoryczna a zaburzenia uczenia się, Gdańsk, Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018 (syg. 35646)
 3. Baj-Lieder Marta, Dzieciaki naśladują zwierzaki : zestaw kart do wykorzystania w terapii integracji sensorycznej / Marta Baj-Lieder, Agnieszka Borowska-Kociemba Gdańsk : „Harmonia”, 2017 syg. 35119
 4. Bieńkowska Izabela, Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój i osiągnięcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi W: Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi, Kraków, „Impuls”, 2011 (syg. 33321)
 5. Bogdanowicz Marta, Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej. Gdańsk, Harmonia Universalis, 2014 (syg. 34536)
 6. Bogdashina Olga, Trudności w percepcji sensorycznej w autyzmie i zespole Aspergera : inne doświadczenia sensoryczne – inne światy percepcyjne, Gdańsk, Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019 (syg. 36079)
 7. Bogdashina Olga, Trudności w percepcji sensorycznej w autyzmie i zespole Aspergera : inne doświadczenia sensoryczne – inne światy percepcyjne, Gdańsk : Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019 (syg. 36185)
 8. Borkowska Maria, Integracja sensoryczna w rozwoju dziecka : podstawy neurofizjologiczne, Gdańsk, Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018 (syg. 35594)
 9. Borkowska Maria, Wagh Kinga, Integracja sensoryczna na co dzień, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010 (syg.  33079)
 10. Charbicka Magdalena, Integracja sensoryczna przez cały rok, Warszawa, „Difin”, 2017 (syg. 35422)
 11. Charbicka Magdalena, Integracja sensoryczna przez cały rok, Warszawa, „Difin”, 2017 (syg. 35132)
 12. Chrąściel Katarzyna, Grafomozaiki : twórcze zabawy grafomotoryczne doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne, Gdańsk, „Harmonia”, 2016 (syg.  34948)
 13. Chrąściel Katarzyna, Kropka w kropkę : ćwiczenia grafomotoryczne doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne, Gdańsk, „Harmonia”, 2017 (syg. 35145)
 14. Cieszyńska Jagoda, Korendo Marta, Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka : od noworodka do 6 roku życia, Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne, 2013 (syg. 33908)
 15. Cieszyńska Jagoda, Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka : od noworodka do 6 roku życia, Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne, 2017 (syg. 35203)
 16. Delaney Tara, 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej, Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016 (syg. 34804)
 17. Dziamska Dorota, Edukacja przez ruch : fale, spirale, jodełki, zygzaki, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005 (syg. 30347)
 18. Dziamska Dorota, Gudro Maria, Bawię się i uczę: edukacja przez ruch i drama w kształceniu wczesnoszkolnym, Kielce, Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2010 (syg. 32923)
 19. Dziamska Dorota, Edukacja przez ruch : kropki, kreski, owale, wiązki, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005 (syg. 30261)
 20. Dziamska Dorota, Gudro Maria, Bawię się i uczę : edukacja przez ruch i drama w kształceniu wczesnoszkolnym, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010 (syg. 32923)
 21. Dzionek Elżbieta, Kinezjologia edukacyjna, Kraków, „Impuls”, 2006 (syg. 30990)
 22. Emmons Godwin Polly, Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych, Warszawa, „K. E. Liber”, 2007 (syg. 31309)
 23. Grandin Temple, Autyzm i problemy natury sensorycznej, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2017 (syg. 35406)
 24. Grzesiak Joanna, Integracja sensoryczna – metoda wspomagająca rozwój dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym, W: Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej, red. Zofia Palak, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016 (syg. 35696)
 25. Jodzis Daria, Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2013 (syg. 33851)
 26. Karga Małgorzata, Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integracji sensorycznej u małego dziecka W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, red. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Kraków, „Impuls”, 2006 (syg. 31353)
 27. Konopacka Elżbieta, Sensomotoryczne zabawy grupowe na cztery pory roku : materiały, Gdańsk, „Harmonia”, 2019 (syg. 36074)
 28. Konopacka Elżbieta, Sensomotoryczne zabawy grupowe na cztery pory roku : scenariusze zajęć, Gdańsk, „Harmonia”, 2019 (syg. 36075)
 29. Koomar Jane, Integracja sensoryczna : odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczycieli : formularze, listy kontrolne i praktyczne narzędzia dla nauczycieli i rodziców, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2014 (syg. 34387)
 30. Koscinski Cara, Interwencje sensoryczno-motoryczne : jak za pomocą ruchu poprawić ogólne funkcjonowanie ciała, Gdańsk, Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019 (syg. 35870)
 31. Kuleczka-Raszewska Maria, Ćwiczenia korekcyjno-terapeutyczne dla dzieci z wykorzystaniem nietypowych przyborów, Wrszawa, „Difin”, 2019 (syg. 35985)
 32. Kuleczka-Raszewska Maria, Markowska Dorota, Uczę się poprzez ruch : program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2012 (syg. 34082)
 33. Maas Violet F, Uczenie się przez zmysły : wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej dla rodziców i specjalistów, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998 (syg. 28058)
 34. Maas Violet F, Uczenie się przez zmysły : wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej dla rodziców i specjalistów, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2016 (syg. 34916)
 35. Miller Lucy Jane, Dzieci w świecie doznań : jak pomóc dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego? Gdańsk, Harmonia Universalis, 2016 (syg. 35087)
 36. Odowska –Szlachcic Bożenna, Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, Gdańsk, „Harmonia”, 2010 (syg. 34116)
 37. Odowska-Szlachcic Bożenna, Integracja sensoryczna w autyzmie, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2018 (syg. 35593)
 38. Odowska-Szlachcic Bożenna, Terapia integracji sensorycznej, Z. 1 Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego, Gdańsk, „Harmonia”, 2013 (syg. 34602)
 39. Odowska-Szlachcic Bożenna, Terapia integracji sensorycznej, Z. 2 Strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy: słuchowy, wzrokowy, węchu i smaku oraz terapia światłem i kolorami, Gdańsk, „Harmonia”, 2013 (syg. 34603)
 40. Perchalec-Wykręt Agata, Pierwsze zabawy z integracji sensorycznej dla maluchów, Gdańsk, „Harmonia”, 2018 (syg. 35445)
 41. Platt Geoff, Pokonać dyspraksję : prosty program ćwiczeń poprawiających umiejętności ruchowe w domu i w szkole, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2016 (syg. 35094)
 42. Sher Barbara, Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2013 (syg. 33858)
 43. Siporski Piotr, Wykorzystanie metody Integracji Sensorycznej jako stymulatora potencjału twórczego u dzieci z autystycznego spektrum autyzmu W: W: Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi, Kraków, „Impuls”, 2011 (syg. 33321)
 44. Szybkowska Marta, Elementy integracji sensorycznej : zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu, Warszawa, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017 (syg. 35215)
 45. Światowska Aleksandra, Podejmij wyzwanie : materiały do określenia trudności w sferze przetwarzania sensorycznego bodźców dla dzieci, rodziców, terapeutów i nauczycieli, Gdańsk, „Harmonia”, 2017 (syg. 35174)
 46. Taylor Kristen Fitz, Przewodnik Danceland : zabawy z piosenkami i ćwiczenia usprawniające zdolności sensoryczne, Gdańsk, „Harmonia”, 2016 (syg. 34884)
 47. Urzędowska-Sitarczyk Maja, Metoda integracji sensorycznej A. Jean Ayers W: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem z dodatkowymi niepełnosprawnościami, Warszawa, MENiS, 2005 (syg. 30443)
 48. Wehner Lore, Aktywacja sensoryczna : holistyczna koncepcja wsparcia osób w podeszłym wieku i cierpiących na demencję, Gdańsk, Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017 (syg. 35958)
 49. Yack Ellen, Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną, Gdańsk, „Harmonia”, 2014 (syg. 34130)

Artykuły z czasopism

 1. Baj-Lieder  Marta, Przekraczanie linii środkowej ciała, „Wychowanie w Przedszkolu” 2020, nr 4-5/2020
 2. Baj-Lieder Marta, Dziecko z nadwrażliwością dotykową w grupie przedszkolnej, „Wychowanie w Przedszkolu” 2018, nr 5, s. 16-[19]
 3. Baj-Lieder Marta, Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w grupie przedszkolnej, „Wychowanie w Przedszkolu” 2021, nr 6, s. 37-40
 4. Baj-Lieder Marta, I znowu te szlaczki, „Wychowanie w Przedszkolu” 2019, nr 2, s. 22-24
 5. Baj-Lieder Marta, Kręci się, spada, buja w obłokach… „Wychowanie w Przedszkolu” 2018, nr 7, s. 14-17
 6. Baj-Lieder Marta, Nadmierne ślinienie się a niska świadomość sensoryczna, „Wychowanie w Przedszkolu” 2019, nr 1, s. 14-16
 7. Baj-Lieder Marta, Nauczyciel detektyw – jak w trakcie zabaw rozpoznać symptomy zaburzeń modulacji sensorycznej u dzieci,  „Wychowanie w Przedszkolu” 2019, nr 9, s. 12-14
 8. Baj-Lieder Marta, Przestrzeń przedszkolaka. Jak wspierać rozwój integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym, „Wychowanie w Przedszkolu” 2019, nr 10, s. 12-15
 9. Baj-Lieder Marta, Trudności dzieci z zaburzeniami przetwarzania bodźców wzrokowych, „Wychowanie w Przedszkolu” 2019, nr 3, s. 19-20
 10. Baj-Lieder Marta, Wspólne gotowanie w przedszkolu, czyli jak zaprosić nasze zmysły do zabawy, „Wychowanie w Przedszkolu” 2021, nr 3, s. 20-22
 11. Baj-Lieder Marta, Zabawy rozwijające zmysł dotyku, „Wychowanie w Przedszkolu” 2019, nr 8, s. 14-16
 12. Baj-Lieder Marta, Zabawy stymulujące zmysły z wykorzystaniem produktów spożywczych, „Wychowanie w Przedszkolu” 2020, nr 6, s. 12-14
 13. Baj-Lieder Marta, Zabawy wspierające rozwój schematu ciała Wychowanie w Przedszkolu” 2020, nr 2, s. 20-22
 14. Baj-Lieder Marta, Zabawy wspierające rozwój zmysłu równowagi „Wychowanie w Przedszkolu” 2020, nr 1, s. 14-16
 15. Baj-Lieder Marta, Zabawy wspomagające rozwój integracji sensorycznej „Wychowanie w Przedszkolu” 2020, nr 4-5, s. 55-57
 16. Baj-Lieder Marta, Zabawy z piłkami jako sposób na wspomaganie rozwoju integracji sensorycznej, „Wychowanie w Przedszkolu” 2020, nr 3, s. 11-13
 17. Baj-Lieder Marta, Zaburzenia integracji sensorycznej bez tajemnic, „Wychowanie w Przedszkolu” 2020, nr 2, s. 6-11
 18. Baj-Lieder, Marta Czy każdy niejadek ma zaburzenia integracji sensorycznej? Wychowanie w Przedszkolu” 2020, nr 7, s. 17-19
 19. Cedro Joanna, Integracja sensoryczna jako forma pracy terapeutycznej,” Wychowanie w Przedszkolu” 2011, nr 6, s. 46-[49]
 20. Chojnacka Kaja, Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole, „Remedium” 2019, nr 4, s. 6-8
 21. Cygan Barbara, Uwarunkowania zaburzeń integracji sensorycznej u dziecka i ich objawy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2018, nr 2, s. 11-19
 22. Dziamska Dorota, Edukacja w przestrzeni : Matematyczne laboratorium przedszkolaka, „Wychowanie w Przedszkolu” 2018, nr 1, s. 3-8
 23. Dziamska Dorota, Rozwój języka i nadawanie znaczeń ruchem, „Wychowanie w Przedszkolu” 2020, nr 9, s. 6-10
 24. Fronczak Joanna, Gdy zmysły nie współgrają : zaburzenia sensoryczne u dzieci przedszkolnych, „Wychowanie w Przedszkolu” 2015, nr 8, s. 52-54
 25. Garstka Tomasz, Psychologia to nauka, nie czary, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2016, nr 1, s. 30-33
 26. Jasińska Sylwia, Kształcenie polisensoryczne, „Wychowanie w Przedszkolu” 2018, nr 1, s. 36-40
 27. Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna, Działania manualne we wspieraniu emocjonalnego rozwoju dziecka, „Życie Szkoły” 2019, nr 6, s. 30-34
 28. Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna, Rola zmysłów w uczeniu się dziecka. Integracja sensoryczna w warunkach edukacji szkolnej, „Życie Szkoły” 2019, nr 5, s. 4-10
 29. Kapuścińska-Kozakiewicz Justyna, Wybiórczość pokarmowa, „Życie Szkoły” 2019, nr 8, s. 26-30
 30. Kloskowska Adriana, Mózg zintegrowany, czyli jak uczyć się przez zmysły, „Życie Szkoły” 2021, nr 4, s. 27-34
 31. Kłoskowska Adriana, Jak wspomagać rozwój percepcyjno-motoryczny dzieci z symptomami zaburzeń uczenia się? „Życie Szkoły” 2021, nr 5, s. 40-44
 32. Komar Anna, By zmysły nas nie okłamywały, potrzebują integracji : o zajęciach ruchowych, które wspomagają rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej dziecka, „Życie Szkoły” 2020, nr 8, s. 4-10
 33. Komar Anna, By zmysły nie przestały działać : wspomaganie integracji sensorycznej dziecka, „Życie Szkoły”. 2020, nr 3-4, s. 67-69
 34. Krzeszewska Paulina, Przegląd i analiza metod terapeutycznych dedykowanych przetrwałym odruchom pierwotnym, „Szkoła Specjalna”. 2020, nr 4, s. 283-292
 35. Kubala-Kulpińska Aleksandra, W świecie zmysłów, czyli jak usprawnić integrację sensoryczną uczniów, „Życie Szkoły” 2018, nr 10, s. 42-47
 36. Litwinow Monika, Świat zmysłów – prawdziwy Mały Detektyw widzi, słyszy, czuje i wącha! „Wychowanie w Przedszkolu” 2021, nr 4, s. 36-42
 37. Oleksa Karolina, Uczeń wyjątkowo wrażliwy, „Życie Szkoły” 2017, nr 6, s. 17-23
 38. Parakiewicz Anna, Rola ruchu w procesach uczenia się „Wychowanie w Przedszkolu” 2020, nr 6, s. 60-63
 39. Parakiewicz Anna, Wspieranie rozwoju dzieci z opóźnionym rozwojem mowy z zastosowaniem terapii integracji sensorycznej, „Wychowanie w Przedszkolu” 2018, nr 5, s. 60-64
 40. Przybyszewska Dominika, Wspieranie rozwoju umiejętności w zakresie motoryki małej i dużej wyzwaniem współczesności, „Edukacja Wczesnoszkolna” 2019/2020, nr, s. 104-117
 41. Pytlińska Mariola, Zaburzenia zmysłu dotyku, Cz. 2 „Remedium” 2015, nr 3, s. 20-21
 42. Rejszel-Stepień Kamila Olga, Ruch, który uczy myśleć!  „Życie Szkoły” 2019, nr 1, s. 7-10

Oprac. Aneta Bielaszka

0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content