Autyzm i Zespół Aspergera

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1988-2021)


Opracowała Lucyna Lewon
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna
w Nowym Mieście Lubawskim

Książki:

 1. Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem, red. Bogusława Beata Kaczmarek, Aneta Wojciechowska, Kraków, Impuls, 2015. (34372)
 2. Autyzm wyzwaniem naszych czasów, red. Tadeusz Gałkowski, Joanna Kossewska, Kraków, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. (syg. 29070)
 3. Attwood Tony, Garnett Michelle, Terapia poznawczo-behawioralna dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera pomagająca rozumieć i wyrażać sympatię oraz miłość : podręcznik dla osób pracujących z dziećmi, Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020. (syg. 36246)
 4. Attwood Tony, Zespół Aspergera : kompletny przewodnik, Gdańsk. Harmonia Universalis, 2013. (syg. 34180)
 5. Baker Jed, Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych: trening komunikacji, zabawy i emocji dla dzieci z autyzmem, Gdańsk, , Harmonia Universalis, 2016. (syg. 34950)                                                                                                      Baker Jed, Ilustrowany podręcznik umiejętności społecznych 2, Trening interakcji społecznych dla nastolatków i młodych dorosłych z autyzmem, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2018. (syg. 36147)
 6. Ball James, Autyzm a wczesna interwencja : rzeczowe pytania, życiowe odpowiedzi, Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. (syg. 34934)
 7. Bednarz Marzena, Hinz Magdalena, Ja i mój świat : lekcje dla uczniów z autyzmem               i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : program edukacyjny, Gdańsk, Harmonia, 2015. (syg. 34392)
 8. Bednarz Marzena, Staszkiewicz Ewa, Ja i mój świat : lekcje dla uczniów z autyzmem         i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka : zadania domowe, Gdańsk, Harmonia, 2014. (syg. 34393)
 9. Bednarz Marzena, Hinz Magdalena, Ja i mój świat Cz. 2 : lekcje dla uczniów z autyzmem     i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap wyrazu : podręcznik, Gdańsk, Harmonia, 2015. (syg. 34388, 34389)
 10. Bednarz Marzena, Małek Renata, Ja i mój świat Cz. 1 : lekcje dla uczniów z autyzmem         i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka : podręcznik, Gdańsk, Harmonia, 2014. (syg. 34390)
 11. Bednarz Marzena, Małek Renata, Ja i mój świat Cz. 2 : lekcje dla uczniów z autyzmem        i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap obrazka : podręcznik, Gdańsk, Harmonia, 2014. (syg. 34391)
 12. Beytien Alyson, Autyzm na co dzień : ponad 150 sprawdzonych sposobów postępowania   z dzieckiem ze spektrum autyzmu, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. (syg. 35494)
 13. Błeczyński Jacek Jarosław, Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienia            w rozwoju : skala oceny zachowań autystycznych, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2014. (syg. 34933)
 14. Bobkiewicz-Lewartowska Lucyna, Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków, Impuls, 2000. (syg. 29012, 30589)
 15. Bone Victoria M., Wychowując dziecko z autyzmem : pozytywne strategie oparte na terapii behawioralnej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2020. (syg. 36129)
 16. Borkowska Agnieszka, Grotowska Beata, Codzienność dziecka z zespołem Aspergera : okiem rodzica i terapeuty, Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2012. (syg. 33825)
 17. Borkowska Agnieszka, Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera, Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2010. (syg. 33831)
 18. Brauner Alfred i Francoise, Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu            od czasów baśni o wróżkach fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. (syg. 24356)
 19. Bullock Claire, 100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych: wspomaganie uczniów z autyzmem, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2018. (syg. 35748)
 20. Całek Grzegorz, Łuszczak Halina, Jankowska Halina, Mam dziecko z zespołem Aspergera 🙂 : poradnik dla rodziców, Warszawa, Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera, 2014. (syg. 34289)
 21. Charbicka Magdalena,  Dziecko z zespołem Aspergera, Warszawa, Difin, 2015. (syg. 34486)
 22. Cieszyńska Jagoda, Powiesz mi co odczuwasz : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami          ze spektrum autyzmu, z afazją oraz dla dzieci dwujęzycznych, Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne, 2008. (syg. 34168)
 23. Cieszyńska-Rożek Jagoda, Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych : Metoda Krakowska, Kraków, Centrum Metody Krakowskiej, 2011. (syg. 35202)
 24. Cook O’Toole Jennifer, (Sekretna) księga asperdzieciaka : poradnik dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. (syg. 35476)                                                                                                                       
 25. Delaney Tara, 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera           i zaburzeniami integracji sensorycznej, Gdańsk, Harmonia Universatis, 2016. (syg. 34804)
 26. Dziecko autystyczne, red. Tadeusz Gałkowski [i in.], Warszawa, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, 1999. (syg. 33730)
 27. Elvén Bo Hejlskov, Nie gryzę, nie biję, nie krzyczę, Warszawa, Wydaw. Linia, 2018. (syg. 35660)
 28. Faherty Catherine, Autyzm…Co to dla mnie znaczy? : podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. (syg. 34935)                                                                                                                         
 29. Frith Ulta, Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. (syg. 34469)
 30. Gałkowski Tadeusz, Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. (syg. 26467)
 31. Grandin Temple, Autyzm i problemy natury sensorycznej, Gdańsk, Wydaw. Harmonia Universalis, 2017. (syg. 35406)
 32. Grandin Temple, i in.  Autyzm w czasie pandemii: wskazówki i uwagi ekspertów, jak radzić sobie w trudnym czasie pandemii, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2020. (syg. 36385)
 33. Grandin Temple, Byłam dzieckiem autystycznym, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 1995. (syg. 26175)
 34. Grandin Temple, Panek Richard, Mózg autystyczny : podróż w głąb niezwykłych umysłów, Kraków, Copernicus Center Press, 2018. (syg. 35783)
 35. Grandin Temple, Starsze dziecko z autyzmem, Gdańsk, Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017. (syg. 35743)
 36. Greenspan Stanley I., Wieder Serena, Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom nawiązać relacje, komunikować się i myśleć. Metoda Floortime, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. (34383)
 37. Griffin Simone, Sandler Dianne, Motywuj do komunikacji! : 300 ćwiczeń, gier i zabaw    dla dzieci z autyzmem, Gdańsk, Harmonia Universatis, 2018. (syg. 35436)
 38. Górski Adam, Kmieciak Błażej, Autyzm a prawo, Warszawa, Difin, 2019. (syg. 35756)
 39. Gray Carol, Dialogi komiksowe : ilustrowane rozmowy dla uczniów z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami, Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia – Wydawnictwo Harmonia, 2021. (syg. 36451)
 40. Grodzka Magdalena, Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2010. (syg. 33071)
 41. Hałub Jacek, Niegrzeczne : historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera, Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2020. (syg. 36091)
 42. Harpur John, Lalor Maria, Fitzgerald Michael, Interwencje społeczne dla nastolatków         z zespołem Aspergera : przewodnik komunikacji i socjalizacji w terapii interakcyjnej, Warszawa, Fraszka edukacyjna, 2012. (syg. 34100)
 43. Jagielska Gabriela, Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów, Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. (syg. 33359)
 44. Jarosz-Bilińska Anna, Komunikacja, emocje, relacje : karty pracy wspomagające rozwój umiejętności społecznych, Kraków, Wydawnictwo WIR Aleksander Jaglarz, 2020. (syg. 36482)
 45. Kaufman Raun K., Autyzm – przełom w podejściu : program Son-Rise, który pomógł rodzinom na całym świecie, Białystok, Wydawnictwo Vivante – Illuminatio Łukasz Kierus, 2016. (syg. 36040)
 46. Kim Cynthia, Nieśmiali, skryci i społecznie niedopasowani : przewodnik po życiu               z zespołem Aspergera, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. (syg. 35790)
 47. Knapik-Szweda Sara, Znaczenie technik muzykoterapeutycznych we wsparciu rozwoju dziecka z autyzmem, Warszawa, „Difin”, 2020. (syg. 36131)
 48. Knapp Julie, Turnbull Carolline, Kompletny program terapii SAZ dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 1 roku do 4 lat : podręcznik terapeuty zawierający materiały do nauczania 140 umiejętności podstawowych krok po kroku, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2017. (syg. 35142)
 49. Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, red. nauk. Joanna Kossewska, Kraków, Impuls, 2009. (syg. 32628)
 50. Korendo Marta, Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera, Kraków, Wydaw. Omega Stage Systems – Jędrzej Cieszyński, 2013. (syg. 35140)
 51. Kozdroń Agnieszka, Zespół Aspergera : zrozumieć aby pomóc, Warszawa, Difin, 2015. (syg. 34631)
 52. Kuleczka-Raszewska Maria, Ogrodoterapia: scenariusze zajęć i zabaw                               dla przedszkolaków, w tym dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem, Warszawa,  „Difin”, 2019. (syg. 36007)
 53. Kutscher Martin L.Attwood, Wolff Robert R., Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia, Warszawa, Wydawnictwo K.E. Liber, 2007. (syg. 32110)
 54. Lynch Christopher, Lęk u dzieci ze spektrum autyzmu : praktyczne porady dla rodziców, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021. (syg. 36519)
 55. Maciarz Aleksandra, Drała Dorota, Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. (syg. 33853)
 56. Maniecka Magdalena, Pokaż mi mój mały świat : historyjki obrazkowe dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i niedosłuchem, Gdańsk, „Harmonia”, 2016.(syg. 34863)
 57. McClannahan Lynn E., Budzińska Ewa, Krantz Patricia J., Lubomirska Anna, Plany aktywności dla dzieci z autyzmem : uczenie samodzielności, Gdańsk, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, 2016. (syg. 34772)
 58. McClannahan Lynn E., Krantz Patricia J., Uczenie dzieci z autyzmem prowadzenia konwersacji : metoda skryptów i ich wycofania, Gdańsk, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, 2016. (syg. 34791)
 59. Melillo Robert, Autyzm : zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie i terapia oraz zalecenia dla rodziców, Gdańsk, Wydaw. Harmonia Uniwersalis, 2017. (syg. 35566, 35102)
 60. Mikołajczak Małgorzata, Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera : poradnik dla rodziców i terapeutów, Warszawa, „Difin”, 2017. (syg. 35206)
 61. Myers Jennifer  McIlwee, Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci  z autyzmem lub  zespołem Aspergera, Gdańsk , Harmonia Universalis, 2016. (syg. 34975)
 62. Nason Bill, Hadula Aleksandra, Porozmawiajmy o autyzmie : przewodnik dla rodziców       i specjalistów, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. (syg. 35177)
 63. Niedyrektywność i relacja : terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, red. nauk. Anna Prokopiak, Warszawa, Fraszka Edukacyjna, 2014. (syg. 34094)
 64. Notbohm Ellen, Zysk Veronica, 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem                 i zespołem Aspergera, Kraków, Wydawnictwo Uniwerystetu Jagiellońskiego, 2016. (syg. 35084)
 65. Odowska-Szlachcic Bożena, Integracja sensoryczna w autyzmie, Gdańsk, Harmonia Universalis – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018. (syg. 35593)
 66. Olechnowicz Hanna, Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. (syg. 29847)
 67. Olechnowicz Hanna, Wiktorowicz Robert, Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego, Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2012.  (syg. 33647)                                
 68. Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu : możliwości aktywnego życia, red. nauk. Joanna Kossewska, Kraków, wydawnictwo JAK, 2014. (syg. 34959)
 69. O’Toole Jennifer Cook, (Sekretna) księga asperdzieciaka : poradnik dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. (syg. 35476)
 70. Pisula Ewa, Autyzm, Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2010. (syg. 32978)
 71. Pisula Ewa, Rodzice dzieci z autyzmem, Warszawa, PWN, 2015. (syg. 36095)
 72. Porter Joseph, Autyzm a czytanie ze zrozumieniem. Gotowe scenariusze lekcji.dla przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2016 (syg. 34932)
 73. Preißmann Christine, Zespół Aspergera, Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017. (syg. 35708)
 74. Preissmann Christine, Zespół Aspergera : jak żyć, jak pomagać, jak prowadzić terapię, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,  2014. (syg. 34018)
 75. Prizant Barry M., Bilmin Joanna, Fields-Meyer Tom, Niezwyczajni ludzie: nowe spojrzenie na autyzm, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. (35160)
 76. Randall Peter, Autyzm : jak pomóc rodzinie, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.  (syg. 29350)
 77. Robinson Elder John, Jestem inny : moje wskazówki dla aspich, ich rodzin i terapeutów, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. (syg. 36111)
 78. Rogers Sally J., Dawson Geraldine, Vismara Laurie A., Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem (ESDM) : jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. (syg. 34750)
 79. Sabik Magdalena, Szczypczyk Anna, Zabawy dla dzieci z autyzmem, Gdańsk, Harmonia, 2012. (syg. 34086)
 80. Sadowska Elżbieta, Zachowania komunikacyjne u dzieci z autyzmem : wpływ deficytów kompetencji komunikacyjnej na sposób porozumiewania się dzieci z autyzmem, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. (syg. 36224)
 81. Schopler Eric, Lansing Margaret, Waters Leslie, Zindywizualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych i z zaburzeniami w rozwoju. Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, T. 3, Gdańsk, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, 1994. (syg. 26369)
 82. Schopler Eric, Lansing Margaret, Waters Leslie, Zindywizualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych i z zaburzeniami w rozwoju. Profil psychoedukacyjny PEP-R : wersja poprawiona, T. 1, Gdańsk, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, 1995. (syg. 27390)
 83. Schopler Eric, Lansing Margaret, Waters Leslie, Zindywizualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych i z zaburzeniami w rozwoju. Techniki nauczania dla rodziców                        i profesjonalistów, T. 2, Gdańsk, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, 1995 (syg. 27785)
 84. Sher Barbara, Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego, Gdańsk, Wydaw. Harmonia Universalis, 2013. (syg. 33858)
 85. Stojanowski Jacek, Rozwijanie komunikacji : karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz problemami w komunikowaniu się, Gdańsk : „Harmonia”, 2018. (syg. 35679, 35606)
 86. Suchoparski Marcin, Zrozumieć autyzm, Brodnica, Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza „Verbum”, 2019. (syg. 36362)
 87. Suchowierska Monika, Ostaszewski Paweł, Bąbel Przemysław, Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : terapia, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. (syg. 33659)                                                            
 88. Świecicka Joanna, Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczycieli, Kraków, Impuls, 2014. (syg. 34216)
 89. Taylor Paul Gordon, Spektrum zaburzeń autystycznych : przewodnik dla początkujących : podstawowe informacje dla rodziców i pedagogów, Warszawa, Fraszka Edukacyjna, 2011. (syg. 34099)
 90. Teitelbaum Osnat, Teitelbaum Philip, Czy moje dziecko ma autyzm? : jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2012. (syg. 36389)
 91. Timmins Siobhan, Skuteczne historyjki społeczne dla młodszych dzieci z autyzmem : dorastanie z historyjkami społecznymi, Gdańsk, Wydaw. Harmonia Uniwersalis, 2018. (syg. 35457)
 92. Tims Lisa A., Pomoc dla nastolatków ze spektrum zaburzeń autystycznych w radzeniu sobie z przyjaźnią, uczuciami, konfliktami… i wiele innych : 60 sytuacji społecznych           i tematów do dyskusji, Warszawa, Fraszka Edukacyjna, 2012. (syg. 33925)
 93. Varughese Tarin, Wskazówki społeczne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych       i zaburzeń pokrewnych : jak się ładnie witać, mówić świetne komplementy i bawić się        z przyjaciółmi, Warszawa, Fraszka Edukacyjna, 2012. (syg. 33927)                                          
 94. Wacław Wanda, Aldenrud Ulla, Ilstedt Stefan, Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera : praktyczne doświaczenia z codziennej pracy, Katowice, „Śląsk”, 2000. (syg. 35073)
 95. Ward-Hawkes Jenna, Robi Melissa, Jak sobie radzić z napadami złości i załamaniem nerwowym/psychicznym u dzieci z autyzmem, Otwock, „Fraszka Edukacyjna”, 2021. (syg. 36568)
 96. Wilde Kate, Logistyka autyzmu : przewodnik dla rodziców, którzy zmagają się                   z kładzeniem dziecka spać, treningiem toaletowym, napadami złości, biciem i innymi wyzwaniami dnia codziennego, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2016. (syg.34747)
 97. Winczura Barbara, Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Kraków, Impuls, 2016. (syg. 34813)
 98. Winter Matt, Zespół Aspergera : co nauczyciel wiedzieć powinien, Warszawa, Fraszka Edukacyjna, 2006. (syg. 35078)
 99. Yack Ellen, Aquilla Paula, Sutton Shirley, Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2014. (34130)

Fragment książki:

 1. Baron Simon-Cohen, Autyzm wczesnodziecięcy [W:] Psychopatologia, red. Arnolda         A. Lazarusa, Adrew M. Colmana, Poznań, Zysk i S-ka, 2001, s. 63-77 (syg. 29018)
 2. Buława-Hałasz Joanna, Sytuacja rodziny z dzieckiem autystycznym [W:] Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin, red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina, Warszawa, Difin, 2011, s. 149-155. (syg. 33481)
 3. Cieślicki Wiesław, Wpływ rehabilitacji  w wodzie na usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa i dzieci z autyzmem [W:] Dziecko                        z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Kraków, Impuls, 2005, s. 231-241. (syg. 30878)
 4. Kendall Philip C., Całościowe zaburzenia rozwojowe [W:] Tenże, Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, s. 161-182. (syg. 31891)
 5. Plichta Piotr i inni, Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcia, Kraków, Impuls, 2017, Autyzm – terminologia,  s. 61-64. (syg. 35686)
 6. Saulnier Celine, Volkmar Fred, Zaburzenia psychiczne u osób z autyzmem i innymi całosciowymi zaburzeniami rozwojowymi [W:] Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie, red. Bouras Nick, Holt Geraldine, Wrocław, Elsevier Urban & Partner, 2010, s. 236-246. (syg. 34087)
 7. Skórczyńska Małgorzata, Programy wczesnej interwencji O. I. Lovasa i S. Greenspana       w terapii małego dziecka z autyzmem [W:] Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Kraków, Impuls, 2005, s. 115-122. (syg. 30878)
 8. Winczura Barbara, Diagnoza i terapia deficytów poznawczych dziecka autystycznego        na podstawie koncepcji teorii umysłu [W:] Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Kraków, Impuls, 2005, s. 65-93. (syg. 30878)
 9. Winczura Barbara, Jak funkcjonuje mózg dzieci z autyzmem? Neurobiologiczne ścieżki zaburzeń autystycznych [W:] Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura Kraków, Impuls, 2007, s. 285-298. (syg. 31310)

Artykuły z czasopism:

 1. Alenowicz  Magdalena, Uczeń z zespołem Aspergera, „Życie Szkoły”, 2015, nr 3, s. 22-27
 2. Barłóg Krystyna, Dziecko autystyczne w klasie szkolnej, „Wychowanie Fizyczne                i Zdrowotne”, 2001 nr 8/9, s. 26-28
 3. Biadasiewicz Małgorzata, Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera, „Szkoła Specjalna”, 2001 nr 2, 91-95
 4. Błaszczyk-Kowalska Sylwia, Gacka Ewa, Rozwój komunikacji językowej u dzieci               z zespołem Aspergera, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2015 nr 10, s. 3-13
 5. Błaszczyk Sylwia, Funkcjonowanie psychofizyczne rodziców dziecka autystycznego, „ Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2008 nr 3, 40-44
 6. Błeszyński Jacek, Badania różnicujące autyzm od zatrucia dzieci metalami ciężkimi, „Wychowanie na Co Dzień”, 2003 nr 1/2, s. 23-25
 7. Błeszyński Jacek, Czy szkoła powinna się otworzyć na autyzm, „ Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1995 nr 3, 25-27
 8. Błeszczyński Jacek J., Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja), „Szkoła Specjalna”, 2009 nr 1, s. 18-24
 9. Bobkiewicz-Lewartowska Lucyna, Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy             i terapii. Rec. Ewelina Jutrzyna, „Szkoła Specjalna” 2002 nr 1, s. 58-59
 10. Chojnacka Kaja, Dziecko z zaburzeniami autyzmu w szkole, Cz. 1., „Remedium”, 2018 nr 2, s. 10-12
 11. Chojnacka Kaja, Dziecko z zaburzeniami autyzmu w szkole, Cz. 2., „Remedium”, 2018 nr 3, s. 18-20
 12. Ciećwierz Tomasz, Drama w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, „Remedium”, 2013 nr 11, s. 20-21
 13. Cychowska Magdalena, Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej   w pracy z dzieckiem z autyzmem – z doświadczeń młodego nauczyciela, „Szkoła Specjalna”, 2010 nr 5, s. 375-379
 14. Czapczyńska Agnieszka: Autyzm a płeć, „Remedium 2005 nr 3, s. 22-23
 15. Fosiak Danuta, Ruch środkiem terapii dzieci autystycznych, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 1998 nr 5, s. 214-215
 16. Gałkowski Tadeusz, Wsparcie i wina, „Charaktery”, 1998 nr 4, s. 20-21
 17. Gelleta-Mac Izabela, Dzieci z autyzmem, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2008 nr 4, s. 36-39
 18. Gelleta-Mac Izabela, Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym. Autym. Zespół Aspergera, „ Wychowanie w Przedszkolu”, 2009 nr 5, s. 16-20
 19. Gołaska Paulina, Współwystępowanie autyzmui zespołu Downa – kontrowersje          i trudności diagnostyczne,  „Remedium”, 2012 nr 11, s. 24-25
 20. Gołaska Paulina,  Zaburzenia ze spektrum autyzmu – przegląd teorii, „Remedium.”,  2011 nr 10, s. 6-7
 21. Górecka Marzena, Hanć Tomasz, Autyzm jako wynik zaburzeń we wczesnych etapach rozwoju człowieka, „Remedium”, 2011 nr 5, s. 6-7
 22. Górecka Marzena, Hanć Tomasz, Psychospołeczne koncepcje uwarunkowania autyzmu, „Remedium”, 2010 nr 5, s. 6-7
 23. Hyjek Izabela, Kloze Anna, Buchholz Aleksandra, Stępowska Jolanta, Ocena umiejętności z zakresu motoryki małej w grupie dzieci z zespołem Aspergera w wieku 5-7 lat, „Szkoła Specjalna”, 2017 nr 3, s. 210-221
 24. Ignatowiczowa Łucja, Ignatowicz Roman, Autyzm wczesnodziecięcy, „Wychowanie w Przedszkolu”, 1991 nr 9, s. 430-436
 25. Jonakowska Ewa, W strachu przed światem – o ucznia z zespołem Aspergera, „Życie Szkoły”, 2013 nr 8, s. 36-39
 26. Kic Anna, Popielska Dominika, Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera, „Remedium”, 2010 nr 3, s. 6-7
 27. Klama Ramona, Praca z dzieckiem autystycznym, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2000 nr 9, s. 554-555
 28. Kordzińska-Grabowska Anna, Izolują się czy są izolowane?, „Wychowanie             w Przedszkolu”,  2015 nr 3, s. 41-44
 29. Kosior Edyta, Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera- z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty, „Szkoła Specjalna”, 2009 nr 3, s. 204-217
 30. Kowalczyk Małgorzata, Dziecko z zespołem Aspergera w rzeczywistości społecznej i edukacyjnej, „Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane”, 2014/2015 nr 2, s. 37-46
 31. Kozyra Agnieszka, Autorefleksje z pracy na stanowisku pomocy nauczyciela           w klasie integracyjnej, „ Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane”, 2016/2017 nr 3, s. 70-80
 32. Krasiejko Izabela, Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej, „Szkoła Specjalna”, 2008 nr 5, s. 30-36
 33. Krawczyk Felicyta, Terapia nieryrektywna autystycznego chłopca (część druga), „Rewalidacja”, 2010 nr 2, s. 45-58
 34. Kruk-Lasocka Joanna, Autyzm a oligofrenia, „Szkoła Specjalna”, 1994 nr 4, s. 195-200
 35. Leśniewska Katarzyna, Geneza autyzmu wczesnodziecięcego (wybrane teorie), „Wychowanie na Co Dzień”, 1998 nr 1/2, s. 29-33
 36. Loebl Wirginia, Kategorie użytkowników wspomagającej i alternatywnej komunikacji, „Szkoła Specjalna”, 2000 nr 5, s. 247-255
 37. Łaskot Małgorzata, Uczeń ze „szczyptą autyzmu”, „Życie Szkoły”, 2017 nr 2, s. 2-5
 38. Łoskot Małgorzata, Przedszkolak ze spektrum autyzmu, „Wychowanie                     w Przedszkolu”, 2018 nr 2, s. 15-19
 39. Ławicka Joanna, Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem          i pokrewnymi zaburzeniami, „Szkoła Specjalna”, 2007 nr 4, s. 296-305
 40. Łoskot Małgorzta, Przedszkolak ze spektrum autyzmu, „Wychowanie                        w Przedszkolu”, 2018 nr 2, s. 15-19
 41. Łoskot Małgorzta, Uczeń ze spektrum autyzmu w klasie I-III, „Życie Szkoły”, 2018 nr 1, s. 22-26
 42. Maciejewski Gabriel, Świat w rozbitym lustrze, „Charaktery”, 2006 nr 6, s. 66-68
 43. Małowska Malwina, Oznaki zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci, „Remedium”, 2017 nr 7-8, s. 34-35
 44. Marczak Janina Halina, Dzieci autystyczne, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1994 nr 9, s. 22-25
 45. Marczewska Elżbieta, Wsparcie rodziny dziecka z autyzmem w systemie edukacji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2016 nr 3, s. 32-37
 46. Mazur Agnieszka, Chojnowska-Ćwiąkała Izabela, Zaburzenia autystyczne u dziecka wyzwaniem w pracy nauczyciela, „Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane”, 2009/2010 nr 1, s. 62-68
 47. Milewska Krystyna, Na imię mam Aspie, „Charaktery”, 2007 nr 11, s. 66-69
 48. Miłkowska Grazyna, Autyzm znany czy nieznany?, „Szkoła Specjalna”, 1990 nr 2/3, s. 83-89
 49. Minczakiewicz Elżbieta, Rozwój umiejętności komunikacyjnych dzieci autystycznych, „Szkoła Specjalna”, 1998 nr 2, s. 67-74
 50. Mirosław Klaudia, Praca z dziećmi autystycznymi w St. Colman’s, „ Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2007 nr 5, s. 55-56
 51. Moleda Joanna, Znaczenie relacji wychowawca – wychowanek w kształtowaniu aspiracji życiowych młodzieży nieprzystosowanej społecznie, „Szkoła Specjalna”, 2010 nr 4, s. 267-274
 52. Nowak Anna, Zdrowie ukryte w jelitach, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2017  nr 1, s. 26-29
 53. Olechnowicz Hanna, Strategie zapobiegania i przezwyciężania objawów autystycznych w domach pomocy społecznej dla dzieci, „Szkoła Specjalna”, 1988 nr 2, s. 101-110
 54. Pająk Paulina, W każdym z nas drzemie, „Charaktery”, 1997 nr 9, s. 62-67
 55. Patyk Katarzyna, Dziecko autystyczne. Metody i formy pracy w szkole, „Nowa Szkoła”, 2009 nr 5, s. 45-53
 56. Patyk Katarzyna, Metody i formy pracy z uczniem autystycznym, „Nowa Szkoła”, 2012 nr 2, s. 19-28
 57. Patyk Katarzyna, Wykorzystanie profilu psychoedukacyjnego PER-R Schoplera       w praktyce szkolnej – zasady procesu i przydatne wskazówki, „Szkoła Specjalna”, 2009 nr 4, s. 293-301
 58. Pawłowska Halina, Właściwości mowy w autyzmie wczesnodziecięcym                 (na przykładzie wypowiedzi 8-letniego chłopca), „Szkoła Specjalna”, 1999 nr 1, 40-46
 59. Pawłowska Halina, Zagadnienia mowy w autyzmie wczesnodziecięcym, „Szkoła Specjalna”, 1997 nr 2, 67-70
 60. Pawłowska-Jaroń Halina, Percepcja sytuacji społecznego komunikowania się przez dziecko autystyczne, „Szkoła Specjalna”, 2004 nr 3, s. 221-226
 61. Pągowska Marta, Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem – etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka, „Szkoła Specjalna”, 2010 nr 4, s. 258-266
 62. Perzanowski Tadeusz, Najczęstsze błędy w postępowaniu z rodzicami dzieci autystycznych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2013 nr 5, s. 27-31
 63. Pęczak Katarzyna, Autyzm i Zespół Aspergera? Aktualne spojrzenie na spektrum autyzmu, „Remedium”, 2019 nr 6, s. 8-10
 64. Pęczak Katarzyna, Dziecko w spektrum autyzmu – jak skutecznie pomagać. Cz. I, „Remedium”, 2019 nr 9, s. 18-19
 65. Pęczak Katarzyna, Dziecko w spektrum autyzmu – jak skutecznie pomagać. Cz. II, „Remedium”, 2019 nr 10, s. 13-15
 66. Pęczak Katarzyna, Kino przyjazne sensorycznie – nadwrażliwość, empatia i radość życia, „Remedium”, 2019 nr 4, s. 2-5
 67. Pęczak Katarzyna, Spektrum autyzmu-czy to nas dotyczy?, „Remedium”, 2019 nr 5, s. 17-19
 68. Pęczak Katarzyna, Wyzwania osób z autyzmem w obszarze porozumiewania się, „Remedium”, 2019 nr 12, s. 13-15
 69. Pietras Tadeusz, Witusik Andrzzej, Gałęcki Piotr (red.), Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia. Rec. Elżbieta Trojan, „Niepełnoprawność i Rehabilitacja”, 2010 nr 2, s. 117-120
 70. Pisula Ewa, Autyzm i przywiązanie. Studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek. Rec. Kornelia Czerwińska, „Szkoła Specjalna”, 2003 nr 5, s. 314-315
 71. Pisula Ewa, Spostrzeganie własnego dziecka przez rodziców dzieci autystycznych, „Szkoła Specjalna”, 1991 nr 2/3, s. 76-83
 72. Pisula Ewa, Zaburzenia autystyczne u dzieci, „Nowa Szkoła”, 1992 nr 7, s. 409-412
 73. Piszczek Maria, Kwestionariusz do oceny kompetencji emocjonalno-społecznych (KOKE-S) wysoko funkcjonujących autystów i dzieci z zespołem Aspergera (część pierwsza), „Rewalidacja”, 2010 nr 1, s. 48-63
 74. Prędka-Pawlun Ewelina, Ćwiczenia dla dzieci autystycznych – metoda krakowska, „Remedium”, 2017 nr 7-8, s. 36-38
 75. Rafalska-Kawalec Jadwiga, Możliwość edukacji. Autyzm u dzieci z małych środowisk, „Życie Szkoły”, 2005 nr 10, s. 21[599]-25[603]
 76. Rynkiewicz Agnieszka, Mali odkrywcy bliżej emocji, „Charaktery”, 2014 nr 11, s. 70-73
 77. Sapel Anna, Wyjątkowo wyjątkowi, „Charaktery”, 2006 nr 7, s. 48-51
 78. Sowińska Magdalena, Kacper – dziecko autystyczne, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2006 nr 10, s. 43-45
 79. Stachyra Krzysztof, Ośrodek Terapii dzieci autystycznych „Giant Steps”, „Szkoła Specjalna”, 2008 nr 1, s. 73-75
 80. Święcicka Joanna, Nieproste życie z Aspergerem (cz.1), „Psychologia w Szkole”, 2010 nr 1, s. 92-97
 81. Tchórz-Dytko Agnieszka, Kasia – opis poziomu funkcjonowania i próby terapii, „Rewalidacja”, 2008 nr 2, s. 61-67
 82. Terlecka Wanda, Edukacyjna i terapeutyczna filozofia Bruno Bettelheima, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1994 nr 1, s. 36-41 [zakończenie III s. Okł.]
 83. Trojan Elżbieta, Autyzm wybór bibliografii z lat 1998-2009, „Problemy opiekuńczo-Wychowawcze”, 2010 nr 7, s. 62-64
 84. Turner Mark Alex, Neuronyi roboty kontra autyzm, „Charaktery” 2008 nr 9, s. 68-71
 85. Wilkinson Lee A., Kiedy Asperger dorasta razem z nami, „Charaktery”, 2008 nr 12, s. 72-76
 86. Winczura Barbara, Spór o genezę autyzmu, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1996          nr 3/4, s. 135-151
 87. Wolski Andrzej, Diagnoza autyzmu u małego dziecka – implikacje do pracy             w rodzinie, „Rewalidacja”, 2010 nr 2, s. 24-44 
 88. Woźniak-Prus Małgorzata, Szymańska Marta, Hamowanie relacji i planowanie          u dzieci w wieku 6-7 lat z wybranymi zaburzeniami rozwojowymi, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2016 nr 5, s. 325-337
 89. Wrońska Joanna, Charakterystyka dziecka z zaburzeniami zachowania o charakterze autystycznym oraz wstępna propozycja kierunków oddziaływań podejmowanych w celu poprawy jego funkcjonowania, 2008 nr 2, s. 57-61
 90. Zając Izabela, Grabara Małgorzata, Pucher Jadwiga: Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, 2002 nr 11, s. 8-10
 91. Zaorska Marzenna, Czy dziecko głuchoniewidome może być autystyczne?, „Szkoła Specjalna”, 2010 nr 4, s. 298-304
 92. Zwierzyńska Bożena, Autyzm i zespół Aspergera (zestawienie bibliograficzne), „Nowa Szkoła”, 2009 nr 2, s. 55-60
0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content