Wycieczki szkolne

Zestawienie bibliograficzne – materiały dostępne w PCRE Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim

Oprac. Aneta Bielaszka

Książki:

 1. Berne Irena, Zajęcia w terenie. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984 syg. 23026
 2. Czajkowski Z., Czajkowski S., Krawczyk M., Wycieczka uczy i wychowuje. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964 syg. 7042
 3. Dąbrowa Marian, Szkolne wycieczki historyczne. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975 syg. 14579
 4. Denek Kazimierz, Na turystycznych szlakach Polski. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1996 syg. 26930
 5. Denek Kazimierz, Nowy kształt edukacji. Toruń : „Akapit”, 1998 syg. 28244
 6. Dybska Hanna, Gruchlik Jolanta, Prawie wszystko o zielonej szkole : przewodnik. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, [2001] syg. 30573
 7. Dziecko w świecie współdziałania. / pod red. Bronisławy Dymary Kraków : „Impuls”, 2010 syg. 33687
 8. Gaweł Tadeusz, Zinkow Julian, Kraków i okolice : teren geograficznych i krajoznawczych wycieczek szkolnych. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986 syg. 23071
 9. Gayówna Delfina, Karpowicz Wanda, Metodyka wycieczek botanicznych dla nauczycieli szkół podstawowych. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964 syg. 6673
 10. Gorczyńska Jadwiga, Gorczyński Tadeusz, Wycieczki botaniczne. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981 syg. 20173
 11. Hakke Czesław, Nonas Narcyz, Wycieczki i zajęcia terenowe : poradnik metodyczny. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986 syg. 23186
 12. Krajoznawstwo i turystyka w szkole / pod red. Tadeusza Łobożewicza. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985 syg. 22909
 13. Lisowska Beata, Zielone szkoły : programy i scenariusz zajęć wyjazdów śródrocznych. Kraków : „Impuls”, 1999 syg. 28853
 14. Ławecki Tomasz, Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny 2. Warszawa : „Telbit”, 2006 syg. 30827
 15. Podolski Janusz, Turystyka szkolna : poradnik dla nauczycieli-kierowników wycieczek krajoznawczo-turystycznych młodzieży szkolnej. Warszawa : „Sport i Turystyka”, 1974 syg. 14254
 16. Riabinin Danuta, Riabinin Sergiusz, Miasto, teren szkolnych wycieczek biologicznych : przewodnik terenowy. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975 syg. 15016
 17. Szymański Stanisław, Wycieczki szkolne do zabytków kultury. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978 syg. 18935
 18. Świtalski Edward, Szkolne koła geograficzne i krajoznawczo-turystyczne. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985 syg. 22981
 19. Wycieczki szkolne w klasach I-III szkoły podstawowej : praca zbiorowa, pod red. Tadeusza Łobożewicza. Warszawa : Wydaw. PTTK „Kraj”, 1989 syg. 25365

Artykuły z czasopism:

 1. Ampulska Patrycja, Przestrzeń miasta jako medium w moralnym wychowaniu dzieci i młodzieży : na przykładzie Pułtuska i powieści W. Gomulickiego, „Wychowanie na Co Dzień” 2014, nr 1, wkładka s. I-IV
 2. Boguta Teresa, Doświadczenia współpracy z rodzicami : wycieczki edukacyjno-rekreacyjne, „Wychowanie w Przedszkolu” 2014, nr 7, s. 54-55
 3. Budasz Sylwia, Ścieżki dydaktyczne : poznajemy uroki polskiej przyrody, ”Życie Szkoły” 2015 nr 6, s. 33-34
 4. Denek Kazimierz, Aktywność krajoznawczo-turystyczna dzieci i młodzieży w edukacji szkolnej, „Lider”. 2009, nr 1, s. 4-9
 5. Goetz Magdalena, Podróże kształcą. Kiedy? „Głos Nauczycielski” 2018, nr 14/15, s. 18
 6. Grubek Katarzyna, Co się zdarzyło na Próżnej? : (scenariusz gry miejskiej – śladami I.B. Singera), „Polonistyka” 2010, nr 6, s. 31-36
 7. Grubek Katarzyna, Na planszy miasta (edukacyjny potencjał gier terenowych), „Polonistyka” 2010, nr 6, s. 28-30
 8. Jabłońska Jolanta, W Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, „Wychowanie w Przedszkolu” 2012, nr 7, s. 34-[35]
 9. Jałowiecka Aneta, Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wycieczce – pytania i odpowiedzi, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane” 2009/2010 nr 4, s. 49-56
 10. Jesienna wycieczka do parku narodowego, „Życie Szkoły” 2016, nr 8, s. 33-37
 11. Kamień Dorota, Organizacja wycieczek szkolnych w pigułce, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2019, nr 3, s. 4-7
 12. Kapciak Katarzyna, Wycieczka jako forma integracji kształcenia wczesnoszkolnego „Życie Szkoły” 2015, nr 9, s. 11-16
 13. Korus Beata, Jak konstruować karty obserwacji na wycieczki edukacyjne? „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane” 2010/2011, nr 3,  s. 53-65
 14. Kozłowska Beata, Poznaj Polskę przedszkolaku! „Wychowanie w Przedszkolu” 2021, nr 6, s. 56-62
 15. Kozłowska Beata, Poznaj Polskę przedszkolaku! Województwo małopolskie i podkarpackie, „Wychowanie w Przedszkolu” 2021, nr 1, s. 60-66
 16. Kozłowska Beata, Poznaj Polskę, przedszkolaku! Wychowanie w Przedszkolu” 2020, nr 8, s. 57-62
 17. Kozłowska Beata, Poznaj Polskę, przedszkolaku! „Wychowanie w Przedszkolu” 2020, nr 10, s. 59-63
 18. Kozłowska Beata, Poznaj Polskę, przedszkolaku! „Wychowanie w Przedszkolu” 2020, nr 9, s. 43-48
 19. Kozłowska Beata, Poznaj Polskę, przedszkolaku! Mazowieckie, otwórz się! Wychowanie w Przedszkolu” 2021, nr 3, s. 54-59
 20. Kozłowska Beata, Poznaj Polskę, przedszkolaku! Województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie, „Wychowanie w Przedszkolu” 2021, nr 5, s. 57-63
 21. Kozłowska Beata, Poznaj Polskę, przedszkolaku! Województwo lubuskie i zachodniopomorskie, „Wychowanie w Przedszkolu” 2021, nr 4, s. 59-66
 22. Kozłowska Beata, Poznaj Polskę, przedszkolaku! Województwo łódzkie i świętokrzyskie, „Wychowanie w Przedszkolu” 2021, nr 2, s. 56-63
 23. Kozłowska Beata, Poznaj Polskę, przedszkolaku! Wychowanie w Przedszkolu” 2020, nr 7, s. 46-51
 24. Kruczyńska Anna, Bliżej przyrody, „Życie Szkoły” 2010, nr 5, s. 24-27
 25. Lewandowicz Iwona, Śladami wiersza – Łódź Juliana Tuwima, „Polonistyka” 2010, nr 6, s. 37-39
 26. Litwinów Monika, Wirtualne wycieczki w przedszkolu, „Wychowanie w Przedszkolu” 2021, nr 6, s. 11-13
 27. Luberda Michał, Wirtualne podróże na lekcjach, „Biblioteka – Centrum Informacji” 2012, [nr] 4, s. 3-5
 28. Łesyszak Monika, Poznawanie historii przez uczestnictwo, „Język Polski w Gimnazjum” 2011/2012 nr 1, s. 65-69
 29. Musielak Beata, Fryderyk Chopin nas zaciekawił, „Wychowanie w Przedszkolu” 2010, nr 6, s. 47-48
 30. Nalaskowski Aleksander, Mickiewicz – Kresy – Źródła, „Wychowanie na Co Dzień” 2012, nr 12 wkładka s. 1-3
 31. Oleśniewicz Piotr, Rola nauczyciela w kształtowaniu obrazu turystyki szkolnej, „Wychowanie na Co Dzień” 2014, nr 1, s.13-16
 32. Piechota Feliksa, Geometryczny spacer, „Wychowanie w Przedszkolu” 2018, nr 6, s. 44-45
 33. Piotrowiak Katarzyna, Ważna lekcja, „Głos Nauczycielski” 2018, nr 16, s. 17
 34. Pyłczewska Dominika, Wyjście z ławek, „Polonistyka” 2011, nr 11, s. 50-53
 35. Rydzik Łukasz, Turystyka rowerowa jako pozalekcyjne zajęcia korekcyjne, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2019, nr 2, s. 8-9
 36. Skrobisz Joanna, Jedziemy na wycieczkę szkolną, „Głos Nauczycielski” 2018, nr 14/15, s. III
 37. Skrzyński Dariusz, Organizacja spacerów, wycieczek i imprez wyjazdowych, „Wychowanie w Przedszkolu” 2013, nr 5, wkładka s. 5-6
 38. Skura Piotr, Ważny temat: wyjazdy, „Głos Nauczycielski” 2019, nr 51/52, s.13
 39. Skwarka Ewa, Organizacja wycieczek i wyjazdów na zielone przedszkole, „Wychowanie w Przedszkolu” 2010, nr 5
 40. Stach Elżbieta, Miejsce turystyki w szkole oraz krajoznawstwa w turystyce szkolnej – problemy i wyzwania w XXI wieku, „Wychowanie na Co Dzień” 2014, nr 1, s. 16-20
 41. Starczewski Andrzej, Gotyckie zabytki sakralne w gminie Miłoradz na Żuławach, „Wiadomości Historyczne”. 2010, nr 5, s. 5-15
 42. Stojko Agnieszka, Zielonymi ścieżkami, „Wychowanie w Przedszkolu” 2011, nr 7, s. 40-41
 43. Szefler Elżbieta, Wycieczki regionalne i literackie… : palcem po mapie, „Życie Szkoły” 2011, nr 7, s. 12-19
 44. Szefler Elżbieta, Scenariusz dnia aktywności – wycieczka w klasie III, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane” 2010/2011, nr 2, s. 49-59
 45. Szewczul Bożena, Zielony szlak, „Wychowanie w Przedszkolu” 2011, nr 3, s. 36-39
 46. Trojan Elżbieta, Wycieczki z klasą, „Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane” 2015/2016 nr 4, s. 64-68
 47. Wojtek Dominika, Edukacja poza szkolną ławką – poznajemy swoją małą i wielką ojczyznę, „Życie Szkoły” 2014, nr 5, s. 14-16
0

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content