Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP  http://centrozw.e-bip.org.pl/
Dane teleadresowe jednostki:
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim
ul. 3 Maja 25, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 47 260 38, 56 47 260 39
fax.  56 47 260 38
e-mail: sekretariat@pcre-nowemiasto.pl
Data publikacji strony internetowej: 24.03.2014 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: aktualizacja na bieżąco
Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•    niektóre pliki pdf są niedostosowane do dostępu cyfrowego dla osób niepełnosprawnych
•    niektóre odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strony podmiotowe w ramach BIP posiadają następujące ułatwienia:
•    podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
•    możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22
Ocenę dostępności dokonano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
Skróty klawiszowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem  poczty elektronicznej biblioteka@pcre-nowemiasto.pl lub telefonicznie pod numerem 56 47 424 96.
Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
•    Do budynku Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, którego siedziba mieści się na 3 piętrze, prowadzi wejście główne zlokalizowane w ścianie szczytowej od strony szpitala.
•    Budynek nie jest wyposażony w windę.
•    Nad wejściami nie ma umieszczonych głośników dźwiękowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
•    Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji nie posiada własnego parkingu. Od strony szpitala znajduje się parking ogólnodostępny.
•    Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
•    Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
•    W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
•    Wewnątrz budynku umieszczona jest duża tablica informująca w których pomieszczeniach przyjmują poszczególni pracownicy oraz gdzie znajduje się biblioteka pedagogiczna oraz sekretariat.

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content