Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna zgodna z RODO
dla klientów Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim –  
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych, wskazanych w zobowiązaniu  na przetwarzanie danych osobowych, jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji –  Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim, ul. 3 Maja 25, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, tel. 564742496, email: pbp.nml@gmail.com
2. Biblioteka przetwarza następujące dane użytkownika:
a) imię i nazwisko
b) adres zamieszkania
c) kategoria czytelnika
d) numer karty bibliotecznej
e) numer telefonu
f) adres e-mail.
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
4. Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych Biblioteki, wynikających z  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.  o bibliotekach (Dz.U. 2018.0.574), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 t.j. z dnia 2017.11.29), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz rozporządzeń wykonawczych do w/ w ustaw z w tym – zapewnienie bezpiecznego udostępniania i wypożyczania oraz ochrony zbiorów bibliotecznych, a także dokumentowanie prowadzonej działalności oraz informowanie o niej. Dane przetwarzane są również w celu dochodzenia roszczeń wobec klientów Administratora.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania przeniesienia lub zaprzestania przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Odbiorca mi Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora oraz podmiot utrzymujący na swoich serwerach system biblioteczny oraz inne podmioty, którym powierza się przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem, że takie podmioty nie nabywają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu danych, a jedynie wykonują zlecenia Biblioteki. Odbiorcami danych mogą być również podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów i Regulaminu Biblioteki oraz czas określony w przepisach dotyczących archiwizacji obowiązujących w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji .
9. Inspektorem ochrony danych w   Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji
w Nowym Mieście Lubawskim  jest Pan Rafał Kłosowski, email: administrator@norwid.eu

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content