Informacje dla rodziców

Informacje dla rodzica\opiekuna prawnego

 1. Do poszczególnych specjalistów trzeba umawiać się telefonicznie lub osobiście.
 2. Terminy badań ustala obsługa sekretariatu po konsultacji z Dyrektorem i specjalistami.
 3. Dziecko przychodzi na wizytę w Poradni pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, z numerem PESEL dziecka.
 4. Dziecko winno być w dobrej kondycji psychofizycznej, tzn. zdrowe (nie gorączkujące, nie przeziębione, po śniadaniu itp.), jeżeli ma wadę wzroku – musi mieć ze sobą okulary.
 5. W przypadku niemożności stawienia się do Poradni z ważnych przyczyn w określonym terminie, należy skontaktować się z sekretariatem w celu przełożenia wizyty.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów lub pełnoletni uczniowie mający trudności w uczeniu się, przejawiający niewłaściwe zachowania mogą dołączyć opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomoc psychologiczno-pedagogicznej (wzór OPINII dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej Poradni).
 7. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia, poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, informując o tym osobę składającą wniosek.
 8. W przypadku kiedy obserwacje, badania dziecka/pełnoletniego ucznia były przeprowadzone w innej placówce można dołączyć do zgłoszenia kserokopię wyników obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych.
 9. W przypadku problemów zdrowotnych dziecka/pełnoletniego ucznia można dołączyć do wniosku kserokopię wyników badań lekarskich.
 10. W celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
 11. Czas trwania badania psychologiczno-pedagogicznego w poradni wynosi około 3 – 4 godzin. Praca z uczniem zostaje poprzedzona rozmową i wywiadem z rodzicami/opiekunem prawnym.
 12. Po przeprowadzonych badaniach rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczniowie zostają zapoznani z wynikami testów psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i innych poszerzonych oraz otrzymują wskazówki do dalszej pracy.
 13. Na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów Poradnia wystawia opinię, orzeczenie lub wydaje informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content