Oferta

Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne (indywidualne i zbiorowe)

 • diagnoza poziomu rozwoju umysłowego
 • diagnoza dojrzałości szkolnej, możliwości wcześniejszego podjęcia nauki szkolnej, odroczenia obowiązku szkolnego
 • diagnoza przyczyn odchyleń i zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń zachowania
 • diagnoza przyczyn uogólnionych trudności szkolnych
 • diagnoza przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu (w tym dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii)
 • badanie predyspozycji zawodowych, zainteresowań i preferencji zawodowych
 • badanie uczniów wybitnie zdolnych
 • diagnoza wad wymowy oraz opóźnień w rozwoju mowy
 • diagnoza specyficznych zaburzeń językowych (SLI)
 • przesiewowe badania słuchu programami “Słyszę…” “Widzę…” „Mówię…”

Terapie

 • indywidualna terapia pedagogiczna uczniów
 • indywidualna terapia EEG – Biofeedback
 • indywidualna terapia zaburzeń emocjonalnych
 • indywidualne/grupowe zajęcia o charakterze terapeutycznym z psychologiem
 • indywidualna terapia fobii szkolnej, trudności adaptacyjnych dziecka
 • indywidualna terapia logopedyczna
 • indywidualna terapia specyficznych zaburzeń językowych (SLI)
 • indywidualna terapia glottodydaktyczna
 • indywidualne/grupowe zajęcia z psychologiem w zakresie technik skutecznego uczenia się
 • reedukacja

Konsultacje i porady specjalistów

 • porady dotyczące rozwijania potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
 • konsultacje w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych i rówieśniczych
 • porady i pomoc specjalistyczna rodzinie dziecka zagrożonego ryzykiem nieprawidłowego rozwoju (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)
 • porady i pomoc specjalistyczna rodzinie dziecka z diagnozą dysleksji oraz z ryzykiem dysleksji rozwojowej
 • konsultacje z nauczycielami, wychowawcami na terenie szkoły i poradni, instruktaże, prelekcje, warsztaty
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
 • działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • porady i konsultacje dla pedagogów szkolnych w ramach prowadzonej grupy wsparcia „SOS dla pedagoga”
 • porady indywidualne związane z wyborem kierunku kształcenia, wyborem zawodu, planowaniem kariery zawodowej
 • udział w radach pedagogicznych (zgodnie z możliwościami i ze zgłaszanymi potrzebami)

Orzekanie (na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych) i kwalifikowanie dzieci i młodzieży do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, profilaktyczno-wychowawczej i opieki.

Oferta PCRE 2023/2024

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content