Wspomaganie szkół

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (z późniejszymi zmianami):
§ 10 ust. 1  „Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, o którym mowa w § 2 pkt 4, polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
1) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
 2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;
 3) realizacji podstaw programowych;
 4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
5) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów, o których mowa w art. 3 pkt 21, 21c i 21d ustawy o systemie oświaty;
6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt 5;
7) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.”
Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek prowadzi się na wniosek złożony przez dyrektora –  Wniosek wspomaganie po zapoznaniu się z zasadami organizacji wspomagania – Zasady organizacji wspomagania w PCRE.
Formami wspomagania są także prowadzone przez Poradnię Sieci współpracy i samokształcenia:

  • dla pedagogów szkolnych „SOS dla pedagoga”
  • dla doradców zawodowych i liderów WSDZ
  • dla nauczycieli pracujących z dziećmi / uczniami z autyzmem i zespołem Aspergera
  • dla psychologów szkolnych
  • dla logopedów
  • dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji żłobkowej

Poszczególne formy wsparcia zawarte są także w ofercie na dany rok szkolny.

Wykorzystuję pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content